Engellilere tanınan hakların hayata geçirilmesi ve bu haklara aykırı davranışlar için öngörülen yaptırımların uygulanabilmesi için Engelli Hakları İzleme Komisyonu kurulması önerildi.

MHP grup başkanvekilleri Oktay Vural, Mehmet Şandır ve Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Engelli Hakları İzleme Komisyonu Kanun Telifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de 8 milyona yakın engelli bulunduğuna dikkat çekilerek, hukuki düzenlemelerin günlük yaşam pratiğinde uygulanamadığı belirtildi. Gelişmiş toplumlarda özel gereksinimli bireylerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam ve benzeri alanlarda sahip oldukları hakların çeşitli mevzuatlar ile güvence altına alındığı, bu hakların istismar edilmesi durumunda farklı yaptırımların uygulamaya konulduğu kaydedildi. Teklifte, “BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde de taahhüt altına alınan konuya ülkemiz taraf olsa da sözleşme gereği uygulanması gereken hükümlerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan özel gereksinimli bireyler için tam anlamıyla uygulamaya konulmuş olduğunu söylemek mümkün değildir.” denildi.

Kanun teklifi ile mevcut düzenlemeler ve imzalanan uluslararası sözleşmeler gereğince, özel gereksinimli vatandaşlara tanınan hakların uygulanabilirliği ile tanınan haklara aykırı tutum ve davranışlar için öngörülen yaptırımların işlerliğinin sağlanması yönünde TBMM Başkanlığı’na bağlı bir komisyon oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülüyor.