ATİLA KAYA'DAN ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP!

06 Ocak 2017 Cuma 03:07

İstifa eden ve "Hayır" diyeceğini açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup.

ATİLA KAYA'DAN ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP!
 Atila Kaya'dan Cumhurbaşkanına açık mektup:

Sayın Cumhurbaşkanı;

İkimiz de biliyoruz ki, ne sizin duymak istediğiniz ne de benim söylemek istediğim hitap budur.

Sizin bir parti sözcüsü gibi meydanlarda dilendiğiniz “Devlet Başkanı” hitabıdır; benim gönlümden geçen ise, bağımsız Türk yargısının karşısına çıktığınız gün, onurlu bir Türk savcısının dudaklarından dökülecek olandır.

Merak buyurmayınız; bulunduğunuz makamda halen AKP Genel Başkanı’ymış gibi davranmanıza dair söyleyecek sözüm yok. Zira, üzerine aldığı görevi “tarafsızlıkla” yerine getirmek için namusu ve şerefi üzerine ettiği yemini zevkle çiğneyebilecek tıynette bir insana etki edecek kudrette bir söz yok.

Öte yandan; ‘Tarafsızlık’ı bir kavram olarak algılamanızı beklemek de -entelektüel düzeyiniz göz önünde bulundurulduğunda- size haksızlık olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı;

Başkanlık hırsını bir zırh gibi üzerine geçirmiş psikolojinizin size söylettiği garip sözler ve yaptırdığı garip işler vardır.

Nedamet getirip bunlardan kurtulmayı dilerseniz, sarayınızda Saraçoğlu’dan farklı uzmanları danışman olarak istihdam etmenizi tavsiye ederim.

Zira sağlığınızı tehdit eden haller, otlarla şifa bulacağınız türden değildir.

Bu kabilden bir hâl “Türk Tipi Başkanlık” lakırdısını dilinize pelesenk edişinizdir.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Sizin neyiniz “Türk tipi” ki, başkanlığınız da “Türk tipi” olsun!

Ne oldu ki; bırakın sahiplenmeyi hatta söylemeyi- “Türk” sözünü duymaya bile tahammülü olmayan, Anayasa’dan “Türklüğü” çıkartmayı siyasi gayretlerinin baş hedefi gören siz, “Türk Tipi” bir yönetim modelinden bahseder oldunuz? Kalkmış, “bizim tarihimizde, genlerimizde, geleneğimizde başkanlık sistemi var” diyorsunuz. Siz değil miydiniz; Türk Milleti’ni 36 etnik parçaya bölen. Şimdi, hangisinin tarihinden, geleneğinden bahsediyorsunuz?

“Tarih”, “gelenek” yetmezmiş gibi bir de ırkçı duyguları okşamak için genlerden söz ediyorsunuz. Siz değil miydiniz onları ayakları altına alan.

Biz sizi tanıyoruz. Siz, elinizden gelse, adında “Türk” geçiyor diye “türkü” bile söyletmezsiniz.

Ama adadaki dostunuz ciddiye alırsa alınabilir, dikkat.Sayın Cumhurbaşkanı;“Bizim tarihimizde esas olan budur” dediniz ya… Hani, söyleseniz de bilsek: sizin tarihiniz hangisidir? Hangi milletin tarihidir?

Türk tarihinde de, bu tarihin belli bir döneminden itibaren iman ettiğimiz Kur’an’da da esas, yönetimin şekli değil dayandığı ilkeler olmuştur. Bu ilkelerin uygulamaları da –ne yazık ki- sizin eylemlerinizle örtüştürebileceğimiz türden değildir.

Mesela, siz; Mete Han’ın, Attila’nın, Bilge Kağan’ın Türk Milleti’ni 36 etnik ve mezhebi parçaya ayırıp bunlardan bir kısmını aşağılayabileceğini düşünebilir misiniz? Mesela, siz; Sultan Alparslan’ın devleti 10 yıl gerçek Haşhaşîlere teslim edebileceğini, “ne istediler de vermedim” diyebileceğini, sonra da “saflığımdan yararlandılar” diye bir savunma geliştirebileceğini düşünebilir misiniz? Mesela, siz; Kılıçarslan’ın Haçlı Seferleri Projesi’nin eşbaşkanı olabileceğini, “kahraman haçlı askerlerin evlerine dönebilmeleri için dua ediyorum” diyebileceğini düşünebilir misiniz? Mesela, siz; Fatih’in “dindar ve kindar nesil” yetiştirmeyi hedefleyebileceğini düşünebilir misiniz? Mesela, siz; Yavuz’un “yargının vatana ihanetten başka derdi yok” diyebileceğini, Kanunî’nin yasalarla yap-boz oynayabileceğini düşünebilir misiniz? Mesela, siz; Abdülhamid’in “ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” diyebileceğini düşünebilir misiniz? Mesela, siz; Atatürk’ün Anzavur için veya Şeyh Said için “yani ne istendi de 12 yıllık Başbakanlığım döneminde verilmedi” diyebileceğini düşünebilir misiniz? Mesela, siz; İranlı dolandırıcı bir tıfılın, o dilinizden düşürmediğiniz Osmanlı’nızı rüşvetle esir alabileceğini, Dahiliye Nazırı’nın onun önüne yatmaktan çekinmeyeceğini, rüşvet ve yolsuzluğun fetvalarla meşrulaştırılabileceğini düşünebilir misiniz?

