TÜRKLÜK

06 Kasım 2018 Salı 18:00

Bir kez daha yineliyorum; tözde mevcut AKP zihniyeti ile bir Türkçünün ortak referans/kaynak zorlamasına girmesi anlamsızdır. Siyasi, politik aktüel gündem telaşından öte yazıyorum. Andımızın, Türk kimliğinin paralanması bahsinden ayrı yazıyorum! Bu zevatlar ile tarihi ve genetik/paradigma kodlarımız asla örtüşemez!

TÜRKLÜK
Bir kez daha yineliyorum; tözde mevcut AKP zihniyeti ile bir Türkçünün ortak referans/kaynak zorlamasına girmesi anlamsızdır. Siyasi, politik aktüel gündem telaşından öte yazıyorum. Andımızın, Türk kimliğinin paralanması bahsinden ayrı yazıyorum! Bu zevatlar ile tarihi ve genetik/paradigma kodlarımız asla örtüşemez!

Türkçüler, Türk tarih ve beşeriyet ilişkisinde mevcut bütün değerler manzumesini bila istisna görür ve miheng kabul eder. Bir Türkçü kendi tarih ve hafızasını sıfırlamaz, yoğ saymaz. Devlet, coğrafya, sistem ve alt yapı bağılında ordu, töre ve kültür ilşkilerinde kaynak görmemek, silik addetmek ne demektir? Türklüğün tarihi seyir ve inkişafını reddetmek! İşte bu, AKP çekirdek aklıyla Türkçüler arasındaki en net ve keskin saflaşma hadisesidir.

Millet dediğiniz anda, muasır ve kavram/mefhum düzeneğinde nitelikli ve çevreleyici bir izah yükümlülüğü doğar. Diliniz nedir? Kültür formunuz ve etkileşim sahanız nedir? Beşeriyet sizi ne ile sıfatlamış ve aidiyet nasıl isim/özne hali almıştır.. cevabını vermek durumundasınızdır. Bize nihayetinde “TÜRK” derler.. öyle hisseder, öyle de yaşarız!

Kimlikleri krize sokmanın alemi var mı? Müslüman Türk, Alevi yahut Sunni Türk, Anadolu veya Azerbaycan Türk’ü… Solcu, sağcı, muhafazakar… Dünya görüşleri, sanat, meslek vs.. bunların hiçbirinde konuştuğunuz dil, sahipliğinde tanımlandığınız kültür ve idame beceriniz, dostluklar, husumetler mensubiyet şuurunu ıskarta edemez. Türk dili konuşulur, türküler söylenir, Türkçe yakarılır, Türkçe anlaşırız. İşte hakim ve ihata edilmiş sahada Türklük akabinde bir gerçeklik olarak karşımızda durur.

İslamın asli unsuru müslümanlarsa, Türkiye Cumhuriyetinin asli unsuru Türklerdir! Elbette antropolojik ve ırsi köken izahlarını çoktan aşmış bulunduğumuzu hatırlatmalyım. Kürt, Çerkez, Gürcü, Boşnak gibi aidiyet bağlarını red ve inkarı mevzu değildir. Bunlar görülür, kabul edilir.. saygı da icabeder. Pekala insan cemiyeti aynı zamanda bir sosyoloji ve ahenk işiyse.. o ahengi ve rabıtayı sağlayacak ortak bir dil ve kaynak aranmaz mı? ABD, Fransa, Rusya vs pek çok devlet iş bu ortak fereranslarını bu kadar didiklemezken; AKP kafasına n’oluyor?

Siz, bu devletin Türk Kimliğiyle tevarüs ve inkişaf edeceğine inanmıyorsanız; kaos ortalık yerde duracaktır! Semboller ile uğraşmayınız; asli ve çoğul kimlikle uğraşmayınız. Böyle devam ederseniz; dil bayrak, sembol ve kavramlar hızla bir hançere dönüşür.. kime saplanacağı da belli değildir!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık paydasında hiç kimseyi ötelemiyor ki! Öyle olsa kürtlere vatandaşlık verilmezdi; Ankara, İstanbul vs şehirlerde ortak yaşam hüküm sürmezdi.

Bir devletin temel felsefe ve ilkerini teşmil eden Türk Milliyet kavramını boğma maksadını görüyoruz ve kabul etmiyeceğiz!

Türklük, güneş kadar hakikattır; balçık işlerle uğraşılmasın yeter!

MURAT TAŞDAN

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x