Bedelli askerlik ve TSK Disiplin Kanunu Tasarısı komisyondan geçti

10 Ocak 2013 Perşembe 17:45

Bedelli askerlikte ikinci şans getiren düzenleme ile TSK Disiplin Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.         TSK Disiplin Kanun Tasarısı ile birleştirilerek...

Bedelli askerlik ve TSK Disiplin Kanunu Tasarısı komisyondan geçti

Bedelli askerlikte ikinci şans getiren düzenleme ile TSK Disiplin Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

        TSK Disiplin Kanun Tasarısı ile birleştirilerek kabul edilen bedelli askerlikle ilgili düzenleme kapsamında; bedelli askerlik hizmeti kapsamında başvuruda bulunanlardan, bedelin ikinci taksitini herhangi bir nedenle yatıramayanlar ile şartları taşıdığı halde hiç başvuruda bulunmamış olanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kalan miktarı veya tamamını ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

        TSK Disiplin Kanun Tasarısı'na göre ise subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında ‘uyarma’, ‘kınama’, ‘hizmete kısmi süreli devam’, ‘aylıktan kesme’, ‘hizmet yerini terk etmeme’, ‘oda hapsi’, ‘Silahlı Kuvvetlerden ayırma’ disiplin cezaları verilebilecek.

        Bu cezalardan uyarma’, ‘kınama’, ‘hizmete kısmi süreli devam’, ‘aylıktan kesme’ cezaları disiplin amirleri; ‘hizmet yerini terk etmeme’ ve ‘oda hapsi’ cezaları disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından; silahlı kuvvetlerden ayırma cezası ise yüksek disiplin kurulları tarafından verilebilecek.

        Aşırı borçlanmak veya borçlarını ödeyememek, ahlaki zayıflık, hizmete engel davranışlarda bulunmak, gizli bilgileri açıklamak, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, uzun süreli firar etmek, disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek, iffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak ve gayri tabi mukarenette bulunmak Silahlı Kuvvetler'den ayırma gerektirecek disiplin suçları arasında yer alacak.

        Oda hapsi cezası, karasuları dışında bulunan gemilerde işlenen disiplinsizlik halleri dışında barış zamanında kaldırılacak.

        Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen silahlı kuvvetlerden ayırma cezaları ile subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapis cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılabilecek. Dava açma süresi cezanın kesinleşmesinden itibaren başlayacak.

Yorum Gönder

@name x