ALLAH ADALETİ EMREDİYOR!

17 Haziran 2021 Perşembe 13:25

ADALET

ALLAH ADALETİ EMREDİYOR!
Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi emreder, fahşâ(edepsizlikten)dan, münker(fenâlık)den ve bağy(azgınhk)den meneder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. (Nahl: 70/90)

Bu âyette, dünyâ ve âhiretin düzenini sağlayan üç güzel şey emre-dilmekte; dünyâ ve âhiretin düzenini bozan üç kötü şey menedilmektedir: Adalet: Her şeyi tam yerine koymak, her hususta ölçülü hareket etmek, hakkı yerine getirmek demektir ki, zulmün karşıtıdır. Allah bunu emrediyor. Fahşâ: özellikle aşırı derecede şehvetlere uyarak, zina gibi yasaklara saparak ölçü dışına taşmaktır. Bunu da yasaklıyor. İhsan: güzellik, iyilik demektir. Güzel iş yapmak ihsan olduğu gibi, başkasına iyilikte bulunmak da ihsandır. İhsan, ibâdette en yüksek mertebedir. "Allah'ı görüyormuş gibi ibâdet etmek" ibâdette ihsan derecesidir. Bunun karşıtı olan münker kötü görülen şeyler, çirkin işlerdir. Öfkeye kapılarak hareket etmek ihsanın zıddı olan münkerdir. Allah, ihsanı emrederken zıddı olan £agy(insanlara saldırmak, onların hakkını gasbetmek, zorbalık yapmak)ı yasaklamıştır. Kapsamlı anla­mından ötürü Abdullah ibn Mes'ûd: "Eğer bundan başka âyet olmasaydı dahi bu âyet, Kur'ân'ın, her şeyi açıklayıcı ve âlemlere hidâyet ve rahmet olmasına yeterdi!" demiştir[1].

Süleyman Ateş
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x