BLOK LİSTE/ÇARŞAF LİSTE NE DEMEKTİR!

03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:14

Biliyorsunuz sayfamda en an bir kaç defa tekrarladım; benim her hangi bir partiyle organik bir bağım bulunmamaktadır. Sadece değişik partilerde sevdiğim ve itibar ettiğim çok sayıda arkadaşım ve dostlarım var.

BLOK LİSTE/ÇARŞAF LİSTE NE DEMEKTİR!
 Biliyorsunuz sayfamda en an bir kaç defa tekrarladım; benim her hangi bir partiyle organik bir bağım bulunmamaktadır. Sadece değişik partilerde sevdiğim ve itibar ettiğim çok sayıda arkadaşım ve dostlarım var. 

Bu vesileyle ve arkadaşlık hukukumuz gereğince, bir partinin bu hafta sonu yapılacak KURULTAY'ı sebebiyle, "çarşaf liste" usulüyle aday olmak isteyen dostların talebiyle ve görüş bildirmek maksadıyla ilgili partinin tüzüğünde bulunan 42.maddeyi incelemek durumunda kaldım. 

Maddeyi okuyunca, şaşkınlık yaşamadım dersem yalan söylemiş olurum. 

Hiç bir parti üst yönetimi veya genel başkanı, seçilmiş delegelerden oluşmuş "yol arkadaşlarına" bu kadar güvensizlik gösteremeyeceği gibi, "deveye hendek atlatmak" deyimine uygun bir şekilde, onların önüne %50+1 gibi demokratik olmayan bir barajı koyamaz...

Bahsi geçen  madde başlığı "ÇARŞAF LİSTE" usulü adını taşımakla birlikte, bu başlık altında yapılan tüzük düzenlemesinin eksiksiz bir şekilde "BLOK LİSTE" usulünü kapsadığı gördüm. 

İlgili partinin KURULTAY'ında merkez karar organlarına aday olacak delegelerin; Genel Başkana tanınmış yetkiyle aday olarak gösterdiği listede bulunan ilk 50 sırada isimleri bulunan kişilerin yerine seçilebilmesi için, oyalama katılan delegelerin en az salt çoğunluğundan bir oy daha fazla oy alması gerekiyor.

Oysa ki, ÇARŞAF LİSTE dediğimiz usül, listede adi bulanan adayları delegeler tarafından işaretlenerek ve en fazla tercih almış adayların, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak seçilmesidir. 

42.Madde de bütünüyle BLOK LİSTE usulünün hüküm ve sonuçlarını doğuracak şekilde, Genel Başkan tarafından aday gösterilmeyen bir kişinin karar organlarina seçilebilmek için delegenin %50+1 oyunu almak dışında asla ve kat'a bir seçeneği bulunmamaktadır. 

Genel başkanın aday gösterdiği isimlerin ise tam aksine, listenin ilk 50 sırasında bulunmaları sebebiyle "tek bir delege" oyu almasalar bile, seçilmiş sayılacaklarını kabul etmek izâhı ve kabulü mümkün olmayan bir düzenlemedir.

Anayasamızdaki; "parti tüzüklerinde demokratik usül ve esaslara aykırı düzenlemeler bulunamaz" hükmü uyarınca, Genel başkanlara verilen bu tür yetkilerin hukuka aykırı olduğuna kuşku bulunmamaktadır.

Düpedüz BLOK LİSTE olan bu yönteme ÇARŞAF LİSTE usulü diyebilmek için insan aklının, demokratik esasların ve hukuk ilkelerinin "çarşafa dolanmış" olması gerekir. 

Aynı şekilde bu yönde düzenlemeleri tüzüğünde bulunduran partilerin, "günlük polemik" adına hiç kimseye TEK ADAM suçlaması yapmak ve demokratik esasları savunma hakkının da meşruiyet gerekcesinin de ortadan kalkmış olmasını gerektirir. 

Bırakın demokratik ölçüleri, bu yöndeki düzenlemeler insan onuruna da aykırıdır.

Fikir namusu, sivil siyaset, hukuk bilinci ve demokrasi telâkkim gereğince bu konuya ilgi duyacak  dostlarımla görüşlerimi paylaşmak istedim.

Selam ve sevgilerimle...
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x