TÜRKİYE ÜMİT ÖZDAĞ'IN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA YAZDIĞI MEKTUBU KONUŞUYOR!

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:15

Türkiye, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı'na yazdığı mektubu konuşuyor. İşte o mektup....

TÜRKİYE ÜMİT ÖZDAĞ'IN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA YAZDIĞI MEKTUBU KONUŞUYOR!
Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş
Sayın Başkan, 
Türkiye ağır bir çoklu kriz sürecinden geçmektedir. Bu çoklu krizin ana unsurları, tek adam yönetimine geçiş ile iyice belirginleşen Devlet Krizi; Türk toplumunu ayrıştıran/düşmanlaştıran politikalar neticesinde ortaya çıkan Milli Birlik Krizi; yanlış ekonomik politikalar sonucunda ortaya çıkan Ekonomik Kriz ve 5.3 milyon Suriyeli sığınmacının ülkemize gelişiyle oluşan Sığınmacı Krizidir. 
Küresel ve bölgesel gelişmeler, bu çoklu krizden geçen ülkemizin önümüzdeki yıllarda daha da ağır bir politik buhran yaşayacağını göstermektedir. Emperyalist güçler, yaşadığımız krizin sonuçlarını ve gerçekleşecek buhranı istismar etmek isteyeceklerdir. Batı emperyalizmi için Doğu veya Türk sorunu 1071'de Malazgirt'e girmemizle birlikte başlamıştır. 1071'de Malazgirt'ten giren Türk Ordusu, 1083'te İznik'i başkent yapmış ve Anadolu Türk Selçuklu devletini kurmuştur. Böylece Türk milletinin İslam adına birleşik Avrupa uygarlığına, Hristiyan Avrupa'ya karşı 900 senedir devam etmekte olan mücadelesi başlamıştır. İznik'in başkent ilan edilmesi üzerine 1094'de ilk Haçlı seferi başlamış ve 1272’ye kadar ardı ardına 9 Haçlı Seferi gerçekleşmiştir. Türk Milleti amacı kendisini Anadolu'dan atmak olan Haçlı Seferlerini göğüslemiş, yenmiş Anadolu üzerindeki egemenliğini tartışmasız hale getirmiştir. Haçlı Seferlerinin aşılmasını, Osmanlı Türklüğünün milletimizin egemenliğini önce Balkanlara, sonra Orta Avrupa'ya taşıması izlemiştir. Bu ilerleyiş Türk Milletinin Rumeli’ye ilk adımını attığı 1352’de başlamış, 1683’de Viyana önünde başlayan geri çekilişe kadar devam eden 331 seneye yayılmıştır. 1683 ile 1921 arasında Türk milleti Viyana'dan Sakarya Nehrine kadar 238 sene süren geri çekilme süreci içinde olmuştur. Çekilen sadece ordumuz ve sancağımız değil, milletimiz, dinimiz ve kültürümüzdür. Bu geri çekilme sırasında tarihin en uzun ve en büyük soykırımı yaşanmıştır. 1812-1918 arasında Balkanlar ve Kafkaslardan 4.5 milyon Türk Anadolu’ya sığınırken, 5 milyon Türk ise tarihin en uzun ve en büyük soykırımı sonunda yaşamlarını yitirmişlerdir. 1918'de Kudüs'e giren İngiliz general son Haçlı Seferi'nin başarı ile sonuçlandığını açıklamıştır. Artık sıra Asya'nın kızılderilileri olarak görülen Türk milletinin Anadolu'dan tasfiyesine gelmiştir. 
Birinci Dünya Savaşı'nın yorgun galipleri Türk milletinin kasaplığını yapma görevini Yunan ordusuna vermiş, kendisi ise bu kasaplığa arkadan yardım etmiştir. Bu kasap ordunun on binlerce Türk evladını işkenceler ile katlettiğini, binlerce Türk kadınına aşağılık şekilde tecavüz ettiğini biliyoruz. 
Siz, Sayın Başkan, 
