Türkmenistan’da ilk kez basın yasası kabul edildi. Basın yasası, Türkmenistan Meclisi’nin 17. Oturumu’nda milletvekillerinin oybirliğiyle geçti. Basın yasası, ülkedeki basın özgürlüğü dahil medyanın faaliyet alanını belirliyor. Yasada medya, devlet ve toplum arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin düzenlenmesinde bir mekanizma şeklinde algılanıyor. Bundan dolayı medya organlarının faaliyetlerinin yasal, etik norm ve kurallara bağlı olması gerektiğinin altı çiziliyor.
Türkmenistan’da 30’un üzerinde gazete ve dergi bulunuyor. Tek devlet haber ajansının bulunduğu ülkede, 7 televizyon kanalı, 5 de radyo hizmet veriyor.
Tek parti ile yönetilen ülkede geçtiğimiz Ağustos ayında siyasi parti kurma izni çıkmıştı. Ülkede Sanayiciler ve Girişimciler Partisi adıyla yeni bir parti resmen kurulmuştu.