İYİLİK YAPANLARA NİMETİMİZİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ (Ayet)

25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:55

İyilik hakkındaki dini hükümler...

İYİLİK YAPANLARA NİMETİMİZİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ (Ayet)
 Peygamberimiz(S:A:V)"İnsanların en hayırlı, en değerli olanları, insanlara en faydalı olanlarıdır."
"Her kim din kardeşinin yardımına koşar, onun menfaatini, iyiliğini gözetirse, ona Allah yolunda cihat edenlerin sevabı verilir."
"Her kim din kardeşine iyilik yapmak veya sıkıntısını gidermek için bir yetkiliyi aracı yaparsa, Allah ona (kıyamet gününde) ayakların kayacağı zamanda yardım eder."
"Kim bir Müslümanın ayıbını görür de bunu gizlerse, sanki diri olarak gömülmüş bir kız çocuğunu kurtarmış gibi ecir almış olur."
İyilik konusunda sözlerin en güzeli ile başbaşayız:
   

   Cenab-ı Allah:
 Hani bir vakitler İsrailoğulları'ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah'dan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.(Bakara:83)
  
      Hayır, hayır! Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değil.(Bakara:112)

 Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükâfatlandırmıştır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükâfatı budur.(Maide:85)

  

 İman edip salih amel işleyenler, Allah'tan korktukları, imanlarında sebat ettikleri, salih amel işlemeye devam ettikleri, sonra Allah'tan sakındıkları, imanlarından ayrılmadıkları, yine Allah'tan korktukları ve iyilikte bulundukları müddetçe, daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur. Allah iyilikte bulunanları sever.(Maide:93)

 Hem iyilik de bir değildir, kötülük de. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin, sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.(Fussilet:34)
  
 İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki: "Ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum." Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.(Şura:23)

Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve ana babaya iyilik etmenizi emretmiştir. Eğer, onlardan biri veya her ikisi de senin yanında ihtiyarlayacak olurlarsa, onlara “öf” bile deme! Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle (İsra:23) Onlara merhamet ile tevazu kanadını indir ve şöyle dua et: “Rabbim, onların küçükken bana merhametle muamele ettikleri gibi şimdi de sen onlara merhamet et.” (İsra:24)
İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer seni, hakkında hiç bir bilgin olmayan, şeyi bana şirk koşman için zorlarlarsa, o zaman onlara itaat etme! Dönüşünüz banadır. İşte o zaman size ne yapmış olduğunuzu haber vereceğim (Ankebut:8)
Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emrederler; kötülüğe engel olurlar. Namaz kılarlar, zekât verirler. Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hâkimdir. (Tevbe :71)
Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, kötülüğü ve taşkınlığı yasaklar. Düşünesiniz diye size öğüt verir. (Nahl:90)

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız. Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de iman etseydi kendileri için iyi olurdu. Onlardan mümin olanlar vardır. Fakat çoğunluğu fasıktır(Al-i İmran:110) Onlar, Allah’a ve ahret gününe inanır. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, hayırlarda yarışırlar. İşte onlar da Salihlerdendir(Al-i İmran:114)
  
Ebu Hureyre (r.a.)’dan Rasûlüllah (s.a.v.): “Bir kimse yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyu buldu ve içerisine inip su içti, sonra dışarı çıktı. Bir de baksa ki dilini sarkıtmış soluyan, susuzluktan toprağın nemini yalayan bir köpekle karşılaştı:”Bana ulaşan şiddetli susuzluğun bir benzeri buna da ulaşmış” dedi. Hemen kuyuya inip ayakkabısını su ile doldurdu ve ağzıyla tutarak yukarı çıktı, köpeğe su verdi. Bu yüzden Allah onu övdü ve bağışladı.” buyurdu. Oradakiler: “Ey Allah’ın Rasûlü, hayvanlara yaptığımız iyilikten bize bir sevap var mıdır?”dediler. “Her ciğer taşıyan canlı için (yapılan iyilikte) sevap vardır.” buyurdu.
Ebû Mûsa (r.a.)’dan. Hz. Peygamber(s.a.v.): “Her müslümanın vermesi gereken bir sadaka vardır.”  buyurdu. Kendisine: “Bir kimse buna imkan bulamaz ise ne buyurursunuz?” dediler: “Eliyle çalışır, hem kendi nefsine fayda verir hem sadaka dağıtır.” buyurdu. “Eğer buna da gücü yetmez ise ne buyurursunuz?” dediler: “İhtiyaç sahibi, yardım isteyen mazluma yardım eder.” buyurdu. “Eğer buna da gücü yetmez ise ne buyurursunuz?” dediler:“İyi şeyler(marufu) veya hayrı emreder.” buyurdu. “Eğer buna da gücü yetmez ise ne buyurursunuz?” dediler: “Kötülüklerden (şerden) geri durur, çünkü bu da bir sadakadır.” buyurdu.

(Alıntı)

Yorum Gönder

@name x