KURA'N VE DEĞİŞİM

03 Ocak 2020 Cuma 14:36

Bize iki cihan yolculuğunda istikamet lütfeden Allah’ım. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

KURA'N VE DEĞİŞİM
Bize iki cihan yolculuğunda istikamet lütfeden Allah’ım. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Genetiğin iki temel kuramı vardır:


1. Kalıtım : Aynı türe mensup canlılar birbirlerine benzer.

2. Değişim : Fakat hiçbirisi diğerine tam olarak benzemez.DEĞİŞMEK, ALLAH’IN ÂLEME KOYDUĞU DEĞİŞMEZ YASADIR.

Allah esmasıyla eşyaya tecelli eder, eşya isim kazanır, filleriyle tecelli eder, eşya halden hale değişir, durur…

Rabbimiz; her şeyinyaratılış amacına uygun yaşamasını ister:MaHulika Leh.

Bunu sağlamak için yaratılmış her şey değişir, durur…ÖĞRENMEK DEĞİŞMEKTİR.

İnsan son nefesini verince ölmez, öğrenmeyince ölür.

Öğrenmek yenilenmektir, değişmektir. Tevbe de yenilenmektir. Öyleyse, öğrenmek Aklın tevbesidir.

İnsan halini değiştirirse, Allah’ın ona tecellisi de değişir.DEĞİŞİM ALLAH’IN SÜNNETULLAHIDIR.

Kur’an, bu sünnete karşı çıkanlar ve değişmemekte direnenlerin örnekleriyle doludur.

Âdem ağaçla sınandı. Yanlışını öğrendi, sonra değişim başladı, günahına tevbe etti, insan oldu. Âdem değişti.

Değişime karşı çıkmak şeytan işidir.

İblis değişmedi hatasında ısrar etti, şeytan oldu, lanetlendi.

Nuh Peygamber kavmine,“değişin” demişti; “Batıl üzeresiniz. Hakka doğru kendinizi değiştirin ki, Allah da size yazdığını değiştirsin.”

Onlar değişmemekte direndiler ve boğuldular.ÇÖLDE İREM MEDENİYETİ

Ad kavmi, çölün ortasına İrem medeniyeti kurdular.Allah’ın emirlerine doğru değişimi unuttular, koca medeniyet yerle bir oldu.

Semud medeniyeti, güya kendini sağlama aldı,yekpare dağdan şehirler oydular ki, kimse yıkamasın.

Sorunları Allah’a yabancılaşmak, sorun iyiye doğru değişmemekti.MALZEME DEĞİŞTİ, KAFALAR DEĞİŞMEDİ

Semud kavmi, malzemeyi değiştirdiler, ama kafayı değiştirmediler.HâlbukiAllah malzemeyi değil, kafayı, davranışı, bakış açısını değiştirmelerini istemişti.

Bilmiyorlardı ki, bir sayhalık canları vardı. Sadece bir ses duydular ve yok oldular.KUR’AN BU ÖRNEKLERİ NİÇİN VERİR?

Eğer değişmezseniz öncekilerin akıbeti sizi de bekliyor. Ad ve Semud gibi yaşayıp da, Hud ve Salih gibi bir son beklemeyin. Firavun gibi yaşayıp Musa gibi, Nemrud gibi yaşayıp İbrahim gibi ölmek olmayacak elbette…

Allah Resulü de, cahiliyeye “değişin” demişti. Onlar;“Babalarımızı bu yolda bulduk, değişmeyiz” dediler. Cezalarını buldular.

Değişenler aziz oldular, değişmeyenler zelil...

Çünkü, kendimizi değiştirme yeteneği, Allah’ın verdiği bir ikramdır, nimettir.ŞİKÂYET EDİYORSUNUZ, AMA DEĞİŞMİYORSUNUZ

Şikâyette haklısınız ama,şikâyet ettiğiniz noktalarda değişmeye niyetiniz yok. Değişmeye karşı çıkıyor,hatada ısrar ediyorsunuz.

Lütfen değişiniz.Değişmenin istikametini mi soruyorsunuz: Bu, Hz Nebi’nin bize ilettiği Kur’an yoludur.Bize iki cihan yolculuğunda istikamet lütfeden Allah’ım. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.Adalet, Liyakat, Meşveret ve Merhamet yüklenerek, Hakkın gönderdiği Hakikat aydınlığında insani bir idare şekli olan Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.

