MİRAC GECESİ Nedir?

23 Nisan 2017 Pazar 18:10

Miraç gecesi hakkında... tüm inananların Miraç kandilini kutlar, ülkemize huzur getirmesini dileriz.

MİRAC GECESİ Nedir?
Arapça ‘da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam’da Hz. Muhammed (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl önce Receb ayinin yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu asama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı çok sayıdaki hadis-i Şerifte ayrıntılı biçimde anlatılır.

Mirac GECESİ , Hadislerde verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe'de Hadim’de ya da amcasının kızı Ümmühan binti Ebi Talib'in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adli bineğe bindirilerek Beytü'l-Makdis'e getirildi. Burada Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve diğer bazı peygamberler tarafından karşılandı. Hz. Peygamber (s.a.s) imam olarak diğer peygamberlere namaz kıldırdı.

Bu gece, peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-i Hakkın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen Mirac Gecesidir. Hicri Recep Ayinin 27 gecesinin tanik oldugu bu 'Büyük Buluşma' bizlere insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığı akil ve idraki zorlayan nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimizin tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.

Anahtar Kelimeler MİRAC GECESİ Nedir?

Yorum Gönder

@name x