Osmaniye Teknik Elamanlar Derneği (OSTED) tarafından 'İşletmelerde Yönetim ve Liderlik' semineri düzenledi.

OSTED AKADEMİ bünyesinde dernek binasında gerçekleştirilen seminere bazı işletme müdürleri, yöneticileri, firma sahipleri ve teknik elemanlar katıldı.

Günümüz şartlarında liderliğin ön plana çıktığını bildiren, seminerin konuşmacısı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Efe Efeoğlu, liderlerin iyi bir planlama yapması ve kişileri planlamaya göre yürütmesi gerektiğini söyledi.

Günümüz çalışanları yöneticilerle değil, liderlerle birlikte çalışmayı tercih ettiklerini bildiren Efeoğlu, “Kurumlardaki sirkülasyonlara bakıldığında genellikle yöneticinin tutum ve davranışları nedeniyle işten ayrılma oranlarının yüksek olması bu sebeptendir. Artık bir yönetici başarılı olmak istiyorsa mutlak surette liderlik yetkinliğini geliştirmelidir. Lider yöneticinin becerisi, farklı kişiliklerden, farklı uzmanlıklardan, farklı deneyimlerden yola çıkarak farklı iş düzeylerinde ekip yaratmaktır. Bunun için, lider yöneticinin bireyleri tanımak kadar grup oluşum sürecini de bilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü sürecin her aşamasında farklı bir liderlik tarzı gerekebilir.” diye konuştu.

Eğitim sonunda katılımcılara liderlik testi uygulayan Efeoğlu, katılımcıların liderlik özelliklerinin ne durumda olduklarını gösterdi.

Programa katılanlara teşekkür eden OSTED Başkanı Beytullah Ter ise işletmelerde kurumsallaşma konusunda eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Ter, eğitimden dolayı Efe Efeoğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti.