ALLAH SANA YETER MÜSLÜMAN!

01 Ekim 2020 Perşembe 11:15

Bir Müslümanın aracılar, kurtarıcılar bulmasına ve ümitsizliğe düşmesine lüzum yoktur, çünkü;

ALLAH SANA YETER MÜSLÜMAN!
Bir Müslümanın aracılar, kurtarıcılar bulmasına ve ümitsizliğe düşmesine lüzum yoktur, çünkü;
"Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter." (Enfal Suresi, 64)
"Bilen olarak Allah yeter." (Nisa Suresi, 70)
"Şahit olarak da Allah yeter." (Nisa Suresi, 79)
"Vekil olarak Allah yeter." (Nisa Suresi, 132)
"Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?" (Al-i İmran, 124)
"Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter." (Al-i İmran Suresi, 189)
"De ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım." (Tevbe Suresi, 129)
"Hesap sorucu olarak da Allah yeter." (Nisa Suresi, 6)
"Gerçek bir dost olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kafidir." (Nisa Suresi, 45)
"Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir." (İsra Suresi, 17)
"Koruyucu olarak Rabbin yeter." (İsra Suresi, 65)
"Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter." (Furkan Suresi, 31)
Sonuç:"Eğer onlara: "gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorarsan "Allah!" derler. De ki: "Peki öyleyse, şimdi baksanıza Allahtan başka ibadet ettiğiniz şu nesnelere: Şayet Allah bana bir musîbet verirse bunlar o musîbeti giderebilirler mi? Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse o rahmeti engelleyebilirler mi? Şu halde sen şöyle de: "Allah bana kâfidir. Güvenecek yer arayanlar da, yalnız O’na dayanıp güvensinler." (Zümer Suresi, 38)
Fayda ve zararın tamamı Allah'ın elindeyse bir Müslümanın başkasından medet ummasına ve birilerinden korkmasına lüzum yoktur......

Fuat Çiçekli
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x