Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köylerine ait arazilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlanmasına tepkiler sürüyor. Karara Samsun’da yaşayan Gümüşhane İli Torul Kürtün İlçeleri Derneği de tepki gösterdi.

Samsun Gümüşhane İli Torul Kürtün İlçeleri Derneği’nin kamuoyu açıklaması şu şekilde:

“Samsun’da yaşayan Gümüşhaneliler Torul ve Kürtün ilçeleri Derneği olarak doğup büyüdüğümüz ata yadigarı ve emaneti ilimizin gündeminde olan Kürtün ilçemiz Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon Şalpazarı ilçesi Gökçe köy mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin uzun yıllardır devam eden mahkeme henüz kesinleşmeden Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin konuya müdahil olarak İçişleri Bakanlığı'nın yanlış ve yanlı bilgilerle bilgilendirilerek hazırlattırılan kararname Cumhurbaşkanımızın onayına sunularak imzalatılmıştır.

Bu KHK ile yukarıda adları zikredilen üç köyümüzün toprakları haksız yere Trabzon Şalpazarı ilçe topraklarına bağlanmıştır.

Bu duruma sessiz kalmayan belediye başkanlarımızın, ilçe halkımız ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platform sayesinde tepkilerini her alanda koymuşlardır. Heyet halinde İçişleri Bakanımızla görüşülüp konunun tekrar yerinde inceleneceğinin sözü alınmıştır.

Bizde Samsun Gümüşhane ili Torul Kürtün İlçeleri Derneği olarak bu girişimleri ve tepkileri destekliyor ve her zaman yanınızda olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Komşuluk ve kardeşlik haklarımıza zarar gelmeden yayla şenliklerimiz kaldığı yerden tekrar başlasın.

Samsun Gümüşhane ili Torul Kürtün İlçeleri Derneği Yönetimi.”

HABER: haberalp.com