Anadolu'nun harem-i ismetine tecavüz eden Yunan ordusunun savaşı kazanmasını arzu eden bir Türk-İslam düşmanını hasta ziyareti adı altında ziyaret ederek Yunan ordusunun katlettiği insanlarımızın ruhlarını incittiniz. İncittiğiniz sadece tecavüz edilip işkenceler ile öldürülen Türk analarının, süngülenerek katledilen bebeklerimizin, adım adım çarpışarak şehit olan mehmetçiklerin ruhları değildir. Onlara bütün umutlarını bağlayan yüz milyonlarca mazlum millet mensubunun da ruhlarıdır. 
Sayın Başkan, 
Türk İstiklal Harbi, Türk milletinin yok edilmeye karşı direnişidir. Türk İstiklal Harbi cereyan ederken dünyada 300 milyon Müslüman vardır. Bu 300 milyon Müslümanın Sakarya ve Aras arasına sıkışan 10 milyonu, Türk milleti bağımsızlık mücadelesi verirken 290 milyonu emperyalizmin egemenliği altında yaşamaktaydı. Bu anlamda Türk İstiklal Harbi sadece Türk milletinin değil bütün İslam dünyası ve mazlum milletlerin de emperyalizme karşı isyanıydı. 
Sayın Başkan,
Durum bu iken başkanlığını yaptığınız DİB Türk milletini kucaklamak yerine iktidar partisinin yan kuruluşu gibi çalışmaktadır. Bazı imamlar camilerde muhalefet partilerine hakaret etmekte, iktidar propagandası yapmaktadırlar. Görüyoruz ki, İstiklal Harbimizin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı bir huruç harekatı yapılmak istenmektedir. Bu harekatın koçbaşı olarak DİB görev almıştır. Türk milletinin tamamının ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk İstiklal Harbi'ne karşı başında olduğunuz kurum düşmanca tavır almıştır. Devletimizi ve kurumunuzu kuran Atatürk’ten kurum sitesinde bahsetmiyorsunuz. Atatürk ve silah arkadaşları için dua edilmesini yasakladığınız haberleri gazetelerde çıkıyor. Atatürk’ün fotoğraflarını cami yaptırma derneklerinden indirtmeye çalışıyorsunuz. Raporlarınızda Atatürk’ü din karşıtı gibi göstermeye çalışıyorsunuz. 
Sayın Başkan,
Ben size kısaca Atatürk’ü anlatayım. 4 Ekim 1911. İtalya ilk sömürgesini oluşturmak amacı ile Libya’nın işgaline başlıyor. Osmanlı Devleti'nin İtalya ile açık ve kapsamlı bir savaşa girme gücü yok. Ancak isteyen subayların gönüllü olarak Libya’ya gitmelerine izin verildi. Binlerce subay arasından bir avuç subay gönüllü olarak Libya’ya gitti. Mustafa Kemal, 22 Aralık 1911’de Derne’ye ulaştı. Arap kabilelerini gerilla savaşı için örgütledi ve İstanbul, Libya’dan vazgeçen anlaşmayı imzalayana kadar İtalyanlar ile savaştı. (1911-1912) 
Birinci Dünya Savaşı başlayınca Mustafa Kemal, görev istedi. Çanakkale’ye atandı. İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransız birlikleri ile savaştı, yendi. (1915-1916) Çanakkale’den sonra Mustafa Kemal, 16. Kolordu’ya Doğu cephesine atandı. 16 Nisan 1916’da Silvan’da göreve başladı. Muş-Bingöl hattında ilerleyen Rus Ordusu ile savaştı. 7 Ağustos 1916’da Muş’u ve sonra Bitlis’i Rus Ordusundan geri aldı. Haziran 1917’de Mustafa Kemal, 7. Ordu ile Filistin Cephesinde görevlendirildi. Artık sırada tekrar İngiliz ordusu vardı. Ancak, İngilizler kadar büyük bir sorun Türk askerinin kanı üzerinde Alman menfaatlerini gerçekleştirmeye çalışan Alman komutanlardı. 
Ekim 1917’de görevinden istifa edip İstanbul’a döndü. Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesinden 15 gün sonra İngilizler saldırdılar ve Kudüs’ü aldılar. Mustafa Kemal’in uyarılarında haklı olduğu anlaşılmıştı. 1 Eylül 1918’de tekrar aynı göreve atandı ve göreve başladı. Bu sefer Alman Falkenheim gitmiş, onun kadar yanlış bir adam olan Liman von Sanders yerini almıştı. Sanders’in mutlak ölüme götürdüğü Türk birliklerini, yok olmaktan kurtarıp, savaşarak geri çekti ve kuzeyde sağlam bir hat üzerine yerleştirdi. 
Artık Birinci Dünya Savaşı bitmişti. Kaybetmiştik. Ancak Mustafa Kemal, Türk milletinin yeni bir savaşa başlayacağının bilinci içinde her bir Türk gencini gelecekteki savaş için hazırlıyordu (1917-1918). Bazı ahlaksız, vicdansız, cahil ve beyinsizlerin söylediğinin aksine, Mustafa Kemal Atatürk, hayatının büyük bir bölümünde Osmanlı Türk Devleti'nin yıkılmamasının mücadelesini vermiştir. 
19 Mayıs 1919. 1683’de gerçekleştirdiğimiz İkinci Viyana Kuşatmasından beri geri çekilen Türk milleti artık “nihai” olarak yenilmiştir. Düşmanlarımız sadece bizi değil, müttefiklerimizi de yenmişlerdir. Yunan ordusu, Avrupa emperyalizminin kasap ordusu olarak yukarıda kaydettiğim gibi Anadolu’ya yollanmıştır. Türk halkı yoksul, yorgun ve inançsızdır.
Mustafa Kemal Paşa’nın 1911’de Libya’da en küçük gerilla birliğinden başlayarak sekiz sene içinde ordu komutanlığına kadar her kademedeki birliği komuta ederek pişen askeri dehası, şimdi siyasi ve psikolojik bir dehayı ortaya çıkarmaya başlar. Mustafa Kemal, Türk milletini tekrar savaşa ikna eder. 
Meclis kurulur, ordu kurulur, Birinci ve İkinci İnönü, Eskişehir-Kütahya, Sakarya, Dumlupınar. Sonra önce İzmir’e ve İstanbul’a giren Türk Ordusu. İstanbul’un ikinci kez fethi. Hazreti Peygamberin Hadis-i Şerif’i yere düşmez. “Konstantinopolis’i fetheden asker ne güzel askerdir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır.” 
İstiklal Harbi, Türk milletinin savaşı tekrar kabul etmesi ve İngiliz emperyalizmini siyasi, Yunan ordusunu ise askeri olarak yenmesidir (1919-1922). Sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması başlar. 1071-1683 arasında 612 sene sürekli savaşarak ilerleyen ve sonra 1683’den 1921’e kadar 238 sene sürekli savaşarak adım adım geri çekilen bir millet, bir dinin tek başına birleşik Avrupa’ya karşı kılıcı ve kalkanı olan bir millet, yaralarını sarmak için çabalamaktadır.
8 Kasım 1938. Mustafa Kemal uyanır. Saate bakar göremez. Hasan Rıza Soyak’a sorar: “Saat kaç?”, “7.00 efendim” Aynı soruyu birkaç kez daha sorar. Soyak, cevabı tekrar ederek, saatin 19.00 olduğunu söyler. 
Soyak, “Biraz rahat ettiniz mi efendim?” diye sorar. Gazi “Evet” der. Doktor Neşet Ömer İrelp, dilini çıkarmasını ister. Mustafa Kemal dener. Ancak sonra dilini geri çeker. İrelp’e dikkatle bakar ve son olarak “Aleykümselam” der. 30 saat süren komadan hiç çıkmaz ve 10 Kasım saat 09.05’de kalbi durur. 
“Melekler, onların canlarını iyiler olarak alırken, ’selamün aleyküm! yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin’ derler.” (Nahl/32)
Sayın Başkan,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milletinin değil, İslam dünyasının da son dehasıdır. Başında bulunduğunuz kurum Atatürk’e, Türk İstiklal Harbi'ne saygısızlık, düşmanlık yaparak Türk Milleti’nin büyük çoğunluğundan hızla kopmaktadır.

