Sözlü: Sendika yasası endüstri ilişkileri sisteminde yeni bir dönem başlattı

31 Ocak 2013 Perşembe 16:34

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ülkedeki endüstri ilişkileri sisteminde yeni bir dönemi başlattığını...

Sözlü: Sendika yasası endüstri ilişkileri sisteminde yeni bir dönem başlattı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ülkedeki endüstri ilişkileri sisteminde yeni bir dönemi başlattığını söyledi.

TİSK’in Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) katkılarıyla düzenlediği 'Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bilgilendirme Semineri'nin açılışında konuşan Sözlü, zor da olsa elde edilen işçi ve işveren arasındaki çalışma barışının yeni kanunla daha da ileriye götürülmesini beklediklerini kaydetti. ADASO’da düzenlenen organizasyonda Sözlü, özellikle Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinde yayınlanan İlerleme Raporları ile Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın denetim organlarınca her yıl yayınlanan gözlem raporları karşısında ülkeyi zor durumda bırakan hususların yeni kanunla aşıldığını belirtti. TİSK’in çalışma hayatında 1980 öncesi yaşanan kaos ortamına geri dönülmemesi yönünde 6356 sayılı kanuna önemli destekler sağladığına işaret eden Hüseyin Sözlü, "Yüzde 95 oranında sosyal tarafların uzlaşısı ile ortaya çıkan 6356 sayılı kanunla Türk endüstri ilişkileri sisteminin bileşenleri olan işçi ve işverenler arasındaki ilişkilerde demokratik bir yapı oluşturması amaçlanmıştır." dedi.

TİSK’in kanunun bazı maddelerine ilişkin çekincelerinin sürdüğünü vurgulayan Sözlü, önümüzdeki dönemde bu konuları yapıcı sosyal diyalog süreci içinde ele almayı umduklarını dile getirdi. Yeni kanunla sendikaya üyelikte ve üyelikten istifada noter şardı kaldırıldığını hatırlatan Sözlü, bunun yerine e–devlet kapısı üzerinden üyeliğin kazanılması veya ayrılma sisteminin kabul edildiğini hatırlattı. Yeni sistemin alt yapısının oluşturulması için bir yıllık geçiş sürecinin öngörüldüğüne dikkat çeken Sözlü, şöyle devam etti: "Yetkili sendikanın belirlenmesinde kilit rol oynayan sendika üyeliğinin kazanılması ve kaybedilmesi durumunun ayakları yere basan ve suiistimallere izin vermeyen bir sistem oluşturulması son derece önemlidir. Aksi takdirde endüstri ilişkileri yapımısın kaosa sürüklenmesi ihtimali bulunmakta."

Kanunun uygulanmasında sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na değil işçi ve işveren kesimlerine de önemli görevler düştüğüne işaret eden Sözlü, "Bu çerçevede çalışma hayatına 2821 ve 2822 sayılı yasalarla sağlanan barış, uzlaşma ve sosyal diyalog ortamının yeni kanun döneminde de sürdürülmesinin tüm kesimlerce titizlikle gözetilmesi gerekir. Bugünkü küresel rekabet ortamında çalışma barışı, ayakta kalmanın en önemli güvencesidir."

İŞ KOLU SAYISI 28’DEN 20’YE DÜŞÜYOR

ADASO Başkanı Sadi Sürenkök ise Türkiye’de son dönemde kanun ve yönetmeliklerle çok hızlı yolların kat edildiğini hatırlattı. İki ayrı kanun ile düzenlenen sendikal mevzuatın tek bir çatı altında toplandığını bildiren Sürenkök, yeni yasanın sanayici ve çalışanları yakından ilgilendirdiğini anlattı. 6356 sayılı kanun ile iş kolu sayısının 28’den 20’ye düşürüldüğünü ifade eden Sürenkök, şunları söyledi: "Yeni kanun ile meslek ve işyeri sendikaları eskiden olduğu gibi kurulamayacak. Sendika kuruluşlarıyla ilgili eksikliklerde, valiliklerce doğrudan kapatma davası açmak yerine ek süre ile düzeltme istenecek. Sendikalara üye olma yaşı 15’e düşüyor. İşyerlerinde gerçekleşen grevlerde grev gözcüleri için barınak ve çadır yasakları kaldırılıyor. Sendikaya üye olabilmek için Türk olmak, okur–yazar olmak ve iş kollarında çalışıyor olmak zorunluluğu kaldırıldı."

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x