İSLAMI KURAN'DAN ÖĞRENMEK

21 Mart 2018 Çarşamba 14:57

Üç Aylar başlangıcında bazı hatırlatmalar...

İSLAMI KURAN'DAN ÖĞRENMEK
 ALINTI

İSLÂM'I KUR'AN'DAN
 ÖĞRENMEK
Üç aylara giriyoruz diye gerek camilerde gerekse de ilmihal kitaplarında bilgi veriliyor. Böyle olunca da insanlar büyük bir çoğunluğu bunu dinin gereği zannediyorlar. İşin doğrusunu Kur'an'dan öğrenelim.

Ayların sayısı;
Euzübillahimineşşeytanirracim
"O Allah'dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar." Yunus 5 

"Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır." Nahl 12

"O, geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine âmâde kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk (hükümranlık) O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, bir çekirdek zarını bile idare edemezler." Fatır 13

"O, gökleri ve yeri hak ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ay'ı emrine âmade kılmış,her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki, çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak O'dur." Zümer 5

"Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb). İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir." Tevbe 36

"Haram ayları ertelemek , ancak inkârda daha da ileri gitmektir ki bununla inkâr edenler saptırılır. Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah’ın haram kıldığını helâl kılmak için haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, inkârcı toplumu doğru yola iletmez." Tevbe 37

" Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner." Yasin 39

"Hac ayları bilinen aylardır (Şevvâl, Zilkâde, Zilhicce). Kim o aylarda hacca başlarsa (ihrama girerse), cinsel içerikli sözler söyleyemez, günaha giremez ve kavga edemez. İyilik olarak ne yapsanız, Allah onu bilir. Siz azık biriktirin, kendini (günahlardan) korumak en iyi azıktır. Ey sağlam duruşlu olanlar, yalnız benden çekinerek korunun!" Bakara 197

"Ramazan ayıdır. İnsanlara rehber olan ve rehberin açıklayıcı âyetlerinden oluşan Kur’ân’ın, o Furkan’ın indirildiği aydır..." Bakara 185

"Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl kılındı. .." Bakara 187

"Biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik." Kadir 1

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.
Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir." Duhan 2-4

Kur'an'da aylarla ilgili aylar yukarıdaki şekilde geçmektedir. Geceler ise Kadir Gecesi olarak geçmektedir. Ramazan Ayının özelliğini Furkan olan Kur'an'ın, Kadir Gecesinde nazil olmaya başlandığını bize bildirilmektedir. Kadir gecesinin özelliğinin ise;

"2-Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bilesin?
3-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4-Melekler ve de ruh o gecede Rablerinin izniyle her iş için inerler de inerler.
5-O gece melekler, her bir konuyla ilgili ruh (aldıkları emir) yanlarında, Rablerinin izniyle inerler." 

"Gündüzün taraflarında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür." Hud 114 (Beş vakit namaz).

"Namazı, güneşin zevalinden gecenin ğasakına kadar, bir de şafak ışıklarının kümeleştiği sırada sürekli ve tam kıl. Şafak ışıklardaki kümeleşme gözle görülür." İsra 78

"Sana ek görev olarak gecenin bir kısmında (uykudan) namaza kalk. Belki Rabbin seni pek güzel bir makama/kalınabilecek yere yöneltir." İsra 79

"İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse daha önce yalvardığını unutur da (Allah’a) benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah’ın yolundan saptırsın. De ki “Bir süre kafirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin ahalisindensin.” Zümer 8

"Böyle biri ile Ahiret için hazırlık yapmak ve Rabbinin ikramını umabilmek için gece vakitlerinde secde eden ve kıyamda bulunan kişi aynı olur mu? De ki “Bilenle bilmeyen bir midir?” Bunu ancak, sağlam duruşlu olanlar anlarlar." Zümer 9

"Müzzemmil;
"1 - Ey örtünen! 
2 - Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl).
3 - Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.
4 - Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.
5 - Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz).
6 - Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.
7 - Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır."

Kadir Gecesi dışında kandil geceleri ve bunlarla ilgili özel kutlamalar, özel ibadetler diye birşey yoktur. Recep, haram aylardan olup, Ramazan'da ise şartlarını taşıyanlara oruç tutmak ve itikaf ibadeti vardır. 

Şuan anlaşıldığı anlamda Recep ve Şaban ayları, mevlit kandili dahil diğer kandiller daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkmış uygulamalardır.

İslam Ansiklopedisi;
Üç aylar maddesi ve kandil geceleri maddelerine bakılabilir.

Yorum Gönder

@name x