Tatar aktivist Nail Nabiulla... 10 yıldır Tatarstan’da, Ruslaşma/Ruslaştırmaya karşı verdiği mücadelesini "Türk Bakışı" gazetesiyle duyurmaya çalışıyor.  

“Türklüğümüzün yaşaması” için çırpınan Nail, Rusya'da tek Türkçü gazete olanTürk Bakışı'nda Türk halklarının medeniyeti, edebiyatı, örf ve adetleri, sosyal ve siyasal hayata dair güncel problemleri ortaya koyuyor. 

Türk halklarının fikri bir zeminde buluşması için hazırlanan gazetenin amacı Türk dünyasında milli bir bilincin ve Türk kardeşliği fikrini geliştirmeye hizmet etmektir.

Alıntı