TAGİD’den aile şirketlerinde kurumsallaşma semineri

23 Şubat 2013 Cumartesi 17:28

Mersin’in Tarsus Girişimci İş Adamları Derneği (TAGİD), üyelerine ‘Şirketlerde Kurumsallaşma, Aile Şirketleri ve Ortaklık Kültürü’ eğitimi düzenledi.Tarsus Sanayi ve Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleşen eğitim seminerine...

TAGİD'den aile şirketlerinde kurumsallaşma semineri

Mersin’in Tarsus Girişimci İş Adamları Derneği (TAGİD), üyelerine ‘Şirketlerde Kurumsallaşma, Aile Şirketleri ve Ortaklık Kültürü’ eğitimi düzenledi.

Tarsus Sanayi ve Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleşen eğitim seminerine eğitimci Osman Kiper konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasını yapan TAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kıraç, yönetim kurulu ile her hafta toplantı yaptıklarını ve bu toplantıların neticesinde yeni projelerle üyelerin karşısına çıktıklarını söyledi. Kıraç, Tarsus’un kendi üniversitesine kavuşmasını önemsediklerini ve bu bağlamda yapılan çalışmaları desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Kıraç, “TAGİD, 'Altın Markalar Birliği' çalışmasını başlattı. Bu çalışma ile kendi markamızı oluşturuyoruz.” dedi.

Eğitimci Osman Kiper ise kurumsallaşmanın önemi ile ilgili yaptığı konuşmadı, şunları söyledi: “Bir işletmenin kişilerden bağımsız olarak kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, değişen çevre koşullarını takip eden sistemleri kurması ve gelişmelere uygun olarak organizasyonel yapısını oluşturması, kendisine özgü iletişim ve iş yapma yöntemlerini 'kültür' haline getirmesi ve böylece diğer işletmelerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecidir, şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımdaki en dikkat çekici nokta kurumsallaşma sürecini tamamlamış firmalarda süreçlerin kişilerden bağımsız işleyebilmesidir. Günümüz iş hayatında güçlü bir lider ya da patron figürünün kişisel karizması, risk yaklaşımı, cesareti, kişisel yönetim anlayış ve becerilerinin temel alındığı işletme yönetim anlayışının cazibesini yitirdiğini gösteren pek çok örnek mevcuttur. Bunun neticesi olarak işletmeler, kişilere bağımlılıklarını en aza indirgeyerek, yönetsel sistemlere sahip kurumlar olmaya yönelik girişimlerini her geçen gün hızlanarak artırmaktadırlar. Şirketlerdeki liderlerin özellikleri ve kurum kültürleri ile şekillenen kurumsallaşma altyapıları diğer taraftan da bu kişilere bağlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Dünyadaki şirketlerin büyük bir yüzdesini oluşturan 'aile şirketleri'nde de durum farklı değildir. Birçok aile şirketi kurumsal yapıya sahip olamamanın getirdiği problemlerden dolayı varlıklarını sürdürememekte ve faaliyetlerini noktalamaktadır. Dolayısıyla bu konunun çözümü şirketler için hayati önem taşımaktadır. Sorunu çözmek için ise konuya hakim olmak ve problemi iyi tanımlamak gerekmektedir. Kurumsallaşma kavramı iki boyutlu bir kavramdır. Ailenin kurumsallaşması olarak görünen ilk bölümde aile anayasası, aile meclisi oluşumları, mal beyanları, haleflik planlaması, vs. gibi diğer konular ortaya konur ve oluşturulur. İkinci bölüm, şirketin kurumsallaşmasıdır ve bu bölümde şirketin tüm süreçleri incelenerek sistem mantığı ile yönetim oluşturulması hedeflenir. Bu noktada bilgi sistemlerinden faydalanmak ve stratejik yönetim felsefesi ile süreci şekillendirmek en önemli konulardır. Elbetteki bu iki yapının entegrasyonu en az bu iki boyut kadar önemlidir. Bu sürecin iyi idare edilmesi, sahipliği ellerinde tutan aile bireylerinin, şirketi ikinci ya da üçüncü kuşakta dağılma noktasına getirmelerini ya da satmalarını engeller ve sonuç olarak şirketin devamlılığını sağlanır. Burada ayrıntıya girmeden anlatmaya çalıştığımız süreçte, ailenin yapısı ve kültürü, değerleri, şirketteki profesyonellerin yaklaşımları, aile içi ilişkiler gibi birçok farklı unsurda belirleyici olabilmektedir. Özetle baktığımızda, kurumsallaşmadan anlaşılması gereken, ‘sistem’ haline gelebilmektir. Tüm sistemlerde olduğu gibi, sistemin parçalarının, rollerinin ve görevlerinin belirlenmiş olması ve sistemin kendi bütünlüğü içinde işleyebilmesi gerekir. Kısaca aile içinde sistem ve şirket içinde sistem oluşturularak entegrasyonunun yapılması gerekmektedir.”

Eğitimin sonunda eğitimci Osman Kiper’e, TAGİD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından plaket takdim edildi.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x