Batman Üniversitesi'nde 'Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu' ele alındı

03 Mart 2013 Pazar 00:52

Batman Üniversitesi'nde 'Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu' ele alındı. Batman Üniversitesi bölümler koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu” konulu konferansa Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi...

Batman Üniversitesi'nde 'Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu' ele alındı

Batman Üniversitesi'nde 'Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu' ele alındı.

Batman Üniversitesi bölümler koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Süryani Toplumu ve Kimlik Sorunu” konulu konferansa Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bülent Özdemir'in konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Özdemir, konuşmasında Süryani toplumunun kimlik oluşumundaki kırılmaları dönemsel olarak üçe ayırak, Eskiçağ’dan 19. yüzyıla kadar olan dönem 19. Yüzyıl: Milliyetçilik düşüncesi ve Misyonerler I. Dünya Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti: Süryani Diasporası olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Etnik kimlik ve dinsel kimlik olmak üzere iki önemli sorun. Etnik olarak Süryaniler Antik çağlarda Urfa, Nusaybin ve Musul’un kültürel merkezler olarak ön plâna çıktığı Kuzey Mezopotamya’da yaşayan ve Süryanice olarak tanımlanan Sami dil ailesinden Aramice konuşan bir toplumdur. Dinsel açıdan ise, M.S. 1. yüzyılda çok hızlı bir şekilde Kuzey Mezopotamya’da yayılan Hıristiyanlığı ilk kabul eden ve Antakya’da ilk kilise merkezlerini kurduktan sonra da Doğu Hıristiyanlığı ya da Doğu Kilisesi olarak nitelendirilen Hıristiyan toplumdur. Süryanileri tarihe bağlayan en önemli ikinci nitelik; ‘Allah’ın kitabının koruyucuları’ olmalarıdır. Süryaniler, Hıristiyanlığı ilk kabul eden topluluktur. Bunun nedenleri arasında: Hz. İsa ile aynı dili konuşuyor olmaları, Filistin’de Asurluların kolonilerinin olması, Asurlular arasında yıllardan beri bir kurtarıcı.”

Prof. Dr. Özdemir, Süryanilerin Osmanlı sınırları içinde Mardin, Urfa, Diyarbakır ve Musul dolaylarında yaşayan Yakubiler ile Keldaniler, Ermeni tehciri sırasında yaşanan bazı kargaşalar hariç savaş sırasında ve sonrasında barış içinde yaşamaya devam ettiklerine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Nesturiler ise savaşta taraf olarak yerlerini almışlar ve Rus birlikleri ve Ermeni çeteleri ile birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele etmişlerdir. 20. yüzyılın başlarına kadar, Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Süryani toplumunun etnik kimlik kaygılarının olmadığını söyleyebiliriz. II. Meşrutiyetin ilânı sonrasındaki özgürlükçü ortamın da yardımıyla ‘ulus’ kavramına vurgu yapan bazı Süryani entelektüellerin ortaya çıktığını görüyoruz. 2 Mayıs 1915’te resmen Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan eden Nesturiler 1917’ye kadar Doğu Anadolu’da Rus ordusunun yanında oluşturdukları birliklerle savaşmışlardır. Rusya’nın savaştan çekilmesi sonrasında İngiltere’nin yanında yer aldılar.”

Konferans soru-cevap şeklinde devam etti. Prof. Dr. Özdemir'in konuşmasından sonra Vali Yardımcısı Soner Karataşloğlu'nun Prof. Dr. Özdemir'e plaket vermesiyle program son buldu.

Konferansa Vali Yardımcısı Soner Karataşoğlu, Rektör Yardımcısı Tahsin Kılıçoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Salih Aktan, akademik ve idari personellerin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x