RİSALE'İ NUR'DA BULUNAN UYDURMA, HURAFE VE YALANLAR (84. YAZI)

08 Ekim 2020 Perşembe 12:07

RİSALE'İ NUR'DA BULUNAN UYDURMA, HURAFE VE YALANLAR (84. YAZI)

RİSALE'İ NUR'DA BULUNAN UYDURMA, HURAFE VE YALANLAR (84. YAZI)

Said Nursi kendisini hiç ilgilendirmeyen bir çok ilim dalında kalem oynatmıştır.
Risale'i Nur Külliyâti, Kur'an tarihi, Kur'an ilimleri, tefsir, akaid, hadis ilimleri, mezhepler tarihi,
fıkıh usulü gibi ilim dallarına, vahiy, mucizeler, ilham, velayet, icaz, gayb, tecdit, Nübüvvet gibi meselelere yanlış, yalan, uydurma, zayıf, bazen bidatçı ve aşırı Şia fikirleri ve yaklaşımları ile doludur. 
Bütün bunlara cevap olarak şu ayeti kerimeyi dikkatinize sunmak istiyorum
"Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi?
 Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır"
(Ankebut- 51)
Şunu rahatlıkla söylemek mümkündür. 
Risale'i Nur'da, Kur'an'a, bilimsel gerçeklere, akıl ve mantığa bu kadar aykırılıklar olduğu halde "nur" talebeleri hiç düşünmeden ve sorgulamadan ilâhi vahiy gibi onlara iman ediyorlar.  
Bu ahmakça hurafe ve iftiraları  Kur'an'a götürmeden, kayıtsız şartsız kabul ediyorlar. 
Dolayısıyla Said Nursi onların nazarında bir beşer değil, bir ilah ve sorgulanamaz bir rab konumuna girmiştir. 
 Nurculara göre "Risale'i Nur bu asırda, Kur'an'ın en yüksek ve en kutsal tefsiridir"
 "Bildirdiği gerçekler gökten inmedir. Kur'an'a aittir"
Said Nursi'ye göre "Risale'i Nur külliyatındaki bir cümleye, bir kelimeye, bir harfe ve hatta bir noktaya karşı gelmek büyük bir günahtır"
(83.YAZI)
Cahile göre, "Kur'an okundukça o da okunacaktır"
Şöyle diyor;
"Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale'i Nur ile birlikte bize iniyor!
Allah resulü devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi, her asırda, Kur'an'ın arştaki yerinden ve  manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçeklerinin kesin delilleri iniyor"
(Şualar- Birinci Şua, yirmi dördüncü âyet ve âyetler üçüncü nokta, C.1 Sayfa- 842)
 İfadeler sadeleştirilmiştir.
 Aslı şöyledir.
 "Kur'an'ın gizli hakikatleri Risale'i Nur'la birlikte bize iniyor"
(Ayet pasajını şöyle tefsir ediyor)
 "Tenzilül kitab" cümlesinin sarih  bir manası asrı saadette vahiy  suretiyle Kitab-ı Mübin'in nüzulü  olduğu gibi, manevi işarisiyle  de, her asırda o Kitabı Mübin'in  mertebe-i arşiyesinden ve mucize-i maneviyesinden feyiz ve ilham tarikiyle gizli hakikatleri  ve hakikatlerinin burhanları iniyor, nüzul ediyor"
Aslında söylediği şey doğrudur.
Ancak söylediği şeyi, tamamen içi hurafelerle dolu Risale'i Nur'a hasretmesi doğru değildir.
Yoksa gerçekten Kur'an'ın metni bir sefer Allah Resulü'ne vahyedildiği halde, manası, bereketi, rahmeti, hikmeti, ilmi, aklı düşünen insanlar için kıyamete kadar inmeye devam edecektir. 
Kur'an enerji ve canlılık dolu bir Kitab-ı İlahidir.
Onu belli bir zaman ve zemine sıkıştırmak doğru değildir.
Yalnız, ilim, hikmet, akıl ve tefekkür çizgisine bağlı olarak kendi sistemi yani bağlam ve bütünlüğü içinde ona gidilmelidir. 
 Allah'ın ilminden inen Kur'an'ı, yalan ve hurafelere alet etmeye kimsenin hakkı yoktur.


ALİ AYDIN.
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 5

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Faruk Mehmet Alper 2 ay önce yorumlandı

Din bir vicdan işidir.hiç bir kimsenin din hakkında yorum yapma başkalarına din adına etki yapma hakkı verilmemiştir. Aksi halde dinin değerini düşürür ve insanlara zarar verir.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Yalçınov 4 ay önce yorumlandı

Bir çok hurafeler dolu kitapları bir sapik sapkın fırka daha

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mücahid 4 ay önce yorumlandı

saite tapanlar hemen yoruma yönelmişler.biraz aklınızı kullanın da sıratı müstekıymi bulun size yol gösterene neden karşı çıkıyorsunuz? haa cehennem istiyorsanız yapacak birşey yok.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Sonnur 5 ay önce yorumlandı

Ahmak ifti at izki kalsın biraz oku cehaletten kurtulursun. Neyin ilim olduğunu öğrenirsin.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Garip 5 ay önce yorumlandı

Sizi Allaha havale ediyorum,yazık size.

0 Kişi beğendi.