LOZAN, BİN YILLIK HİLAL İLE HAÇ'IN HESAPLAŞMASIDIR... (Beşinci bölüm)

26 Mart 2018 Pazartesi 17:05

Faruk Ülker'in ilgi çeken yazısının beşinci bölümü

LOZAN, BİN YILLIK HİLAL İLE HAÇ'IN  HESAPLAŞMASIDIR...  (Beşinci bölüm)
 LOZAN NEDEN BİN YILLIK HESAPLAŞMADIR...


Türkiye jeopolitik konumu,coğrafi yapısı,stratejik konumları, Ötüken'den Viyana sınırlarına ulaşan tarihi serüveni ve savaşçı bir millet olarak her daim düşmanları dostlarından çok olmuş bir millettir.Bu bakımdan,Haçlı Savaşlarından bugüne kadar 1000 yıldır her türlü saldırılara maruz kalmıştır...
.

Yabancıların, Türk Milletinin teşkilatçı ve devlet kurma özelliklerindeki mahareti bilmiş olmalarından dolayı, milletimizin karşısına her zaman çeşitli entrikalarla, tuzaklarla ve bize karşı yaptıkları ittifaklarla çıktıkları tarihi gerçektir.Türk Milletinin kurduğu devletler, güçlü oldukları zaman her seferinde bunlarla baş edebilmiş ve tehditler ortadan kaldırılmıştır...
.

Tarihin belki de son büyük imparatorluğu Osmanlı Devleti, kuruluşundan yaklaşık 150 yıl sonra cihanşümül bir devlet olmayı başarmış, bugünkü tabirle küresel güç haline gelmiştir. 1699 Karlofça Antlaşması ile ilk toprak kaybına uğramasına rağmen, bu gücü elinde tutmayı başarmıştır. 16.Yüzyıl bir Türk asrıdır. Yedi deniz,üç kıta ve 20.milyon km2 topraklarda söz sahibidir.Bir fermanla tahtan krallar indirmiş,yeni krallar atadığı çağ olmuştur...Ta ki 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile çözüm süreci başlamıştır.Çeşitli reform ve ıslahat hareketleri de ancak yıkılmayı biraz geciktirmiştir...
.

Osmanlı batıda ki , rönesans ve reform hareketlerini takip edememiş, coğrafi keşiflere uzak kalmıştır. Batıda barutun bulunması, ateşli silahların çıkması, pusulanın bulunması ve ticaret yollarının değişmesi ile küresel üstünlüğünü İngiltere'ye kaptırmıştır...
.

İşte Osmanlı'nın yıkılış sürecini hazırlayan 20.Ağustos 1920 Sevr Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de doğuşunu hazırlamıştır..Sevr anlaşması sadece Osmanlı Devleti'ni değil, TOPYEKÜN TÜRK MİLLETİNİ TARİHTEN SİLMEYE YÖNELİK BİR ANLAŞMADIR. Sevr'de Türk'ü tarihe gömmek için ortaya çıkanlar,Lozan'da çok sert bir Türk savunması ile karşı karşıya kalmışlardır...
.

Sevr anlaşması ve devamında ki Paris Barış Konferansı, Anadolu' nun parçalanması,Türklüğün ortadan silinmesi ve emperyalizmin nüfus alanlarını genişletmek çerçevesinde YENİ ÜÇ DEVLETİN DE kurulmasını da öngören bir anlaşmadır.
.

Parçalanmış Anadolu coğrafyasında kurulması istenen üç devlet; PONTUS RUM DEVLETİ- KÜRDİSTAN ve ERMENİSTAN devletleridir...Lozan'da başarılamayan ve hayata geçirilemeyen emperyalizmin bu üç önemli projesi, bugün de değişik şekiller altında Türk Milleti'ni tehdit eden projeler olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir...
.

433 maddeden müteşekkil SEVR PAÇAVRASI incelendiğinde; 62-63-64.maddeler kurulması istenilen KÜRT DEVLETİ'NE ayrılmış maddelerdir...88-89-90-91-92-93. maddeler Anadolu topraklarında kurulması istenilen ERMENİSTAN DEVLETİ'NE ait maddelerdir...Kuzeydoğu Karadeniz'de kurulması istenilen PONTUS RUM DEVLETİ'NE ise,Paris Barış Konferansında,Trabzon'un Rumlara mı yoksa Ermenilere mi verileceği konusunda tam bir anlaşma sağlanamadığından, bu maddeler Sevr'de yer almamıştır. Fakat, Yunanistan'ın MEGALO İDEA ülküsü doğrultusunda çalışmalarla ayrılıkçı istekler devam edecektir...
.

