Kadınlar, engelleri birlikte aşacak

17 Mart 2013 Pazar 09:59

Bursa Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından hazırlanarak Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı dahilinde desteklenen "Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerinde Farklılaşma" başlıklı...

Kadınlar, engelleri birlikte aşacak

Bursa Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından hazırlanarak Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı dahilinde desteklenen "Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerinde Farklılaşma" başlıklı proje çalışmaları kapsamında bir panel düzenledi.

Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil Aytaç ve Prof. Dr. Kadir Çüçen konuşmacı olarak katıldı. Kadınların istihdam edilmesiyle ilgili yaşanan sorunları gündeme getirmek amacıyla düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Serpil Aytaç “Çalışma Yaşamında Kadın Olmak” başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Aytaç “Kadınlar Dünyadaki toplam işlerin üçte ikisini yapmakta, dünyadaki toplam gelirin onda birini kazanmakta, dünyadaki okuryazar olmayan toplam nüfusun üçte ikisini oluşturmaktadır. Çalışma hakkı kişinin en doğal hakkı olmasına rağmen bu hakka yalnızca sahip olmada değil, kullanılabilmede de hiçbir ayrımın gözetilmemesi gerekir. Gelişmiş bir toplum olmak için, kadınlarımızı sosyal hayata, üretim süreçlerine sokmak zorundayız” dedi.

Prof. Dr. Kadir Çüçen ise "Kadının İnsan Hakları" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Çüçen, "Kadınların talep ettiği pek çok hak aslında kadınlara özgü ayrıcalıklı haklar değil; erkek-kadın, yaşlı-çocuk, her insanın doğuştan sahip olması gereken haklardır. Bu yüzden söz konusu hakların sanki sadece kadınları ilgilendiren marjinal haklar olduğu izlenimini veren 'kadın hakları' terimi yerine 'kadının insan hakları' demek daha doğru olur. Kadınların yaşadıkları hak ihlalleri ilk önce ailede, yani özel alanda başlıyor. Okula gönderilmeyen kız çocuğu iş güç sahibi olamıyor, politikaya atılamıyor, sanatçı olamıyor; çalışmasına izin verilmeyen kadın ev kadınlığı rolünü benimseyip zamanının büyük çoğunluğunu ev içinde geçiriyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x