ÖRFİ DİN HAKKINDA...

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:58

İbrahim Okur'un Örfi Din hakkındaki görüşleri

ÖRFİ DİN HAKKINDA...
 Şu hususu ayırt etmek lazım. Kısa bir tarifle Kuran'daki Islam yanında bir de farklı bir damar daha var ki buna ""örfi din" diyoruz. Buna din kültürü de diyebiliriz. Bunu nereden öğrendin, diye sorduğunuzda size, hocamdan öğrendim, şeyhimden öğrendim, diye cevaplar alırsınız. Tahkik ettim, sonra danıştım ve düşündüm diye cevap alamazsınız. Yani tahkiki değil, taklididir. Bu damar Emevi ve Abbasi devirlerinde çok gelişmiş, mezhep ve tarikatların sayısı neredeyse bini bulmuştu. Bunlar aynı zamanda biribiriyle kıyasıya mücadele ediyordu, kendileri dışındakileri Müslüman olarak görmüyordu. Kavga o dereceye varmıştı ki, Doğu Roma imparatoruna cesaret gelmiş, Bağdad'ı yerler bir etmek, Müslümanları kılıçtan geçirmek üzere yola çıkmıştı. Musul'a kadar gelmiş, sonra aşırı sıcaktan bunalarak daha uygun bir mevsimde tekrar gelmek üzere geri dönmüştü. Fakat Akka'ya geldiğinde Istanbul'da  karışıklıklar baş gösterdiğini öğrenmiş, gemilere binip ordusuyla birlikte Istanbul'a geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu imparator orada öldü ve taht kavgaları yüzünden Müslümanlar üzerine bir daha sefer yapamadılar. Bu arada İslam dünyasına Selçuklular hakim oldu ve Islamiyet batıya doğru tekrar ilerlemeye başladı. Türkler Anadoluya girdi ve her tarafa yayıldılar. Fakat geçmiş tecrübeler unutuldu ve yine sayısız mezhep ve tarikat ortaya çıktı. İşte bunların hepsine birden örfi din diyoruz. Bunların sayısı bugün de çoğalıyor ve yine hepsi birbirine rakip. AKP iktidarından önce büyücek olanların hepsinin web sayfalarında, diğerlerini ağır bir dille eleştirirlerdi. Birileri bunları anlaştırdı ve hepsi web sayfalarını değiştirerek birbirlerine sataşmayı bıraktılar, iktidara odaklandılar. Şimdi hepsi paraya para demiyor. Şeyh ölünce mevcut şirketleri kimin yöneteceğine  dair kendi aralarında kavga ediyorlar. Yakında böyle bir kavganın aleniyete döküleceğini tahmin ediyorum. 

Durum Irak 'ta böyledir. 32 ayrı mezhep ve tarikat birbiri ile kıyasıya rekabet halindedir. En irisi iktidarda olanı. Rejimi yıkmak isteyen ABD ve yandaşları içeride örfi din kavgalarını körüklemeye çalışıyor. Bir başka deyişle ümidini onlara bağlamış. Cenaze alayı, düğün alayı bile bombalanan Zeydi Yemende 7-8 Zeydi mezhep var. Bunları isim isim biliyorum. Ama neden birbirlerini yediklerini pek bilemiyorum. İslam dünyasının perişanlığı hakkında söylenecek çok şey var ama şimdilik bu kadar yazmış olalım. Bu konuları 14 program halinde bir televizyon kanalında evvelki yıl anlatmıştık.Yorum Gönder

@name x