Lozan Antlaşması ile fiilen ortadan kaldırılan, Türkiye'nin parçalanması projesi bugün de ABD tarafından güncellenerek, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ya da, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi olarak, tarihin tozlu raflarından indirilerek hayata geçirilmeye başlanmıştır...Maalesef, 91'den itibaren uygulanmaya çalışılan bu emperyalist projeye karşı, zamanın idarecileri bindikleri dalı kesercesine BOP'ne destek vermişlerdir!!..
.

Irak'da- Suriye'de- Libya'da- Tunus'da- Mısır'da ve İslam ülkelerinde istenmeyen hadiseler yaşanmıştır...Irak, Libya bölünmüş, Suriye parçalanmıştır...Devleti idare edenler çok geç uyanmaya başlamışlardır. Zarardan dönülmüş, ABD'nin Türkiye aleyhinde ki projelerine dur denilmiş, PKK'nın Kürt Devleti kurmak istemesinin önüne ABD'ye rağmen set çekilmiştir...ABD,Sevr'de yapamadıklarını, BOP projesi altında ayrılıkçı terörist Kürt guruplara açıktan destek vererek, ülkemizi bölmeye yönelik Kukla Kürt Devletini kurmak için, diğer emperyalistlerle birlikte vesayet savaşlarını başlatmışlardır...
.

Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dalı Barış Harekatı ile Türkiye'nin kararlı tutumunu gören ABD, büyük bir hata yapılmazsa başarılı olamayacaktır...
Sevr'de kurulması istenilen ama;Lozan'da çöpe atılan devlet kurma çalışmalarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl mücadele etmesi gerektiğini ortaya koymaya çalışalım:
.

I-ERMENİ SORUNU:
Türkiye Cumhuriyeti bu sorunu,Lozan'da ortadan kaldırmasına rağmen,Ermeniler özellikle Ermeni Diasporası,Ermeni milli bilincini canlı tutmak amacıyla sorunu tekrar dünyanın gündemine getirerek,bir çok devletlerin parlamentolarında ''SÖZDE SOYKIRIM'' kabul ettirmişlerdir...
.

Ermenistan, 1.Aralık 1989'da kurulunca ilan ettiği Bağımsızlık Bildirgesinin 12.maddesinde. ''...Ermenistan Cumhuriyeti,Osmanlı Türkiye'si ve Batı Ermenistan'da gerçekleştirilen 1915 Ermeni soykırımının uluslar arası alanda kabul edilmesi için sürdürülecek çabaları destekleyecektir...'' ifadesi yer almaktadır.
.

Bu bağımsızlık bildirgesinin hemen ardından, Ermenistan Parlamentosu, Türkiye ile Rusya arasında ,imzalanan 16.Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşmasını fesih kararı almıştır. Bu karar neyi ifade etmektedir? Ermenistan, bugünkü Türkiye-Ermenistan sınırını ve NAHÇIVAN'IN statüsünün tespit edildiği 13.Ekim 1921 KARS Anlaşmasını da tanımadığının manasına gelmektedir.
.

Bitmedi: Anayasalarının 13.maddesine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin arması olarak sınırlarımız içinde bulunan AĞRI DAĞINI sembol olarak seçmiştir. Ermeni anayasasının başlangıç kısmında ise: '' ERMENİSTAN BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİNDE AÇIKLANAN MİLLİ HEDEFLERİN ESAS ALINDIĞI...'' açıklanarak Doğu Anadolu Bölgesinin tümünü de içine alan, Büyük Ermenistan hayali, anayasalarının bir parçası haline getirilmiş, 24 Nisan tarihinin asılsız ''Ermeni soykırım anma günü'' bir devlet politikası haline getirilmiştir...Demek ki oynanmak istenen oyun küçümsenmeyecek derecede öneme haizdir...
.

ERMENİLER'İN '' DÖRT T '' POLİTİKASI

Ermenistan ve Ermeni Diasporası Türkiye'ye karşı Ermeni ideallerini gerçekleştirmek için ''DÖRT T '' politikasını kesintisiz olarak uygulamaktadır.

1- TANITMA POLİTİKASI: Dört T'nin birincisi tanıtma politikasıdır. Yani Ermeni milliyetçiliğinin sürekli canlandırılması, müteyakkız halinde bulundurulması...ASALA Örgütü bu amaçla kurulmuştur.Diplomatlarımız bu maksatla şehit edilmişlerdir...

2- TANINMA POLİTİKASI.:Ermeniler bugün 4 T'nin ikinci aşaması olan uluslar arası parlamentolarda tanınma aşamasını icra etmektedirler..

3- TAZMİNAT: Osmanlı Devleti'nin varisi olarak Türkiye Cumhuriyetinden tazminat istenmesidir..

4-TOPRAK : Büyük Ermenistan'a ait olduğu iddia edilen Türkiye'nin doğu kuzey doğusunda ki toprakların Ermeni Devleti'ne katılması..