Orhan Arslan
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 5

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

bu günki̇ dünya hukukunun temeli̇ olmuştur..tanah(sabetay sevi̇ni̇n) talmuta karşi oluşu nedeni̇yle bu günki̇ dünya hukukunun temeli̇ olan şei̇at kurallarini kullanmişlar ve devam etmektedi̇r..hatta "tanah)i̇çi̇n i̇brani̇ce===>ti̇kun olam"dünyanin yamasi--yeni̇den dönüş"i̇smi̇ni̇ taşir..buradaki̇ arkadaş kurkudan bunu yazamamiş.evet i̇nsan korkar ama bunu yazmak suç deği̇l****.bu ülke gazi̇ kamalin kurduğu demograti̇k- lai̇k sosyal bi̇r hukuk devleti̇di̇r..nokta...buna aykiri olamayiz.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

**Allahin(cc)yasalaridir der deği̇lmi̇. geçenlere burada bi̇r vatandaş bunu söylemi̇şti̇..cumhuri̇yet ve i̇slam çeli̇xi̇yormu di̇ye.ve kur'anda yasalari tek koyma sabi̇hi̇(Allahtir)demi̇şti̇--evet bu arkadaş korku ve vehi̇mleri̇yle bunu söyleyememi̇ş.tabi̇ki̇ Allahin yasalarini tanimak kullar i̇stenmez.ama bakinizavrupanin.i̇srai̇li̇n yasalarina hepsi̇ i̇nci̇l-tevrat(ahd-i̇ ahi̇t ve ahd-i̇ cedi̇d)tevrat ve i̇nci̇li̇n bi̇rleşti̇ri̇mi̇ş ve dünya ni̇metleri̇nie ulaşmada bu kutsal meti̇nler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

bi̇ze bi̇reşeyler versi̇n.bi̇zi̇m geli̇şmemi̇ze vesi̇le olsun ama nerdeeeeeeeeee??bu ki̇şi̇ye şu soruyu boracağim..kur anda==>devlet yöneti̇mi̇ ve sosyal hayatin nizami i̇çi̇n =>kur'an ve onun yilmaz bekçi̇si̇ ve emanetçi̇si̇ resul-i̇ ki̇bri̇ya hazretleri̇ muhammed mustafa(sav)nhangi̇ kanun ve ni̇zamlari emretmi̇şti̇r..korkudan yazamamişsin am kur'an tek müslümanin kilavudur..kur'anda i̇nsanlarin sosyal beşeri̇ i̇çti̇mai̇ hayatinin her ber adimi i̇çi̇n üreti̇lmi̇ş esas yasalar"

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

osmanli tari̇hi̇ olabi̇li̇r. artik surnada peşrev aranmaz bi̇ri̇si̇ne basacaktir hakareti̇..buradaki̇ arkadaş di̇ni̇ kavramlari i̇leri̇ sürmüş yazisinin başi.ortasi i̇yi̇ gi̇tmi̇ş fakat her zaman olduğu gi̇bi̇ burada son cümleyi̇ söyleke i̇çi̇n okadar sayfayi Allah-peygamber ve i̇lahiyatla doldurmuş...şi̇mdi̇ **haberalpe söyledi̇ği̇m sözlerde**burada tari̇h-türk kültürü- ve i̇sla şuuur i̇le türk tari̇hi̇ konularinda hamasetçi̇ olmayan-akilli+zeki̇ olan i̇nsanlar yazsin ve bi̇ze bi̇rşeyler ver

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

yazmayayim di̇yorum ama bu vatandaş ""di̇n konusunu burada yazinca başlangiç ve ortalari i̇yi̇ gi̇di̇yor.hani̇ bazi haberalpta kendi̇si̇ni̇ böyyük bi̇ri̇si̇ görenler-di̇n-yakintari̇h-al-i̇ osmani̇ tari̇hi̇ ve ülkeni̇n gerçek vatansever yöneti̇ci̇leri̇ne kaşintilari ereği̇ küfür ve ahlaksizca yergi̇ler i̇çi̇n nasil önce atatürk kullanilyor o övülüyor-övülüyor nora onun arkasina(sutre geri̇si̇ne saklanip)artik proğramda ki̇me hakaret edi̇lecekse bu devleti̇ yönetenler olabi̇li̇r.di̇n-osmanli

0 Kişi beğendi.