Yeri gelmişken; hani 21. Yüzyılın Kayserili Davud’u olduğunu düşünen birini Başbakanlık koltuğuna oturttunuz ya…

Mesela, siz; Orhan Gazi’nin 14. Yüzyılın Kayserili Davud’unu medreseden çıkartıp devlet işlerinin başına oturtacağını düşünebilir misiniz?

Yine yeri gelmişken; siz hiç Türk tarihinde vatan toprağını savaşmadan bırakıp da atasının türbesini sırtlayıp kaçan sonra bunun büyük bir zafer olduğunu söyleyen devlet adamı gördünüz mü?

Mesela, siz; emperyalist güçler ve yerli maşaları tehdit ediyor diye Medine kahramanı Fahrettin Paşa’nın böyle bir yola başvurabileceğini düşünebilir misiniz?

Sayın Cumhurbaşkanı;

Bütün bu yapıp ettiklerinizin ardında hangi tarihten alınan ilham vardır? Söyleseniz de bilsek Allah aşkına. Belli ki, bu Türk tarihi olamaz. Zaten şahsınız ve bağlısı bulunduğunuz zihniyetin varlığıyla ilgili temel sorun kendinizi Türk tarihine ait hissetmeyişinizdir. Biliyoruz ki, ideolojik mensubiyetiniz buna engeldir. Sizin dâhil olduğunuzu düşündüğünüz şey, sömürgecilik sonrası Arap kimliği arayışından doğmuş olan İhvan’ın kurguladığı ideolojik bir tarih yorumu ve sınırları belirsiz ‘Dârü’l-İslam’ kavramıdır.

İktidarınız boyunca etkilerine açık olduğunuz liberalizmin “şirket olarak tasarlanmış devlet” anlayışını da eklemek gerek. Bunları Türk tarihinde bulabileceğinizi sanmak –en iyimser yaklaşımla- Türk tarihine yabancılığınızın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Sayın Cumhurbaşkanı;

Bu millet –ne yazık ki- ideolojik tercihlerinizin bedelini ödemek durumunda kaldığı gibi, kendisini dünyanın merkezinde gören egonuzun bedelini de ödemek durumunda kalmaktadır. Siz her fırsatta bunun hazzını tadarken, millete acı sonuçlarına katlanmak düşmektedir. Örneğin; bir bürokratın vatanseverliğine kefil olup –hatta edep sınırlarını zorlayarak- sahiplenirken bir başkasını vatana ihanetle itham etmek sizin harcınızdır ve ancak bu çerçevede anlamlıdır.

Terör örgütünün kontrolünde, vatan toprağını bırakıp sandukayı taşıdı diye birisine meydan muharebesi kazanmış komutan muamelesi gösterdiniz. Bıraksaydınız bu kadarını Merkez Bankası bile yapardı. Oysa ondan diğerinin tırnaklarına gösterdiğiniz ilgiyi esirgediniz ve onu vatana ihanetle suçladınız.

Sayın Cumhurbaşkanı;

“Vatana ihanet” sizin kullanmayı sevdiğiniz bir itham. Peki, kendi atadığınız kadrolardan bu kadar vatan haininin nasıl çıkabildiği sorusuna da verecek bir yanıtınız var mı?

Hem bu kadar isabetsiz atamalar yapıp hem de her şeyi en iyi bildiğinizi, ülkeyi en iyi şekilde yönetebildiğinizi nasıl savunabiliyorsunuz? Eğer işbirliği içinde olduklarınızın gerçek yüzlerini anlamanız en az on yıl sürüyorsa, siz de güvende değilsiniz, ülke de sizden emin değil demektir.

Bu sorgulamaları yapanları “Ankara’dan kuru sıkı atmakla” eleştiriyorsunuz, her önünüze çıkana “delikanlılık” dersi veriyorsunuz ya, hadi siz -Kabe’yi bile bir orduyla tavaf edişinizde gördüğümüz- o dillere destan cesaretinizle cevap verin.