II-KÜRT DEVLETİ PROJESİ:

Ayrılıkçı Kürtçülük, Ortadoğu petrollerini ve su kaynaklarını kontrol etmek amacına dayanır. Emperyalist Devletler,İngiltere ve ABD'nin hiç birisi Kürtleri sevdiğinden ve düşündüğünden olmadığı çok açıktır..Kürtçülük dış destekli bazı örgütlerin ve devletlerin himayesinde gelişerek bugünlere gelinmiştir. Kürt Teavin Cemiyeti,Kürt Teali Cemiyeti,Devrimci Doğu Kültür Ocakları ve nihayet PKK ve onun güdümünde PDY,PYD ve sair örgütler...
.

Milli mücadele yıllarında ki ayaklanmalar da başlıcalarıdır.Bu isynlar; Ali Batı İsyanı-Cemil Çeto Olayı- Milli Aşiret İsyanı- Koçgir ayaklanması- Şeyh Sait İsyanı- Ağrı İsyanları ve Dersim (Tunceli) isyanlarıdır...
.

III-PONTUS RUM DEVLETİ HAYALİ:

Yunanistan'ın '' Megali İdea'' sı olarak devam etmektedir.Bu devlet 1826 Mora İsyanı ile kurulduktan itibaren Türklüğün aleyhine % 280 e yakın büyümüştür.PONTUS sürekli Yunanistan'ın ilgi alanı içinde olmuştur.
.

Pontus Örgütünün temeli, 1840 yılında, '' Merzifon Amerikan Koleji' n de okuyan Rumlar tarafından atılmıştır. 1909'da Trabzon Metropoliti vasıtasıyla Atina'da kurulan '' Küçük Asya Cemiyeti'' nin emri altına girmiştir.Merzifon Amerikan Koleji bu amaçla 1000'den fazla öğrenci yetiştirmiştir.
.

Bu örgütün amacı: Trabzon, Ordu, Giresun,Samsun sahildeki vilayetler ile; Amasya ve Sivas vilayetlerini de içine alarak, Batum'dan Sinop Ayancık'a kadar geniş Türk topraklarını Yunanistan ile birleştirmek ve eski çağlardaki Pontus Krallığını canlandırmak idealidir...

............... ............... ..........

SONUÇ OLARAK LOZAN : 
.

TÜRK'TEN İNTİKAM ALMAK İSTEYENLERİN BİN YILLIK BİR HESAPLAŞMANIN ADIDIR. Atatürk (Nutuk 1927) ''...Bu anlaşma,Türk Milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir.Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir!...''
.

Demek ki:Lozan'da ki tutanaklara, tartışmalara, yazışmalara bakıldığında; Lozan'da ki kavganın '' HİLAL İLE HAÇ'' arasında ki kavga olduğu anlaşılır.BU yüzden 1000 yıllık kavganın adı olmuştur Lozan!...
.

Tarihçi, Yrd.Doc.Dr. Ali Güler, Bin Yıllık Hesaplaşma Lozan kitabında ki sözleriyle konuyu bitirelim:

''...Lozan. Bin Yıllık Hesaplaşmadır.Bu kimilerine göre garip gelebilir.Fakat Lozan tarihsel süreci içinde değerlendirildiğinde gerçek budur.Lozan'da sadece Birinci Dünya Savaşı'nın değil Türk Milleti'nin Batıya yürüyüşünün, 'ŞARK MESELESİ' bağlamında hesabı görülmek istenmiştir. Sevr dayatmasını Milli Mücadele sayesinde elimizin tersiyle itmemize rağmen önümüze ağır hesap (fatura) konulmuştur.Tutanaklardaki tartışmalara bakıldığında görülecektir ki; Lozan'da ki kavga, Hilal ile Haç'ın kavgasıdır.Onun için Lozan bin yıllık hesaplaşmadır.

Atatürk ve arkadaşlarının sayesinde Lozan'da Hilal, Haç'ın karşısında eğilmemiştir...Misak-ı Milli hedefleri açısından Lozan'da gerçekleştiremediğimiz konular vardır.Fakat Türk Milleti o hedeflerinden vazgeçmiş değildir.Nitekim BOĞAZLAR konusu ve HATAY meselesi Atatürk ve arkadaşları tarafından sonraki süreçte lehimize çözülmüştür.

MUSUL ve diğer bazı meseleler BUGÜNKÜ VE YARINKİ TÜRK ÇOCUKLARININ HEDEFLERİ İÇERİSİNDEDİR VE ONLARIN VATAN SEVGİLERİNE EMANETTİR...''

Türk Ocakları
Ümraniye Şube Başkanı
AV.Faruk Ülker

Yorum Gönder

@name x