1-Tengri (yaratan) Tektir. 
2- Her kim ki Tengri'den kut almak dilerse, başkasına yakarmasın 
3- Bir İl, bir Kağan, bir Tengri
4- Bir kına iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz ve bir budunda iki töre olmaz. Töre tektir. Töre kesin ve keskindir. 
Kim ki töreye uya kutlanır
Kim ki töreye kıya katlanır
5- Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur
6- Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir Kağan budunundan sorulur
7- Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak
8- Ana babaya ve ataya tazim durulacak
9- Hısmına sarılacak, komşusunu gözetecek 
10- Er kişi yalan söylemeyecek 
11- Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek. Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak 
12- Kim ki bir ırza musallat olursa, canından olacak 
13- Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak
14- Cenkten beri duran ya da kaçan tamuya(cehennem) uçacak
15- Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek 
16- Baş kaldıranın başı alınacak, hak isteyenin hakkı verilecek
17- Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak
18- Kin ve gururdan uzak olunacak
19- Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak
20- Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak
21- Kızı isteyen kağan da olsa, bey de olsa kız istediğine verilecek
22- Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin
23- Bilmeyip de bildim demeyeceksin, bilene danışacaksın 
24- Bugünün işini yarına bırakmayacaksın
25- Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın 
26- Güçlüyken affet, zayıfken sabret 
27- Yazgına asi olma
28- Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma
29- Herkes adaletle iş görecek 
30- Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut
31- Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma
32- Kağan odur ki adaleti üstün tutsun, töreyi yaşatsın. Töre yok olursa İl yok olur. İl olmazsa budun kul olur
33- Ey Türk Oğuz beyleri, ey milletim işitin !!!
" Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir "

Titre ve kendine dön
(Alıntı)