Kahramanmaraş'ın Nurhak Kaymakamı Murtaza Dayanç, “İlçemizin yıllar itibari ile göç verir hale gelmesi ve ekonomik kaygıların bu gidişatta önemli bir rol oynaması gerçeğinden hareketle; Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bu coğrafyanın şanına yaraşır ekonomik, sosyal ve kültürel dinamizmini tesis etmenin gerekliliği üzerinde duruyoruz.” dedi.

    Nurhak Kaymakamlığı Proje Etüt Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının başkanlığını Kaymakam Murtaza Dayanç yaptı. Toplantı, Kaymakam Dayanç başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen 10 personel ile gerçekleştirildi. Toplantıda kurulun yapısı ve çalışma prensipleri üzerinde duruldu. Ayrıca ileriye dönük projeler konusunda toplantıların devam edeceği ifade edildi.

    Kaymakam Dayanç şunları söyledi: “Kalkınma ajansları ile bakanlıkların yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeydeki kurum kuruluşların sağlamış olduğu yatırım teşvikleri, hibe programları ve proje çağrılarından; gerek kamu gerekse özel sektör olmak üzere, ilçemiz adına azami ölçüde faydalanılmasını sağlamak temel gayemiz olacaktır. Bu hususta müteşebbislere yol göstermek, bürokratik iş ve işlemleri hızlandırmak, sosyal sorumluluk projeleri ile spor, eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Kaymakamlığımız bünyesinde etkin bir proje biriminin kurulmasına karar vermiş bulunuyoruz. Yapılacak çalışmalar ile bir proje havuzunun oluşturulması, yatırımın özendirilmesi ve imkanlar dahilinde projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.”