Kuzey Kürdistan’ın başkenti ve dünyanın en büyük Kürt şehri İstanbul hezeyanları, aynı zamanda Yunan Kostantin hayalidir. Kürt kardeşim küresel çetenin bölücülük maşası ve manivelasını kıracaktır. Biz bu toprakların insanları olarak her yer hepimizindir.
Birliğimize biçilen emperyalist kefeni terzisinin bedenine saracak günler yakındır. Tarih kardeş kavgalarının galibini hiç yazmamıştır.Tarih sahifeleri sayısız acı gözyaşı ve fitne örnekleri ile doludur. 
Camiyi, okulu, kışlayı, mezarlığı, aileyi ve adliyeyi ayırmaya yönelik bu teşebbüs kardeşlik duvarımızdan dönmelidir. Küresel çete koordinatör ülkenin kendi siyasal misyonu ve müttefikimiz olmasına ihanet etmesi ikiyüzlü tavrı suçüstü yakalanmıştır.
Marksist, ırkçı,PKK örgütünü Müslümanlık hassasiyeti temayüz etmiş Kürt kardeşlerimize musallat ettirmesi asrın kardeşlik fitnesidir. Bu fitne ve bölücülük, birlik, bütünlük ve kardeşlik vicdanından kesinlikle dönecektir.
Bu Siyonist katil fitnenin başı mutlaka ezilecek yakılan ayrılık ateşi söndürülecektir. Büyük İsrail ve büyük Ermenistan’ı var edecek yapılara destek ve hizmet edecek çilingir anahtarı Kürdistan projesi boş bir hezeyan ve hayaldir.
Bölgenin petrol başta zengin doğal kaynaklarına sahip olma hayali etnik Kürtçülükle maskelenmiştir. Van Akdamar kilisesinde 1915 tehcir öncesi ırzına geçilen analarımız Türk ve Kürt Müslüman ahalidir. Bu analarımızın manevi iffet mirasına sahip çıkmak birlikte namus borcumuzdur.
Akdamar kilisesinde Ermeni bayrağı açılarak gösteri yapılması, kendilerini Van gölüne bırakan iffet abidesi analarımızın kemiklerini sızlatmıştır. Bu bölgede mazideki şerefli hassasiyetler göz ardı edilerek Ermenileri memnun edecek yapılanmalara asla müsaade edilmemelidir. 
Bu topraklarda acıda kederde tasada ve neşede kader birliğimiz tek millet olmamızın gereğidir. Büyük Kürdistan hayali Ermenilerin ütopyasıdır. Haçlı Siyonist koalisyonun arsılardır devam eden onarılmaz kuyruk acısı ve saplantısıdır. 
Bu proje Türk’ü Anadolu da boğma, kefen biçme Türk’süz Türkiye şark meselesi avuntusudur. Etnik fitne ateşi sönecek kanlı barış sahnesi kapanacak kardeşlik kesinlikle kazanacaktır.
Bu ülkede kan gövdeyi götürsün sokaklar kararsın diyen odakların toplum mühendisliği projeleri bu zeminlere uymamış ellerini ovuşturanlar, avuçlarını yalayarak, tabanlarını yağlayarak kaçmışlardır.
Çünkü biz bu topraklarda birlikte yaşamanın emsalsiz örneği ile bunalan sıkışan nefes almakta zorlanan insanlığa kurtuluş ümidi örneği ve alternatif hayat tarzının temsilcisi etten ve kemikten öte mermer gibi bir aradayız.
Hep birlikte Kürt’üz Türk’üz Abaza ve Çerkez’iz. Yediden yetmişe Müslüman ve Türk’üz. Allah’a şükür; bölücülükle, terörle mücadelemiz, birlik, kardeşlik, huzur ve barış için sonsuza kadar sürecektir.
AKP’nin bölücü ateist PKK örgütünü Müslüman Kürt kardeşimin temsilcisi yapma adlı barış oyunu vicdanlardan dönecektir. Hiçbir etnik dayatma bu ülkenin insanlarına son seçenek olarak sunulamaz. Bu etnik dayatmanın adı dünyanın hiçbir ülkesinde özgürlük diye takdim edileme.
Etnik dayatmalar her türlü mezhep dayatması ve benzeri gerginlikler milletin birlikte yaşama kararını asla etkilemeyecektir. Siyasetini bu gerginlikler üzerine kuranların buradan beslenenlerin boğazına birlik bütünlük ve kardeşliğimiz kılcık olacaktır.
Yüzyılların şarkısı olan birlik, kardeşlik türküleri, sonsuza kadar karşılıklı, kız alıp verdiğimiz, düğünlerinde, horonunda, zılgıtında, barında ve zeybek oyununda söylenecektir. Çek elini üzerimizden bu toprakların acı, kan ve gözyaşının sorumlusu, azgın istila arzusunun, dayanılmaz kapitalist, sömürü düzenin temsilcileri, kana ve gözyaşına doymadınız mı? Akıttığınız kan ve göz yaşı petrol ve yer altı kaynaklarından daha değerlidir.
Siz bu topraklardan elinizi, eteğinizi ve kuyruğunuzu çektiğinizde bu topraklara güneş daha bir berrak ve hayat verici olarak doğacaktır. Evet Türk İslam medeniyet güneşinin, huzur barış, kardeşlik için doğacağı günlerin hasretiyle bölge yanıp tutuşuyor. Bu güneşi daha ne kadar balçıkla sıvayacaksınız?