DOĞAL ÇEVRE VE MİLLİ KÜLTÜRÜ KORUYAMAZSAK AYAKTA KALAMAYIZ!

20 Şubat 2018 Salı 13:53

Sabri Şenel, özellikle Karadeniz'de olmak üzere, tüm ülkemizde doğal çevre ve kültürünün bir tehdit altında olduğunu dile getirdi.

DOĞAL ÇEVRE VE MİLLİ KÜLTÜRÜ KORUYAMAZSAK AYAKTA KALAMAYIZ!
Felaketlerden korunmak için doğal çevreyi ve kültürü korumak onur görevimiz olmalıdır.

Mavi Karadeniz TV'de kısıtlı zamanda ifade edemediğimiz gerçek şudur ki, ülkenin  her yerinde olduğu gibi, Karadeniz de gerek doğal çevresi, gerekse insan yapısı itibarıyla korunması elzem olan bir yurt köşesidir.       

Dünyalar güzeli yeşilin her tonu ve yine ender görülen doğallığa ve sosyalliğe sahip bir çevredir. Bitki örtüsü, organik tarıma müsait toprak, iklim ve benzeri yapısı, dünyadaki yaşanan felaketlerden sonra ilgi odağı haline getirmiştir.


Birileri bölgede, yaylada, dağda-bayırda, garip ve tuhaf dolaşmaktadır. Bunu anlayanlar anlamıştır! Bölgemiz gelecek vaat ediyor; hayat vaat ediyor.

Mevcut doğal yapıyı, bitki örtüsünüve her türlü doğal mirası korumak zorundayız. Bu olmazsa, felaketler kaçınılmazdır.

Doğa Turizmi ve yayla turizmi revaçtadır. Dağın-taşın ve köyün, ucube yapılarla betonlaşmasına müsaade etmemeliyiz. Bu bilincin oluşmasına katkı yaparak, orjinal tarihi, doğal ve kültürel mirası korumalıyız.


Doğal mirasta olduğu gibi, orjinal ve kültürel değerleri koruyamazsak, yine sosyal felaketlere adayız... İnsanımızın birbirinden güzel horonu, kemençesi, tulumu, kavalı, Bar'ı ve yöresel oyunları vardır... Komşuluk ilişkileri, düğün gelenekleri, ırgat kültürü, tarım kültürü, geleneksel mutfağı ve damak zevkimiz vardır... Sayamayacağımız bu ve benzeri değerleri koruyup yaşatamazsak, sosyal felaketler kaçınınılmazdır. Gençlerimiz bu değerlerden uzak yaşarsa, alternatifi dalga dalga gelen Batı kültürünün Pop ve benzeri değerler dayatmasına mecbur, mahkum ve teslim olur.

Küreselleşmede biz bölgesel değerlerimizle, bölgenin bitki örtüsü gibi kendi değerlerimizle varız demek zorundayız. Yoksa ötekileşme devam eder. Kültürünü koruyamayan, haysiyetini de, dinini de vatanını da, bayrağını da korumakta acze düşer.

Davul-zurna, kemençe ve mehter olmazsa askerimizi ne ile motive edip, askere göndereceğiz? Dünyada davulla-zurnayla askere giden tek millet biziz. Vatan savunması da, bu değerleri yaşatmaktan geçiyor.

Sabri Şenel


Yorum Gönder

@name x