Seyhan Havzası, suyuna sahip çıkıyor

18 Mart 2015 Çarşamba 17:16

Adana Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Toplantısı, Adana Kent Konseyi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, bölge geleceği için çok önemli bir adım olan 'Seyhan Havzası Suyuna Sahip Çıkıyor' adı altında bir proje geliştirilmesi...

Seyhan Havzası, suyuna sahip çıkıyor

Adana Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Toplantısı, Adana Kent Konseyi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, bölge geleceği için çok önemli bir adım olan 'Seyhan Havzası Suyuna Sahip Çıkıyor' adı altında bir proje geliştirilmesi kararı alındı. Projenin esas temeli kaynaktan denize döküldüğü yere kadar belirli mesafelerden su örnekleri alınması ve bu örneklerde kirlilik analizi ile veri bankası oluşturulması, ardından tespit edilen kirlilik nedenleri ile mücadele edilmesi olarak tanımlandı. Aynı yöntemin kıyılarda deniz için ve Çukurova’da toprak için gerçekleştirilmesi adına hazırlık yapılması değerlendirilmesi ve bu proje konusunda ASKİ, Büyükşehir Belediyesi, Kamu ve STK’ların ortak çalışması kararı alındı.

Bir sonraki toplantının 27 Mart 2015 saat:17.00’de yapılmasına karar verilen Adana Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Toplantısı'nın, bu tarihten önce projeyi geliştirme amaçlı teknik toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, su kaynaklarının korunmasına yönelik çok sayıda madde görüşüldü. Toplantıda ele alınan ana başlıklar şöyle sıralandı:
-Adana içme suyu yoğun kirlilik baskısı altındadır.
-Seyhan Havzası küresel ısınma nedeniyle kuraklık riski ile karşı karşıyadır,
-Küçük yaştaki çocuklar ve yetişkinlere suyun önemi bilinci oluşması için eğitimin verilmesi,
-22 Mart 2015 Dünya Su Günü 1.Adana Su Zirvesi için yapılan hazırlıkların sürdürüldüğü ve önemi vurgulandığı,
-Çevre Kirliliğine yol açanlara idari yaptırım uygulanması,
-Katı atıkların aktarma istasyonların kurulması,
-Tarımsal su kullanımının önemi ve kapalı sistemlere dönülmesi,
-Su havzaların devamlılığın öneminin vurgulandığı,
-Su kaynaklarının korunabilmesi için Seyhan Havzasındaki diğer illerle birlikte bir araya gelmenin önemi,
-Göle atılan katı atıkların çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilediği,
-Adana'da kurulması planlanan termik santrallerin toprak, su ve hava kirliliği açısından büyük risk taşıyor.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x