Akçakoca  Müftüsü,  Şaban Soytekinoğlu denilen soytarı, Selanik  Göçmenleri için, "...Ateist , Sabetay ve  Yahudi  oldukları.."   iftirasını  atarak  utanmadan  dinsizlikle  suçlamıştır.

Şaban efendi, Müftü de  olsan haddini bil, haddini.  O mübarek makamı  kirletme. Sen  devletin memurumusun  yoksa pravakatörmüsün? 

Sen kimsin de Selanik göçmenleri için edep dışı, iftiralarda bulunuyorsun.

Senin o  kıt beyninin arkasındaki düşünceyi  çok  iyi biliyoruz. Cesaretin olmadığı için lafı Atatürk'e getiremiyorsun...

Ben de  mübadil  torunuyum... Bizim gibi mübadillerin  ataları, dedeleri,  nineleri, 1924  mübadil  anlaşmasıyla,  Yunanistan'ın Kavala Vilayeti, Sarışaban  Kazasının,  Kızılboyunlu,  Muratlı,  Karacaova gibi ve  daha  başka yerlerden,  Kılkış, Florika, Yenice,  Karaferya, Serez,  Yanya, Vodina,  Vardar, Kavak, ve  Saraybosna  gibi  daha nice yerlerden,  Boşnak kardeşlerimizin de  birlikte  geldikleri,  Evlad'ı Fatihan diyarının halis  Müslüman ve Türk evlatlarıdır  gelenler...

 500 yıl , Rumeli'de, Balkanlar'da, Evlad'ı  Fatihan  diyarının Akıncı kollarının,   uç  beylerinin  torunlarıdır mübadiller.

Şimdiki  biz  mübadil  çocuklarının  ataları,  yüzyıllarca  önce , Anadolu'dan  Rumeliye  göç etmiş,  Balkan  topraklarını Türkleştirmiş  ve Müslümanlaştırmış  olan  akıncı beyleridir.

Anavatandan  Rumeliye  göç etmiş, 400-500 yıl  o toprakların bekçiliğini yapmış,  sonra da  Balkan  yenilgisi üzerine  tekrar  anavatana  geri dönmüş  asil  soylu  insanlardır tüm mübadiller...

Osmanlı  Devleti'nin, Rumeli ve Balkan coğrafyasındaki  toprakların bekçisi ve mirasçısıdır gelen mübadil Türkler...

Selanik bugün  yitik bir Türk şehridir. 500 yıllık  Evlad'ı Fatihan diyarıdır. Eski  vatan toprağıdır .

Tüm mübadillerin  gelirken gemiye bindikleri  son olarak  gördükleri, kaybedilmiş  son  vatan  toprağıdır Selanik. Atatürk'ün doğduğu şehirdir.

Bu  yüzden gelen  mübadiller Selanikliyiz derler...

Tüm mübadil  göçmenlerinin  her birinin  hafızasında  kalan  en son yerdir Selanik..

Mübadiller, yüzyıllarca  yaşadıkları topraklarda  hatıralarını, yerlerini,  yurtlarını, mezarlarını , maddi manevi her  şeylerini  bırakarak  gelmiş insanlardır. Türk'ün  asil  evlatlarıdır mübadiller.

Bugün bile Türkiye nüfusunun yüzde otuzu  mübadil  göçmenidir.

Gelen  mübadil  dedelerimiz  ve ninelerimiz  arasında ne  bir ateist ne de  Yahudi  var.. Hepsi de  özbe öz Türk oğlu Türk' tür...

Rumeli  ve Selanik;   muhacirler  ve  mübadil  torunları   olarak  bizlere vatan   demektir.  Dün de   böyleydi, yarın da   böyle  olacak.

Bu   provakatör  Müftü'nün iki  göbek şeceresi   incelensin  mutlaka  bir etnik  özürlülük  çıkacaktır..

 Bizim soyumuz da  belli, meşrebimiz de...Senin  ne haddine Türk'ün şerefli Evladı   Fatihan'ın  mübadillerine Yahudi  iftirasını  atmak  ve  laf etmek!..

Mübadiller  okumuş, yazmış  aydın insanlardır.. Senin  gibilerinin  din tüccarlığına   alet  olmayacak  kadar, adalet  sahibi,  yüksek  görüşlü, vatansever  ve  dinlerine  bağlı  insanlardır...
Atatürk düşmanlığını da affetmezler...

Bu  zihniyete sahip olanların hemen hemen tümüne  yakını, Cumhuriyet, Atatürk  ve  Türklüğe   düşman  oldukları  tescillenmiştir.

Haddini  bil, kendine  gel... Soysuzluğunu,   iftira atarak  kamufle etmeye  çalışma  ve  soytrarılık etme..  23.05.2021/ Ümraniye
 
AV. Faruk Ülker