1-Prof Eugene Pittard: Eğer Asya'da gündelik yaşayış koşulları derin değişimlere uğramamış olsaydı, Avrupa'nın geri hayat tarzı ilelebet sürebilirdi. Ancak Turanilerin gruplar, kafileler halinde batıya gelmeye başlamasıyla yeni medeniyet durumu Avrupa'ya girmiştir.

(İskit kemeri)

2-Prof. Eugene Pittard: Anadolu'nun bugünkü brakisefal insanları, Asya'nın bu yerlileri, bugünkü oturmakta oldukları Anadolu'yu, atalarının işgal etmiş olduğunu düşünmelidirler. Bugün bu kavimler,  başka başka isim taşımaktadırlar. Türkistan'da Türkmen, Anadolu'da Türk'türler.


3-Dünya tarihi bakımından önemli bir hadise olarak kaydedelim ki, demirin kâşifi de bunlardır.

Hititlerin de ataları olan bu Hatti ülkesi, Anadolu'nun bu eski brakisefalleri, sebepten sonuca varmak yolu ile Türklerin de atalarıdır.

4-Hititlerin buğday, arpa ve ehlileştirilmiş bazı yerli bitkileri ektiklerini biliyoruz. O vakitten beri bu tür ziraatın ardı kesilmemiştir. Ziraat ve hayvan besiciliği Anadolu yaylalarında devam ettirilmiştir. Böyle kadim bilgiye malik olmadan yüksek bir medeniyet kurulamaz.5-Bu ziraat ve hayvancılık Avrupa'da tesadüfen başlamış değildir. Bunun Asya halklarının getirmiş olduklarını düşünmek zorundayız. Çünkü bu servetlere Asya'nın yerli halkları çok eskiden beri maliktiler.

6-Neolitik medeniyet dediğimiz sosyal inkilabı getirenler bugün Anadolu'da yaşayan insanların, Türklerin atalarıdır.

Bir dönem Cengiz Han ile birlikte hareket eden Tatarlar da, Türk ırkından teşekkül etmiş insanlardır.

Türk olmak koskoca bir tarihi sırtında taşımak demektir...

7-Bu neticelerden varacağımız yer; Avrupa hazır medeniyetimizin bütün elemanlarını ve bazı ırklarımızı kendisinden aldığımız Anadolu'yu ve mücavir memleketleri birer kutsal toprak saymalıyız. Önasya bugünkü Avrupa'nın anasıdır. Prof. EUGENE PİTTARD

Damgaların önemi anlaşıldı mı!

8-İskoç bilgin James Fergusson,  1872'de yazdığı 4 ciltlik Mimarlık Tarihi adlı eserinde şöyle diyor;  "Avrupa'ya medeniyeti getiren Türklerin atalarıdır. Avrupa'daki kurganları-mezarları yapanlar Turanlılardır. Antik döneme ait tüm yapıtlar onlarındır."

https://twitter.com/Saka_larr/status/1476138538626437120?t=MwPL4fE_l7Tp0PbFA-6EeA&s=19

9-Mart 1886 Senesinde ilk Alman Arkeleoglarından olan

Prof. Dr. Johannes Fressel, München'de yayınlanan bu kitabında Almanların atalarının Sakalar/İskitler olduğunu açıkça yazmaktadır.

Hitler'e kadar Almanlar köklerini Türklere bağlamıştı. Sakalar ortak atalarımız diyorlardı.

10-Dünya da ilk kez Irk Bilim Merkezi Almanya'da kurulmuştur. Kitabın yazarı Prof.  Johannes Fressel de ilk kurulan

"Alman Arkeleoglar Meclisinin" ,  Akademisyenlerindendir.

11-Bu da sanırım kaynağın ciddiyeti ile alakalı soruları bertaraf etmeye kafidir.

Bu kitapta eski German isimleri de yer almaktadır ( Hun-bolt, Hun-breht,  Hun-frid, Hun-gunt, Hun-nart, Hun-caz, Hun-alf Hun-rat, Hun-rih gibi...Hun olmaya da çok önem verilmiştir.

12- ll. Dünya savaşında ise Nazi Almanyası kendini Hintle özdeşleştirmeye çalıştı.

Bugün tarihsel ve bilimsel kökü olmayan sadece Hitlerin adamlarının uydurduğu Hint-Aryan Avrupa tezi literatürde var ama Hint-arilerin kökenini İç Asya'ya yine kendileri bağladılar.

13-İskoçyalı bilgin James Ferguson, 1872'de yayımlanan kitabında (https://ia600208.us.archive.org/15/items/rudestonemonumen00ferg/rudestonemonumen00ferg.pdf ) (Sayfa 30-31, 507, 508) damarlarında Asyalı (Turanlı) İskit kanı dolaştığı inancındaydı ve bunu 1302 yıkında Papa'ya yazdıkları mektupla itiraf etmişler Turani olduklarını duyurmuşlardı.

14-Yahudi ırkı yoktur, Musevi dini vardır. Museviliğe girenleri Yahudi saydık diyen Yahudiler, kökümüz Türk derler. 7 kollu Şamdan bir Hakas Tanrısı Chelbigendir. Hakasların en önemli tanrısı Chelbigen'in Hakasya da bolca Petroglifleri var. İlginçtir Hacıbektaş Müzesinde de var.

15-Almanlar, İtalyanlar, İskoçlar, İsveç, Norveç, Macarlar, Yahudiler hatta Ermeniler bile köklerini Türklere bağlamışlar. Ama Arapçı Prof. Dr. Yasin Aktay'a, Arapçı şair İsmet Özel'e ve azılı Türk düşmanı ümmetçi o tayfaya göre, Türk ırkı diye bir şey, Türkçe diye de dil yoktur!..

16-Adamdaki paradoksa bak, Yunanca var, Arapça var, Farsça var, Yunan milleti var, Arap milleti var, Fars milleti var ama Türkçe ve Türk yok! Ve bu rezil adam bunu İslamcı, ümmetçi kimliği öne çıkarmak için yapıyor!

17-Prof. Dr. Adile AYDA: eğer PELASGLAR, TYRRHENLER, ETRÜSKLER üzerinde çalışmalar yapılırsa, sadece ANADOLU'nun tarihin ilk günlerinden beri TÜRK olduğu değil; EGE ADALARI'NIN, YUNANİSTAN'IN, hatta İTALYA'nın üzerindeki TÜRK etkileri ispatlanmış olacaktır.

18-Herodot’un, Grekler tanrılarını Mısırlılardan aldılar sözü unutuldu. Medeniyetin,

Mezopotamya-Anadolu-Mısır/ Türkistan-Hindistan ve Çin aksından doğduğu unutuldu Ama Avrupa emperyalizmi yine kendine bir kök bulamadı, sonunda Grekleri ata ilan ettiler!

19-Damgalı tarihimizin

Püf noktaları ...

https://twitter.com/Saka_larr/status/1476138538626437120?t=MwPL4fE_l7Tp0PbFA-6EeA&s=19

20-Prof. Dr. Mustafa Aksoy'un 18 yıllık saha çalışmasından küçük bir bölüm dinleyince saha çalışmasının ne kadar önemli ve zahmetli bir iş olduğu anlaşılacaktır. O derece de önemli.

Dr @ESonnurOzcan ile Prof dr @SosyologAksoy un söyleşisine dikkat lütfen!

https://twitter.com/Saka_larr/status/1476138538626437120?t=MwPL4fE_l7Tp0PbFA-6EeA&s=19