Yenilileşme, gelişme, geliştirme ihtiyaçlar mucibince gerçekleşe bilir. Milliyetçiliğin kendini üretmesi anlamında bir çalışma, bir düşünce; önceki fikir adamlarının yazılarına bir artı koyacak bilim, felsefe, düşünce, eylem kuruluşu var mıdır bilemiyorum. Mevcut fikir ve bilgileri vahiy olarak görmek, insanları kutsamak akla ihanettir. Ama bunların baz, omurga, şasi olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Sizin de tanımlamış olduğunuz; 
("... MİLLİYETÇİLİK;

Yukarıda saydıklarımızın hepsinin dışında, hür birey olmanın, millet olmanın icap ve gereklerinden olarak, değişimin, gelişmenin, hür düşüncenin, muasır medeniyet peşinde olmanın, kendi küçük menfaatleri peşinde koşmaksızın, insanı ve milleti adına ortak hedeflerin peşinde koşmanın huzur ve heyecanını duymak, milletini hukuk ve demokrasi içinde kucaklama arzusu, insanını mutlu kılmanın ideolojisidir. 

Vatandaşının, devletine ve milletine aidiyet bağlarını ısrarla artırma ve güçlendirme hedefini gözetmenin ideolojisidir. 

Memleket evlatlarını eğitimsiz, sağlıksız, hukuksuz ve geleceksiz bırakmamak endişesini taşımanın ideolojisidir milliyetçilik...

Milliyetçilik, milleti adına uykusuz gecelerde tükenmez arayışların, huzursuz kalan ve beyin sızıları çeken insanların ideolojisidir. 

Milliyetçilik, kendi insanının siyasi rüşt ve ehliyetinin var olduğunu "amasız fakatsız" kabul etmenin, milletinin demokratik iradesi ve enerjisini sisteme yansıtmanın vazgeçilmez olduğunu kabul etmenin adıdır...

Bu anlamda milliyetçilik bir kabile ideolojisi değildir; birey ve millet olma fikrine ulaşmış insanların, geleceği demokrasi ve hukuk içinde inşâ etme heyecanı ve hürriyetçi bir medeniyet kurma tasavvurunun adıdır...

Bilimde, sanatta, hukukta; insanlık adına zahmetli, gayretli çalışma ve yarışmaların adı; ülkesi namına teknolojinin, kalkınmanın ve halkını refâha ulaştırma hedefinin motivasyon kaynağıdır milliyetçilik...

Aklı, bilimi, hukuk ve demokrasiyi  adıdır milliyetçilik...")
Milliyetçilik anlayışımızın üzerine ne yazılabilir? 
Selam, sevgi, saygılarımla.

RACİ HOCA