Sayın Cumhurbaşkanı;

Sahip olmadığınız şeyin kıymetini bilemezsiniz. Siz hiçbir zaman ‘Tarih’ veya ‘Devlet’ bilincine sahip olmadınız.

Edindiğiniz ideolojik formasyon buna uygun değildi ve bu formasyonu koruduğunuz sürece de olamayacaksınız. Sizin gözünüzde ‘Ülke’, İslam tarihi boyunca bile sınırları belirlenememiş olan muhayyel “Darü’l İslam” olduğu için, kendinizce Müslüman gördüklerinizin ideolojik çıkarı uğruna onu kesip biçmekten çekinmeyeceksiniz.

Bu işe “çözüm süreci” demeye sadece diliniz varmayacak, gönlünüz de ona eşlik edecektir.

Siz, başkanlığınızı ‘Millet’ kavramından türetemeyeceğiniz için, ‘Başkanlık’ kavramından millet türetebileceğinizi sanıyorsunuz.

Böyle yaparsanız, “milletiniz” sadece “evde zor tuttuklarınız” olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı;

‘Tarih’ bilincine sahip olmayışınızla özlemini duyduğunuz “dindar ve kindar nesil” arasındaki ilişkiye dair de bir şey söylemek isterim: ‘Tarih’ bilinci olmayanda –‘Din’i tarihselliği içinde kavrayamayacaklarından- gerçek anlamda bir ‘Din Bilinci’ de olamaz.

İnsanları tarihlerine yabancılaştırıp hatta “düşman” kılarak “dindar nesil” yetiştiremezsiniz. Hz. Peygamber örneğinde gördüğümüz İslam, Cahiliyye’ye bile böyle yaklaşmamıştır.

Çevrenizde bunları sorup öğrenebileceğiniz çok insan vardır. Eğer günün birinde bu ülkede –kefen giymiş partizanlar değil de- gerçekten dindar bir nesil yetişirse; onların dilinde arzuladığınız şekilde anılmayacaksınız.

Zira onlar cihadın en üst derecesinin zalim sultan karşısında hakkı söylemek olduğunu bileceklerdir; onlar, Tanrı’nın, kullarının ellerinin dolu mu boş mu olduğuna değil, kirli mi temiz mi olduğuna baktığını bileceklerdir; onlar, haram yemenin fetvadan kılıfı olamayacağını bileceklerdir; onlar, bir devletin küfr ile değil zulm ile çökeceğini bileceklerdir; onlar, ‘Adalet’in en üst değer olduğunu ve sadece Müslümanlar için değil bütün insanlar için olduğunu bileceklerdir.

Gerçekten “dindar” olan insanda “kin” bulunmaz; biz, sizin sözünüzü sadece maksadımızı anlatmak açısından kullanalım: Eğer, o görmeyi çok arzuladığınız “dindar ve kindar nesil” gerçekten dindar olursa, minnetinin değil kininin konusu olmayı da göze almış olmalısınız.

Sayın Cumhurbaşkanı;

Günü geldiğinde hangi tarihte, nasıl anılırsınız bilemem ama Türk tarihinde utanılmayacak bir yer edinmek isterseniz, nedamet getiriniz. “Türk Tipi Başkanlık”ı savunmaya hakkınız olsun istiyorsanız, öncelikle siz “Türk Tipi” olmayı denemelisiniz.

O müthiş egonuz milletin her ferdini kefen giymiş partizanlara dönüştürebileceğinizi düşündürtmesin size.

Bakın, anlayasınız diye Osmanlıca söylüyorum:“Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten”.

Atila KayaAnahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 20

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Süheyla gök 8 ay önce yorumlandı

Yüreginize saglik gercekler tüm ayrintilariyla anlatilmiş ancak bu koyunlara anlatmak zor

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

vatansever 1 yıl önce yorumlandı

reis, senin ülkü ocakları genel başkanlığı yaptığından beri tanırım. bir şeyler gördün ki; tüm siyasi kudretlerinden vaz geçip bitaraf olun. cumhurbaşkanına yazdıklarını bugün zaten inkar ediyor. ona inanan balık zekalılar elleri patlarcasına alkışlıyor. yanılmayı, kandırılmayı marifet olarak görüyorlar. aslında sn. bahçeli önceden görmüştü, şimdi neyi göremiyor reis onu anlamış değilim. bir projeler zinciri var sanki?

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

vatandaş 1 yıl önce yorumlandı

çok güzel ve gerçekleri tüm açıklığıyle anlatmışsınız.ağzınıza ve yüreğinize sağlık.mevlam sizlere güç ve kuvvet versin.sizin gibi insanl ara bu ülkenin ihtiyacı var.

