Uludağ Üniversitesi, iç kontrol eylem planını belirledi

19 Ocak 2013 Cumartesi 13:37

Uludağ Üniversitesi, iç kontrol sistemlerini başarılı bir şekilde devreye sokmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Üniversite’nin Strateji Daire Başkanlığı, bu konuda, Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘İç Kontrol...

Uludağ Üniversitesi, iç kontrol eylem planını belirledi

Uludağ Üniversitesi, iç kontrol sistemlerini başarılı bir şekilde devreye sokmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Üniversite’nin Strateji Daire Başkanlığı, bu konuda, Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘İç Kontrol Eylem Planı Çalıştayı’ düzenledi.

Uludağ Üniversitesi tarafından Holiday Inn Otel Konferans Salonu’nda üst düzey akademik ve idari personelin katılımıyla düzenlenen çalıştayda iç kontrol, mevzuatı başlığı altında kurumsal yapının yönetim, organizasyon, örgütsel davranış politikaları gözden geçirilerek şeffaflık ve hesap verilebilirlik kapsamında neler yapılabilir sorularına cevaplar arandı.

Türkiye’de ilk kez Uludağ Üniversitesi’nin hayata geçirdiği ‘İç Kontrol Eylem Planı Çalıştayı’na katılan Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek, 5018 sayılı kanunun, kamu idarelerinin kendi iç kontrol sistemlerini oluşturmayı öngördüğünü, bununla da kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

5018 sayılı kamu idarelerinin iç kontrol sisteminin kurulmasını ön gören yasa uyarınca Uludağ Üniversitesi yönetimi ve Strateji Geliştirme Daire başkanlığı tarafından ‘İç Kontrol Eylem Planı Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan karagöz başkanlığında ve UÜ İİBF Öğretim Üyesi ve İç Kontrol Koordinatörü Prof. Dr. Melek Tüz tarafından organize edilen çalıştayda, dört ayrı çalışma grubu oluşturularak Uludağ Üniversitesi’nin iç kontrol eylem planını oluşturdu.

UÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Murat Altun başkanlığındaki Kontrol Ortamı Grubu, iç kontrol sisteminin oluşturulması sürecinde etik değerler ve dürüstlük, misyon, performans ve yetki devri gibi ara başlıklarda tartışırken; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. İsmail Bozkaya’nın yönettiği Risk Değerlendirme ve İzleme Grubu, iç kontrol sistemindeki olası riskleri tartışıp bunların nasıl izleneceği konusunu ele aldı.

UÜ İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. İbrahim Canbolat yönetimindeki Kontrol Faaliyetleri Grubu, işlem öncesi ve işlem sonrası kontrol süreçleri, hiyerarşik kontroller vb. gibi sorunlarda odaklanırken; Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Levent Büyükuysal’ın başkanlığındaki Bilgi ve İletişim Grubu ise iç kontrol sürecinde yatay ve dikey iletişimin oluşturulması, kayıt ve dosyalama gibi konulara sistematik çözüm aradı.

Hararetli tartışmaların yaşandığı toplantıların ardından gruplar, her konuyu tek tek üyelerin onayına sundu.

Toplantıların sonunda, Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Melek Tüz, Uludağ Üniversitesi’nin bu çalıştay ile bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek katılan akademisyen ve personele teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x