Yargıtay Başkanı Ali Alkan, AKP’nin Yüksek Yargı’yı tek çatı altında toplama önerisine karşı çıkarken “AB sürecinde gerçekleştirilen kazanımlardan geriye gidiş olmaz” dedi.

Radikal’den Ömer Şahin’e konuşan Alkan, düzenlemelerin geriye gidiş olabileceği uyarısı yaptı. AKP’nin Başkanlık Sistemi’ne uygun yargı modeli arayışına Yüksek Yargı’dan ilk tepki geldi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan, düşünülen düzenlemelerin yargı bağımsızlığından geriye gidiş olabileceği uyarısı yaptı. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları ve evrensel kriterleri hatırlatan Alkan, 12 Eylül 2010 referandumuyla yargıda yapılan değişikliklere dokunulmamasını da istedi.

Başkanlık Sistemi’nde ısrarcı olan AKP, Yüksek Yargı’yı ‘tek çatı’ altında toplamayı öngören anayasa değişiklik önerisini Meclis’teki komisyona sunmuştu. Öneriye göre askeri yargı kaldırılırken Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ‘Yüksek Mahkeme’ çatısı altında toplanıyor. Muhalefet ve Barolar Birliği’nin tepki gösterdiği düzenlemeye bir itiraz da Yargıtay’dan geldi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan, AKP’nin anayasa değişikliği teklifi üzerine görüşlerini Radikal’e açıkladı. Konumu gereği polemikten uzak durma isteğine vurgu yapan Alkan, ileri demokrasilere sahip Avrupa Birliği ülkeleri normlarını hatırlattı. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından geriye gidişin kabullenilemeyeceğini vurgulayan Alkan şunları söyledi:

“Devletin yargı bağımsızlığını sağlaması için öngörülen ilkelere anayasa veya kanunda yer verilmesini öngören ‘Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri’, yargı kurullarının yapısına ilişkin somut düzenlemeleri öngören ve Avrupa Konseyi bünyesinde yapılandırılmış bulunan ‘Avrupa Hâkimler Danışma Konseyi’nin 10/2007 Sayılı görüşü’, ‘Venedik Komisyonu’nun 2007 tarihli Adli Atamalar Raporu’ ve Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirilen kazanımlardan geriye gidişi doğuracak tasarruflarda bulunulmamalıdır.”

Yargıtay Başkanı Alkan’ın referans gösterdiği uluslararası kriterlerin, AKP’nin teklifinde yer alan üç değişiklikle çeliştiği belirtiliyor.

1 AKP’nin önerisine göre Temyiz Mahkemesi’ne soruşturma yetkisi Adalet Bakanı’nın iznine bağlanıyor. Soruşturmayı da Adalet Bakanlığı müfettişi yapıyor. Yargıtay, bu düzenlemeye karşı çıkıyor.

2 AKP, Yüksek Yargı ve HSYK atamalarında muhtemel başkan ile TBMM’nin daha etkin olmasını istiyor. Yargıtay ise atamalarda siyasetten çok yargı mensuplarının söz sahibi olmasından yana.

3 Yüksek Yargı’da görev süresinin sınırlandırılmak istenmesi, itiraz edilen diğer bir değişiklik talebi.