Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından uzun zamandan beri çalışması yapılan şoför esnafının Ulaştırma ve Koordinasyon Kurullarında (UKOME) temsil edilmesine ilişkin çalışmalar sonuç verdi. Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte görüşülerek kabul edilen yasa ile ilk etapta 16 büyükşehirde, artık şoför esnafının temsilcisi bulunacak ve oy kullanabilecek.

UKOME toplantılarına 16 büyükşehirde katılacak oda başkanları Ankara’da toplandı. Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fededrasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Şoför esnafının UKOME’lerde temsil edilmesi hem meslektaşlarımız açısından hem de şehir içi trafiğinin düzenlenmesi bakımından olumlu olmuştur. Uzun zamandan beri üzerinde durduğumuz bir çalışma idi. Şoför esnafının temsilcilerinin UKOME’lerde olması belediyelerin de çalışmalarını rahatlatacak ve sorunlar yerinde çözüme kavuşacaktır.” dedi.

İLK ETAPTA 16 BÜYÜKŞEHİR TEMSİLCİSİ BELİRLENDİ

Uzun süreden beri konunun takipçisi olduklarını belirten TŞOF Başkanı Apaydın, “5216 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyonu için kurulan UKOME’lerde, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcileri katılacak. Kabul edilen yeni yasa ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ilk etapta 16 ilde UKOME toplantılarına girecek olan oda başkanlarını belirlenmiş ve oda başkanlarımız görevleri konusunda bilgilendirilmiştir. Yeni oluşan büyükşehirlerde ulaştırma koordinasyon merkezlerinin kurulmasından sonra bu illere de UKOME temsilcileri atanacaktır.” diye konuştu.