Sayın Başkan,
Uzun bir süre DİB’in İstiklal Harbimize ve Atatürk’e saldırılarını, düşmanlığını sessizce izleyen, camiden uzaklaşan vatandaşlar artık tepkilerini sesli şekilde göstermeye başlamışlardır. Camilerimizde kavgalar ve protestolar çıkmaktadır. Türkiye'de her geçen gün cuma namazına giden sayısı azalmakta, tepkisel olarak deist ve ateist sayısı tırmanmaktadır. Sovyetler Birliği döneminde Rusya’da ateist propaganda bile ateizmin gelişmesi konusunda sizin sağladığınız başarıyı sağlayamamıştı. Bu “başarı” sizin eserinizdir. 
Sayın Başkan,
Hz. Osman'ın katilleri gibi ümmeti bölüyorsunuz. Bu gidiş iyi bir gidiş değildir. DİB izlemekte olduğu bölücü ve dışlayıcı politikaları terk etmezse yarın daha büyük olayların olması muhtemeldir. Hatta DİB camilerine gitmek istemeyenlerin kendi camilerini kurmaları şaşırtıcı olmayacaktır. DİB, AKP'nin değil, bütün milletin Diyaneti olduğunu hatırlamak zorundadır.
Sayın Başkan,
Bulunduğunuz makam, Türk İstiklal Harbi’nin manevi önderlerinden ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk başkanı Rıfat Börekçi'nin makamıdır. Bulunduğunuz makam, aziz milletimizin dinimizi öğrenmesini ve güçlü maneviyata sahip olmasını sağlamakla görevlidir. Bulunduğunuz makam partizanlık yapma değil bütün yurttaşları kucaklama, eşit sevgi ve şefkat gösterme makamıdır. Siyasetin ayırdığı hatta son dönemde düşmanlaştırdığı kitleleri; bir araya getirme, aynı milletin çocukları, aynı peygamberin ümmeti olma duygusunu verme görevi Diyanet İşleri Başkanlığına düşmektedir. Ülkemize yönelik küresel ve bölgesel gelişmelerin ağır tehditleri gündeme taşıdığı bir dönemde milli birlik ve beraberliğimiz daha da büyük önem kazanmaktadır. 
Sayın Başkan,
Şu ana kadar birçok büyük yanlış uygulamaya imza attınız. Ancak bunları düzeltmek için hala adım atma şansınız var. Türk milletinin bölünmesine, ayrışmasına, düşmanlaşmasına daha fazla yardımcı olmayın. Aziz Atatürk’ün iç cephe dediği milli birliğimizi güçlendirici adımları hızla atın. İstiklal Harbimize ve Atatürk’e, Türk Milletinin milli değerlerine saygı gösterin. DİB’i Atatürk’e saldırıların koçbaşı olarak kullanmaktan vazgeçip, bir süre birlikte çalıştığınız FETÖ ile gerçek bir mücadeleye başlayın. Araştırmacı-gazeteci İsmail Saymaz’ın “Şehvetiye Tarikatı” kitabını okuyun ve gereken önlemleri alın. 

