Ümit Özdağ, "Suriyelilerden kaç kişi Covid 19 hastalığına yakalandı?

08 Haziran 2020 Pazartesi 22:20

Ümit Özdağ: “Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları kentler ve mahallelerde tedbirlerin ne ölçüde uygulandığı ve Suriyeli sığınmacıların virüse yakalanma ve virüsü taşıma özelliklerinin ne olduğu da tam bir muammadır.”

Ümit Özdağ,

 Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan “Suriyelilerden kaç kişi” COVİD-19 hastalığına yakalanmıştır?

Bu çerçevede Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan “Suriyelilerden kaç kişi” COVİD-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir?
” diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Pandemi Sürecinde Suriyeli Sığınmacılar” konulu yazılı bir basın duyurusu yaptı.

Prof. Dr. Özdağ’ın açıklamaları şu şekilde:

İlk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileriyle ortaya çıkan ve 13 Ocak 2020’de hastalığa bir virüsün neden olduğu tanısı konulan Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), dünyada derin etkiler yaratmaya devam etmektedir. Hastalığın kaynağı ile tartışmalar devam ederken Virüs Wuhan başta olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine, diğer dünya ülkelerine ve ülkemize de yayılmıştır.

Bahse konu pandemi 02 Haziran 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde 6,5 milyon vakaya ve yaklaşık olarak 385.000 ölüm olayına neden olmuştur. Türkiye genelinde ise halen yaklaşık 166.000 vaka ve 4600 ölüm olayı olduğu bilinmektedir. Pandeminin matematiği artan sayıları işaret etmektedir.

Bu süreç içinde, stratejik göç ve toplum mühendisliğinin somut bir örneği olan Suriyeli sığınmacılar meselesi; mevcut sosyo-ekonomik sorunlarımıza ilave olarak halen ülkemize ekonomik anlamda sosyo-kültürel ve sağlık sıkıntılarını da içeren cari külfetler getirmeye devam etmektedir. Göç merkezli güvenlik ve asayiş sorunları başta olmak üzere derinleşme ve toplumsal gerilimi artırma potansiyeline sahip yan etkiler, virüsün yıkıcı etkisiyle kendi parametrelerini yaratarak kontrol edilemez bir noktaya evrilmektedir.

Pandemi ve sonrasına yönelik olarak yapılan tahminler ülke ekonomilerinin uzun dönemli olarak negatif yönlü olarak etkileneceği sonrasında ise özellikle gıda, sağlık ve sınır güvenliğinin önemli siyasi ve sosyal sorunlar olarak belireceğini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde 22.05.2020 tarihi itibariyle “vatandaşlık verilenlerle birlikte kayıtlı 3.9 Milyonkayıtsız en az 1.5 Milyon, toplam 5.4 Milyon Geçici Koruma Altında bulunan Suriyeli” bulunmaktadır. Suriyeliler için hazineden yapılan harcama 51.2 milyar dolardır, BM ve AB’den gelen fonlarla toplam harcanan para 58.2 milyar dolara çıkmıştır. Suriye’de yapılan harcamalar ve ekonomiye verdiği dolaylı yüklerle birlikte (vergi kaybı vb.) Suriye macerasının Türkiye için bedeli 80 milyar doları aşmıştır.

Aradan yıllar geçmesine rağmen geçici statüsüyle ülkemize gelen sığınmacıların tekrar ülkelerine gönderilmelerine dair hiçbir ciddi söylem ve tedbir görülmemektedir.

Bu kapsamda pandemi sürecinde ülkemizde uygulanması öngörülen tedbirlere Geçici Koruma Altındaki (GKA) Suriyelilerin ne kadar uyabildikleri, hastalıktan etkilenme oranlarının ne olduğu bile bugün tam olarak bilinememektedir. Bunun yanında Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları kentler ve mahallelerde tedbirlerin ne ölçüde uygulandığı ve Suriyeli sığınmacıların virüse yakalanma ve virüsü taşıma özelliklerinin ne olduğu da tam bir muammadır.

Bundan da öte, ülkede binlerce vatandaşımız bahse konu hastalığa yakalanmış ve hayatını kaybetmişken, gerek ülke medyasında gerekse kamu yetkililerince yapılan açıklamalarda ülkemizde bulunan Geçici Koruma Altında (GKA) bulunan Suriyeliler’in Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)’na yakalanma durumlarına ve bu kişilere uygulanan koruyucu sağlık tedbirlerine ilişkin hiçbir açıklama da bulunmamaktadır.

GKA bulunan Suriyelilerin COVİD-19 hastalığına yakalanmaması hayatın doğal akışına aykırı durum oluşturduğu gerçeğinden hareketle kamuoyunda, Suriyelilerin Koronavirüs hastalığının saklandığı, onlara yeterli koruyucu sağlık hizmeti verilmediğine dair şüphe ve düşüncesi gelişmiştir.

Bu çerçevede pandemi sürecinde alınan tedbirlerin başlangıcı olan 13 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar; kamuoyunda genel olarak düşünüldüğü şekliyle Suriyelilerin COVİD-19 hastalığına yakalanmasına ilişkin bilgilerin saklanıp saklanmadığına ilişkin kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

  • Kamuoyunda algılandığı şekliyle Suriyelilere ilişkin hastalık durumları saklanmıyorsa Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan “Suriyelilerden kaç kişi” COVİD-19 hastalığına yakalanmıştır?
  • Bu çerçevede Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan “Suriyelilerden kaç kişi” COVİD-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir?
  • Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin tedavileri nerelerde yapılmış, hangi hastaneler kullanılarak sağlık hizmeti verilmiştir?
  • Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin tedavisi için ne kadar harcama yapılmıştır?
  • Yine Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan “Suriyeliler” konusunda alınan toplum sağlığını koruyucu tedbirler nelerdir?
  • Kalabalık aileler halinde yaşayan geçici koruma altında bulunan “Suriyeliler” in iskan ve hijyen koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Suriyeli aileler sosyal mesafe kurallarına nasıl riayet etmekte ve ne gibi tedbirler alınmaktadır?

Ayrıca yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele adına, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kapsamında, belli günlerde tüm ülke genelinde ve belli yaş ise gruplarına yasağa uymayanlara kolluk kuvvetleri tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulandığı bilinmektedir.

Bu kapsamda pandemi süreci kapsamında alınan tedbirlerin başlangıcı 10 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar;

Haklarında hiçbir açıklama yapılmayan Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan “Suriyelilerden kaç kişiye” sokağa çıkma yasakları kapsamında idari para cezası uygulanmıştır? Uygulanan bu para cezalarının tahsili yapılabilmekte midir?

Sonuç olarak tüm bu hususlar dikkate alındığında, halen dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke olduğumuz gerçeğinden hareketle;

  • Uygulanmakta olan açık kapı politikasından derhal vazgeçilmeli,
  • Muhtemel sığınmacı akınının önlenmesi ivedilikle sağlanmalı,
  • Toplum sağlığının korunması açısından Suriyelilerin COVID-19 hastalığına yakalanma ve tedavi olma durum ve oranları ve varsa alınmış ve alınan tedbirler ivedilikle kamuoyu ile tatmin edici bilgiler ışığında paylaşılmalıdır.

Kaynak: https://haberiniz.com.tr/dunya/umit-ozdag-suriyelilerden-kac-kisi-covid-19-hastaligina-yakalanmistir-08062020/

08.06.2020

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x