Gebelik süresince antidepresan kullanımı

31 Ocak 2013 Perşembe 18:05

Gebelik süresince antidepresan kullanımının ölü doğum risk artışıyla ilişkili olmadığı, geniş katılımlı bir çalışmayla ortaya konuldu.

Gebelik süresince antidepresan kullanımı

Gebeyken SSRI (Selektif Seratonin Reuptake İnhibitörü) kullanan, 5 Kuzey Avrupa ülkesinden, 30,000'in üzerinde kadının dahil olduğu çalışma; SSRI kullanımıyla ölü doğum riski veya artmış neonatal veya postneonatal mortalite riski ile arasında kaydadeğer bir ilişki olmadığını gösterdi.

İsveç, Stokholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden Olof Stephansson ve meslektaşları "Buna rağmen, gebelikte SSRI kullanımı kararı verirken maternal mental hastalıklarla ilişkili diğer perinatal sonuçları da hesaba katmak gerekmektedir." diye belirtiyorlar.

Çalışma, JAMA'nın 2 Ocak sayısında yayınlandı.

Araştırmacılara göre, ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde gebelik süresince depresyon prevalansı %7 ile %19 arasında seyretmektedir.

Araştırmacılar, eski çalışmalar; ölü doğum ve infant mortalite riskini artıran, gebe kadınların SSRI kullanımıyla doğan bebeklerinde konjenital anomali bulunmasının ve hatta persistan pulmoner hipertansiyon bulunmasının ilişkili olduğunu desteklese de "önceki maternal psikiyatrik hastalıklar hesaba katıldığında" bunun bilinmediğini söylüyorlar.

Ek olarak, antidepresan kullanımına ara verilmesi gebeler için riskli olabilir. "Maternal mental hastalıklar, kalıcı olarak infant mortalitesi ve ani infant ölüm sendromu ile ilişkilidir."

Mevcut çalışmada araştırmacılar, 1996 ile 2007 arasında Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'te tek olarak doğan bebeklerin kayıtlarını incelediler (n=1,633,877).

Bu infantların annelerinin 29,928'i gebeliği boyunca SSRI reçetesi almış olarak bulundular.

Sonuçların, gebeliğinde SSRI kullanan annelerin ölü doğum ve postneonatal ölüm oranlarının SSRI kullanmayan annelere göre önemli ölçüde yüksek olduğunu göstermesine rağmen bu ilişki çok değişkenli modellerde o kadar açık değldir.

Tablo: Gebelikte SSRI Kullanımıyla İlişkili Çok Değişkenli Riskler

Sonuç

Düzeltilmiş Olasılık Oranı

%95 Güven Aralığı

Değeri

Ölü Doğum

1.17

0.96 - 1.41

.12

Neonatal Ölüm

1.23

0.96 - 1.57

.11

Postneonatal Ölüm

1.34

0.97 - 1.86

.08

Araştırmacılar; tahminlerin, önceden psikiyatrik hastalıklar nedeniyle hastaneye yatışlar eklendiğinde daha da zayıfladığını belirtti.

Diğer bir deyişle artmış oranların, altta yatan maternal psikiyatrik hastalığın şiddetine ve sigara içme ile anne yaşı gibi maternal özelliklerin elverişsiz dağılımıyla açıklandığını ifade ettiler.

"Dikkatli Yorumlayın"

Neonatal ölüm oranında gruplar arası anlamlı bir fark bulunmuyor.

Gebelik sırasında alkol alımı, kendiliğinden veya isteyerek düşükler, mental hastalığın şiddeti veya ayaktan tedavi edilmiş hafif depresyon hakkında hiçbir bilgi bulunmaması çalışmanın sınırlandığı bir noktadır.

Çünkü araştırmacılar, her hastaneye yatıştan hangi psikiyatrik hastalığın sorumlu olduğunu bilmiyordu ve SSRI'ların bir kısmı, depresyon yerine bipolar bozukluk veya şizofreni tedavisinde kullanılmış olabilirdi.

"Sonuç olarak, en geniş çaplı araştırmanın yapılıyor olmasına rağmen subanalizlerdeki sınırlamaların neden olduğu eksikliklerden dolayı sonuçlar, dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır." diye belirttiler.

Kaynak: medscape

Yorum Gönder

@name x