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ
İYİ Parti
İstanbul Milletvekili
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 19

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Ahmet Hızlı 5 ay önce yorumlandı

Harika bir yazı olmuş. Yorumları okuyorum da hala gözü aklı beyni kapalı olan ne kadar çok insan var.Gerçekleri hala görmek istemeyen,koşulsuz muhalefete sallayan sığır dolu ortalık.

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Ergün Kaya 5 ay önce yorumlandı

sayın özdağ ağziniza sağlik.Allah kalemi̇ni̇ze güç versi̇n.derdi̇mi̇ze tercüman olmuşsunuz.ben di̇yaneti̇ bu ki̇şi̇ yüzünden kendi̇mce askiya almiştim.yok sayiyordum.di̇yanete bunun gi̇bi̇si̇ gelmedi̇.halki bölmekle mi̇ görevli̇ acaba?bunun hala bi̇r kri̇pto fetö'cü olduğuna i̇naniyorum. si̇ze saygilarimi sunuyorum.

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

vatandaş kalbini kırdım ama sen bunu istedin.çünki senin yorumunu okuyanlar için sen şu cümleyi kurdun bende sana yazdım**birkaç kişinin söylediği ve kulaktan dolma yanlış bilgilerle eleştirdiğiniz zaman komik duruma bile düşmüyorsunuz, utanılacak duruma düşüyorsunuz ama buda sizde yok malesef...yorumunu okuyanlar için utanmaz dedin...iade ediyorum.akıllı ol

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

bölüm :5=>ben 62 yaşına yeni basmış birisi olarak,chp yi eleştirmiş ve eleştirisinden pişman olmuş tek bir Allahın kulunu tanımam.sen hariç.chp demek eleştirinin nüvesi demektir.eğer senin chp yi kulaktan dolma olarak eleştiren olsaydı kemal kılıçdaroğlunun yalanlarının yatsı olmadan anında ortaya çıkması mümkün görülmezdi.sen cahil ve bilgisizsin.kendi partinden bile haberin yok.duygusal ve fevri saçmalık bu yazdığın yorum bile değil.utanılacak durumdasın..biz değil.sen!:))))

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

bölüm:4=>akp seni sevmemiş olmaz ama olur sevmeyebilir senin bu gün chpli imamoğlunun sevmeyip işten attığı işiçilere davranması gibi.ama unutma akp nin şu hissiyatını sevmiyorum desen seni alkışlarım ama kısır ve düşünsel yorumdan uzak pespaye yazın insanı ürkütüyor unutma bu gün senin gibiler akp nin yaptığı hizmetliri en ön sıra alıyor ama sizde nefatif ortak akıl ve hüsniyetsizlik var.

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

bölüm:3==>ama senin chp ne ısrarla %22 verilmesininde bir milyon nedeni var sebebi. sebatsız-doğruluk ve dürüstlük içinde bocalaması.yatsı olmadan çıkan yalanları-yapamadığı yönetimsizliği inkarı.ülkeye yapamadığı yatırımları-sosyal adalette sıfır olması-vs.bunlar bu günki devletin yetkenleri ve gazete manşetlerinden alınmış dötümden uydurmadığım şeyler.haa akpnin nasıl davrandığına bakalım.

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

bölüm 2:akp denen partiye rabbim biliyor ve doğru söylüyorum benim 4 oyum nasip oldu sandığa gitmedim-ve 46 yaşımda emekli oldum akp bana hiçde ili davranmadı.burada anlaşalım..ana sütü gibi kutsal ve helal olan anadilimizi. düşünce sınırlarını ve ortasını sonucunu belirlemeden kullanmak senin eğitimsizliğini ve peşin hukumlülüğünü gösterir sakın akp ye attığın için değil.gerçeği söylüyorum.milletin akp yi sevmesi için en az 100 tane nedeni var

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

**bu cümle ile sözde yorum yaptığını sanan sefil"" utanılacak duruma düşüyorsunuz ama buda sizde yok malesef.**akp nin ikdira geldiğinde neler yaptığını sana%22lik dilim senin gibi anlatır.ama unutma her seçimde %52 ile%48 parlamenter siszetmdeki oyla 17 sene başa getirilen partiye laf söyllüyorsan söyleye bilirsin ama"beyin lobların çalışmadığı bölümle ayıklanmış hamsi misali kılçıksız duruşunla boyunu aşan lafları konuşamazsın efendi.!neden mi...birinci bölüm

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Bence 5 ay önce yorumlandı

Doğru söylüyor.

