SİYASETİN MERKEZİNDE MİLLET OLMALIDIR!..

04 Haziran 2017 Pazar 19:06

Siyasetteki yeni yapılanma ve oluşum arayışlarına dair önemli bir toplantı...

SİYASETİN MERKEZİNDE MİLLET OLMALIDIR!..
SİYASETİN MERKEZİNDE MİLLET OLMALIDIR..!
Rubil GÖKDEMİR


SEVGİLİ ARKADAŞLAR;

3 Haziran akşamı iftâr sofrasında Ağrı'dan, İzmir'e kadar ülkemizin dört bir köşesinden Ankara'da bir araya gelmiş gönüldaşlarımızla; hiç bir kişisel kaygı ve statü beklentisi olmaksızın, kimsenin lehinde veya aleyhinde bulunmadan, günlük siyasetin gündemine sıkışmadan ve tamamen millî ve insani kaygılarla yaşadığımız sıkıntılardan hareketle ve geleceğimize dâir öngörülerimizi bir birimizle paylaşmaya çalıştık.

Sahura kadar devam eden ve katılımcıların büyük bir sabır ve heyecanla dikkatlerini teksif ettikleri istişare toplantımızda, oy birliğiyle tespit edilen gündem maddelerine dair tartışmalar, "istişare" kelimesinin hakkını verecek şekilde ve "demokratik usuller" doğrultusunda tamamlandı.

Bundan sonraki çalışmalarda da alınacak kararların oluşma sürecinde "istişare ve demokratik usullerin" vazgeçilmezliği oy birliğiyle kabul edildi.

Tamamen "millî ve insanî" kaygılarla ve gönüllülük esasıyla bir araya gelen memleket sevdalısı gönüldaşlarımızla yapılan bu toplantıda, fikir ve ifade hürriyetini korumak şartıyla grubumuzun, esas alacağı temel ilke ve referansların ne olması gerektiği uzun uzun tartışıldıkdan sonra yine oy birliğiyle;

SİYASETTEKİ TEMEL REFERANSLARIMIZ olarak;

1- Siyasetin merkezinde, alt kimlik ve aidiyetlere saygı esas olmakla birlikte TÜRK MİLLETİNİN demokratik iradesinin bulunması gerektiği,

2- Millet iradesinin teşekkülü ve ortaya çıkışında, siyasal süreçlerin işlemesinde SİVİL bir anlayışı takip etmenin vazgeçilmez olduğu, milletin iradesi dışında içte ve dışta hiç bir vesayet odağının siyasette belirleyicinin reddedilmesi gerektiği,

3- Evrensel hukuk ilkelerinin insanlığın ortak mirası olduğunun tereddütsüz kabulüyle birlikte, temel hâk ve hürriyetlerin anayasal teminat altına alınmasının yegane yolu olan HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ilkesinin önem ve siddetle savunulması gerektiği,

4- Hareket noktamız olan ve siyasetin merkezinde milletin bulunması gerektiği yönündeki genel kabûlümüz doğrultusunda, vatandaşların siyasal sisteme katılım kanallarının sonuna kadar açık tutulması ve millet enerjisinin rejime yansıtılabilmesi için DEMOKRASİNİN bütün bu kurum ve kurallarına sahip çıkılması ve bütün siyasal ve sosyal yapılarda demokratik usul ve esasların işletilmesi gerektiği,

5- "Kabile, aşiret, cemaat" tipi sosyal yapıların daraltıcılığın aksine insanlığının sosyolojik anlamda keşfettiği ve ileri aşama olan ve en geniş anlamda kapsayıcılığı bulunan "millete" bağlılığımız ve aidiyetimizin ifade olan MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ, insanımızın refahı, ilerlemesi ve ülkemizin de dünyayla yarışmasının ve kalkınma ideolojisinin motivasyon kaynağı, itici gücü olarak anlaşılması ve değerlendirilmesi gerektiği ve bu temel ilkelerin vazgeçilmez REFERANSLARIMIZ olduğu hususunda tam bir mutabakata varılmıştır.

Bu temel ilke ve referansları esas alarak, yürütülecek faaliyetlerde usûl ve yöntem olarak, dayanaksız hamâsi söylemler yerine, bilimsel verilerden hareketle, "ANALİZ" yönteminin benimsendiğini, siyasetin "algı yönetimi" dışında "rasyonel" unsur ve tezlerle yapılması gerektiği içtenlikle benimsenmiştir.

60 kişiden oluşan grubumuzun ilk toplantı olması sebebiyle, bundan sonra gruba katılacak arkadaşlarımızdan ve konusunda uzman olan gönüldaşlarımızdan, çalışma grupları oluşturarak, yazılı raporlar hazırlanması gerektiği temennisiyle birlikte sahura ulaşılmış ve toplantımız sona ermiştir.

Bundan sonraki çalışmalarda ve daha çok arkadaşımıza ulaşmak üzere grup ismi ve imajı üzerindeki müzarekeler devam ettirilecektir.

Bu anlamda grup adı olarak; YENİ SİYASET PLATFORMU, DEĞİŞİM YÜRÜYÜŞÜ, MİLLİYETÇİ DEMOKRATLAR, DEĞİŞİM HAREKETİ, MİLLİ BİRLİK v.b. gibi isimler arasından önümüzdeki günlerde bir seçim yapılması gerekecektir.

Bâki selâm ve muhabbetlerimizle arz ederiz.

ALLAHA EMANET OLUNUZ..

Yorum Gönder

@name x