"Danıştay'ın kayıp-kaçak konusunda esasa ilişkin incelemesi sürüyor"

07 Ağustos 2015 Cuma 10:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bir kamu kuruluşu olan EPDK'nın aldığı düzenleyici bir işlem olan ve ülke genelinde uygulanan kayıp-kaçak bedeline ilişkin açılacak davalarda görevli mahkemenin ilk derece mahkemesi olarak Danıştay...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bir kamu kuruluşu olan EPDK'nın aldığı düzenleyici bir işlem olan ve ülke genelinde uygulanan kayıp-kaçak bedeline ilişkin açılacak davalarda görevli mahkemenin ilk derece mahkemesi olarak Danıştay olduğunu belirterek "Danıştay, söz konusu bedelin iptali talebiyle açılan davaların tamamında yürütmeyi durdurma istemlerini reddetmiş olup esasa ilişkin incelemesini sürdürmektedir." dedi.

Taner Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun kayıp-kaçak bedelinin vatandaşların elektrik faturalarına yansıtılmasıyla ilgili soru önergesine cevap verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıp-kaçak bedelini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği yetki çerçevesinde belirlediğini hatırlatan Yıldız, şöyle konuştu: "Kayıp-kaçak bedelinin iptali talebiyle EPDK aleyhine açılan davalarda görevli mahkeme, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin (c) bendi gereğince ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'dır. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davaları düzenleyen birinci fıkrasının (c) bendinde 'Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler'in ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da karara bağlanacağı ifade edilmektedir. Bir kamu kuruluşu olan EPDK'nın aldığı düzenleyici bir işlem olan ve ülke genelinde uygulanan kayıp-kaçak bedeline ilişkin açılacak davalar da bu madde kapsamında olup, bu davalarda görevli mahkeme ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'dır. Danıştay, söz konusu bedelin iptali talebiyle açılan davaların tamamında yürütmeyi durdurma istemlerini reddetmiş olup esasa ilişkin incelemesini sürdürmektedir. Bilindiği üzere, düzenleyici bir işlem mahkeme tarafından iptal edilmedikçe veya yetkili merci tarafından geri alınmadıkça geçerlidir ve yürürlüktedir. Kayıp-kaçak bedeline ilişkin EPDK Kurul Kararı yürürlükte olup meri mevzuatın bir parçasıdır."

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x