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Hakan 5 ay önce yorumlandı

Yorumları okuyorum da kimse yazının ana fikrimi alamamış, anlatılan ne yorum ne. Siz pkk'lı diye eleştirdiğiniz parti ve kişilerle "hdp kısmına bende katılıyorum" akp ilk iktidara geldiğinden beri nasıl davranmış, neler yapmış bir araştırın ondan sonra CHP'yi eleştirin derim. Birkaç kişinin söylediği ve kulaktan dolma yanlış bilgilerle eleştirdiğiniz zaman komik duruma bile düşmüyorsunuz, utanılacak duruma düşüyorsunuz ama buda sizde yok malesef.

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Doğrucu 5 ay önce yorumlandı

Evet sadece doğru söyleyenler sevilmez

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

moderatör brader oradasin ki̇ okumadan buraya yayiyorsun.teşekkürler sana i̇yi̇ akşamlar dost:)))

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

gmk.bu ki̇şi̇yi̇ i̇yi̇ce azarlar"bre çocuk.bre çocuk sen beni̇m"gençli̇ğe hi̇tabemi̇ birak, nutuku bi̇le okumamişsin,sen neredesi̇i̇n.cumhuri̇yeti̇n onuru nereeede!sen düşmanin oyuyula(hdp li̇,veki̇l söyledi̇)mecli̇se gi̇ri̇yorsun ve orada zilgit yi̇yorsun sonra öteki̇ suçlularin beni̇ kullandiği gi̇bi̇ kullaniyorsun.be çocuk, be çocuk beni̇ anlayamayan bi̇r profsun sen öteki̇leri̇ gi̇bi̇ .

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

uyariniz kanuni̇ deği̇l.zi̇ra si̇zde burada yer sağlayici durumundasiniz.yorumlardaki̇ uygunsuzluğu si̇z basin ve özgürlük sansürü göz önüne alarak düzeltmeni̇z yada yayinlamamaniz gereki̇r.zi̇ra kumar ve fuhuş suçunda yer sağlayicilik gi̇bi̇ si̇zde ayni i̇snadi taşiyorsunuz.ki̇şi̇ni̇n tutarsiz-sarhoş-si̇ni̇rli̇ hali̇yle yazdiklarini si̇zi̇n yayinlamaniz hi̇çde basin ahlaki i̇le uyumlu olamaz.bu uyari yasal deği̇l.o halde düzeltmeler yaparsiniz yada yayinlamama hakkiniz olur.selamlar.

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

**bu beyefendinin yazdığı yazıların yeminle topuna bilimsel ve belgeli fakat bu kişinin mosmor olabileceği o kadar çok tarih okudum ki.sen önce gmk.asker .polisini -vatandaşı- bebeleri vuran pkk terörünün hamisi olan ve bunu ret dahi etmeyen-kınamayan hdp lilerin oyuyla tbmm desin .burada yazdıklarımı bir yerlerimden üretmiyorum.hdp li vekil kadın 80 milyonun utanacağı sözlerle.oturun oturduğunuz yerde bizim oyumuzla tbmm salonuna iliştiniz dedi.bir kaç zart zurt ettiniz ama inanmıyor millet

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

daver 5 ay önce yorumlandı

göçmen ümit mültecilere karşı yesi̇nler

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

fatıh 5 ay önce yorumlandı

gerzeksin ümit

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Şamil Çeçen 5 ay önce yorumlandı

Ümit bey bu kronolojiyi kendimi yazmış. Bu suçlamaları devletin bu kurumuna atacağına Atatürkün parti kurucusu olduğu CHP nin kimlerin elinde olduğunu tesbit etsin.aynı kronolojiyi sayın başkana atsın. Bir oy uğruna yarab daha neler görcez. Türkiyedeki halklar Türk milletidir. Bu milletler Türkiyedir.

2 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

şahane 5 ay önce yorumlandı

şahane

4 Kişi beğendi.