KURBANLA GELEN YAKINLAŞMA

21 Ağustos 2018 Salı 12:16

Ahmet Bulut, Kurban ibadetinin anlamını yazdı...

KURBANLA GELEN YAKINLAŞMA
 KURBANLA GELEN YAKINLAŞMA
 Kurban kelimesi,yakınlaşma,yaklaşma,Yüce Allah`a yakın olma manasına gelir.
Dini anlamda ise kurban; İbadet niyeti ile, Yüce Yaradan'a yakın olma,iman,teslimiyet ve samimiyet ile kurban bayram günlerinde,Allah`ın adını anarak,rızasını talep ederek kesilen hayvanlara verilen isimdir.
 Şu karmaşık dünyamızda,dünyevileşmenin hız kazandığı,sayısız hile,tuzak ve günah sarmalının nefsimizi ve neslimizi kuşattığı,nefis,şeytan ve düşman oklarının acımasızca hedefi haline geldiğimiz bir zamanda Yüce Rabbimizin lütfu ile,bizi manivayat iklimine çeken,Yüce Allah'a ve birbirimize yaklaştıran Kurban Bayramı'na kavuşmuş bulunuyoruz.Yüce Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır.
 Aslında Kurban deruni manasını tam kavrayamayan çoğu müslümanın senede bir icra ettiği,bazılarının ise cehalet veya art niyetle hayvan katliamı olarak değerlendirdiği sıradan ve şekli bir ibadet veya hayvan telefi değildir.
 Kurban, Allah'a İmanı,İkrarı,Teslimiyeti,Takva ve Samimiyeti arttıran ve Vacip olan gözde bir İbadetttir.Kurban kesen müslümandan Allah`a erişen de bu takva ve samimiyettir.(1)
 Müminlerin, Kurban keserken lisan-ı hal ile;"Ya-Rabbi Senin verdiğin sayısız Dünyevi ve Uhrevi nimetlere ve imkanlara karşı şükür olarak malının tamamını bağışlasam,hatta Canımı,Cananımı,Cennet Reyhanı evladımı yoluna Kurban etsem yine de Sana olan şükür borcumu ödeyemem.
 Ancak Sen insan canına kıymayı en büyük günahlardan saydığın için,haksız yere tek bir insanın bile kanına girmeyi,canına kıymayı bütün insanlığı öldürmüş gibi katmerli,büyük bir cinayet sayıp yasakladığın için(2) şu dilsiz hayvanı Senin Rızan için kurban ediyorum.Benden kabul eyle."demesi ne kadar büyük bir iman ve teslimiyettir.
 İşte"İsmail misali boyun eğerek,
Minada yoluna kurbana geldim." teslimiyeti ile Allah'ın adını anarak kurban kesen müminlerin aslında kurban kesmenin gerçek manasını çok iyi bilmesi ve kurbanın hakkını tam olarak yerine getirmesi gerekir.Çünkü Kurban sıradan bir hayvan kesimi değildir.
 Kurban Bayramı'nda tüm ailelerin,akrabaların,dostların birbirlerine yaklaşması,kucaklaşması,Sıla-i Rahim yapması,ziyaretleşmesi ve bayramlaşması kurbanın güzelliklerindendir.
 Kurban,sadece akrabalarla değil tüm din kardeşlerimizle yakınlaşmayı,kaynaşmayı hem kurbanı ve hem de hepimiz için gerekli olan sevgi, saygı,ülfet,muhabbet ve kardeşliği paylaşmayı,ihtiyaç sahiplerinin derdi ile hemdert olmayı ifade eder.Özellikle gönül koncamız olan çocuklarımızı sevindirmeyi gerektirir.
 İslam Alimleri Kurban Bayramında paylaşmayı o kadar geniş tutmuşlardır ki,Kurban etinden gayri müslim komşuya bile pay ayırmayı ve herkese bal satar gibi gül satar gibi sevecen olmayı tavsiye etmişlerdir.
 Kavuştuğumuz Kurban Bayramı'nın milletçe ve İslam Alemi olarak uyanışımıza,dirilişimize,yaradılış gayemize yönelmemize ve neticede Yüce Allah'a yakınlığın en üst derecesine yani Takvaya erişmemize(3) vesile olmasını niyaz ederim.Bilhassa mümin duyarlılığı ile ülkemizdeki bütün müminlerin huzurlu olmasını ve dünyadaki bütün fakir,yetim, yoksul,mazlum ve esir müslümanların sefaletten,esaretten,zulüm ve haksızlıklardan emin olmasını Yüce Allah 'tan niyaz ederim.
 En kalbi duygularımla dost,ahbab,akraba arkadaş ve tüm din kardeşlerimin,İslam Dünyası'nın Kurban Bayramını sevgi saygı ve hayır dualarımla tebrik ederim.
                       20.08.2018 Pozantı/ADANA
Dipnot:
1-Hac 22/37
2-Maide 5/32
3-Hucurat 49/13

Yorum Gönder

@name x