Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, projelerinde çevreye duyarlı olduklarını belirterek, “Trakya Ergene’de 50 milyar dolar değerinde kömür rezervimiz var. Bunu çevre şartları oluşuncaya kadar devreye almayacağız.” dedi.

Türkiye İşadamlari ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Almanya Federal Çevre Bakanlığı’nın katkıları, Almanya İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (BUV)’nun desteği ile 2. Türk - Alman Enerji Forumu’nu tertip etti. Forumda söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, her bir ülkenin ayrı kaynağı olduğunu vurgularken, “Bir ülkenin kaynaklarından tekniği elinde bulunduranlar mı, yatırımcılar mı, yoksa halk mı faydalanacak? Esas soru bu. Kamu plan ve uygulamalarını dizayn etmez ise dış ve iç siyasette güçlüklerle karşılaşabilir. Biz her üç kesimin de bu artılardan yararlanmasını diliyoruz.” diye konuştu.

Enerji projeleri ile ilgili sübvansiyonlara da temas eden Yıldız, “Bunalımdan en çok etkilenen AB ülkeleri şu anda sübvansiyonları bir yana bırakmaya başlamışlardır. Bu yatırımcılar için iyi bir şey değildir. Türkiye şu anda AB üyesi ülkelerin ortalamasının 2 katını aşkın yenilenebilir enerji üretim kapasitesini elinde bulunduruyor. OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme oranı olan Türkiye, enerji yapılanmasını uygun şekilde ortaya koymak durumundadır.” ifadelerini kullandı.

Taner Yıldız, Türkiye’nin yenilenebilir kaynakların yanında enerji verimliliğinde de alacağı çok aşama olduğunu da dile getirdi. 2023’e dek enerji verimliliği oranını yüz de 7 seviyesine çıkaracaklarını açıkladı. Bakanlık olarak çevreye duyarlı olduklarını anlatan Yıldız, şu an Trakya Ergene’de 500 milyon tonluk bir kömür rezervi bulunduğunu, çevre ile ilgili şartların olgunlaşmadığı için kullanılmadığını duyurdu. Yıldız, 50 milyar dolar tutarlı rezervi çevre şartları oluşmadan devreye almayacaklarını da bildirdi.

TUSKON BAŞKANI: YENİLENEBİLİR ENERJİYE KARARLILIKLA DESTEK VERİLMELİ

TUSKON Başkanı Rızanur Meral de Türkiye’nin yenilenebilir güneş, rüzgar ve jeotermal enerji adına Avrupa’nın en talihli ülkesi olduğunu belirtti. 2023’e kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını ifade eden Rızanur Meral, burada kamunun ve özel sektörün sorumluluklarının büyük olduğunu savundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın nükleer enerjide kararlı olduğunu aktaran Meral, aynı kararlılığın yenilenebilir kaynaklarda ortaya koyulmasını talep etti. Bu minvalde kaynaklara ulaşım sınırlandırmalarının kaldırılmasının ve bağlantı kapasitelerinin arttırılmasının, alım garantileri verilmese de yenilenebilir enerji kullanımının ilerlemesine çok ciddi katkı sunacağını vurguladı.

BUV Genel Başkanı Osman Kımıl konuşmasında, Türkiye ve Almanya’nın birbirine yakın ülkeler olduğundan söz etti. Kımıl, “Enerjide bir olduğumuz takdirde çok güzel şeyler yapabiliriz. BUV olarak bizler burada yeni atılımlarda bulunmayı amaçlıyoruz.'' şeklinde konuştu.

Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı Avrupa Genişlemesi, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’den Sorumlu Daire Başkanı Helge Tolksdorf da Türkiye’nin çok dinamik bir ekonomik kalkınma içerisinde olduğuna değindi. Buna bağlı olarak ülkenin enerji tedariğini önemli gördüğüne dikkat çekti. Almanya ile Türkiye’nin iki önemli partner olduğuna dikkat çeken Helge Tolksdorf, şöyle devam etti:

“Ülkeler arası ticari bağ 32 milyar Euro’ya ulaştı. 2010 yılında ihracatımızda yüzde 40’lık bir artış yakaladık. Almanya Türkiye’ye yatırım yapan en önemli ülkelerden bir tanesi. Alman Enerji Ekonomisi, Türkiye ile işbirliği yapmak için can atıyor. Özellikle ülkemizde başlattığımız Enerji Dönüşümü, Türkiye’nin de karşılaşacağı enerji sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu nedenledir ki, Türkiye ile yenilenebilir enerji konusunda birlikte çalışıp, enerji tedariği tedirginliğini birlikte aşabiliriz.”