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ben ismail bayramoglu 1 yıl önce yorumlandı

Sizin arkanizdan kostugum gunleri sen vr senin gibi ulkuculere helal etmiyorum Allahinizdan bulun

0 Kişi beğendi.
Resim

ergenek10 1 yıl önce yorumlandı

bazı insanlara başkanlığı sorgulamak, vatan hainliği yapmaktan daha yanlış gelebiliyor. bende bunu anlamıyorum! ve bunlar "göklerden gelen bir karar vardır" diyen birisine inanıyor;)

117 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Kızılbaş İsmail 1 yıl önce yorumlandı

ağlayarak okudum teşekkür ederim

13 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

YeniÇeri 1 yıl önce yorumlandı

çakma ülkücüler yerini belli ediyor hemen. memleket 2. istiklal mücadelesi verirken birileride türkçülük yapıyor, başkanlığı sorguluyor mercimek beyinliler.

7 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Vatandas 1 yıl önce yorumlandı

kaleminizin murekkebi eksilmesin. sen ayaklarinin alti opulecek bir insansin. sen insansin. sen insan kani , hakiki turk kani tasiyorsun.

28 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Bozkurt 1 yıl önce yorumlandı

bozkurtlar akçakal olmuş. yazdıklarının tamamına imzamı koyarım. istifasını prof. dr. özcan yeniçeri namık kemâl'in hürriyet kasidesinden okuduğu şu mısra ile çok güzel özetledi. cahile ne söz anlatacaksın: görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten d.bahçeli misyonunu (özel gizli görevini), yani mhp'yi bitirdikten sonra tamamlayacak! ülkücülüğü bitirmişti zaten...

11 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

TÜRKÜM DOĞRUYUM 1 yıl önce yorumlandı

rei̇s seni̇nleyi̇z. ne mutlu türküm di̇yene.. türküm di̇ye başlayan andimizi kaldiranlari destekleyenler lütfen türklük hakkinda daha fazla konuşmayin bunu söylemekten çeki̇nenler bugün en büyük türk mi̇lli̇yetçi̇si̇ oldu. si̇zi̇n özendi̇ği̇ni̇z arap modelleri̇ orta doğuda bi̇ bakin ne haldeler ne durumdalar.

65 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Vatansever@mobilyacı 1 yıl önce yorumlandı

mobilyacı sen kendi inandırılmak istediğin şeylere inandığın için beynin daha fazlasını algılamakta tereddüt ediyor.merak etme günü geldiğinde beyninin geri kalanını da kullanmak zorunda kalmayacaksın zira o vakit hesabı bize değil,yaradana vereceksin.tabi verebilirsen..

76 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

huref@boş laff 1 yıl önce yorumlandı

adın gibi boş laff yapmışsın. bu adam cumhurbaşkanını eleştriyior. bütün ülkeyi ilgilendiren bi adamı eleştiriyor. sen tumuş sivil toplum kuruluşları genel başkan yardımcısıydın neyi çözdün diyorsun. sizin zihniyetiniz bu işte.

6 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

cCc MHP cCc 1 yıl önce yorumlandı

rei̇s gerekeni̇ soylemi̇s

28 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

boş laff 1 yıl önce yorumlandı

atilla kaya sen mhp de sivil toplum kuruluşlarından sorumlu genel başkan yardımcısıydın hangi sivil toplum kuruluşunun hangi derdine çare oldunki şimdi türkiyenin derdine çare arıyorsun.

9 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Hakkı YILMAZ@mobilyacı 1 yıl önce yorumlandı

mobi̇lyacı sende de bu kadarcık yazıyı ya idrak edecek genişlikte beyin yok ya da putunun gölgesinden güneşi görecek göz yok...

333 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Hakkı YILMAZ 1 yıl önce yorumlandı

eli̇ne koluna di̇li̇ne sağlık. Allah yar ve yardımcın olsun.

112 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Muthiş bir mmektup 1 yıl önce yorumlandı

muthiş bir mektup,

79 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

VATANSEVER 1 yıl önce yorumlandı

mektup güzel ama eşeğe sopa bunlara laf,yüzünün astari yok bunlarin,!

76 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mobilyacı 1 yıl önce yorumlandı

kabuk dolu fındık boş.veya kabuk karpuz,içi kabak.ya biz tarihi yanlış biliyoz.yabiz gündemi yanlış takip ediyoruz.ya senin kompozisyonun çok geniş.

286 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Mert Eralp 1 yıl önce yorumlandı

muhteşem...

330 Kişi beğendi.