Demirtaş Edirne Cezaevi'nden ötmeye devam ediyor. Ellerinde asker, polis, öğretmen, bebek ve masum insanların kanı bulanan küresel taşeron HDPKK katilleri Kürtçülükle ülkeyi çökertmek istiyor.

Karabağ’a Ermenilere PKK militan desteği gönderiyor. Türk milletinin karşısında hangi düşman güç Yunan, Ermeni, Rum vb. hemen yerlerini alıyorlar.

İhanete kan akıtmaya kalleşliğe doymayan Kürt’le uzaktan yakından ilgisi olmayan insanları korku şantaj baskı ile yanlarına almaya çalışan açılım denilen hezeyanla bölge insanını zorla hdpkk yanına itme projesi hdpkk oy olarak yansıdı.

Biti kanlandı. Kazdıkları hendeklerde yüzlerce canımızı verdik ve bu çıkmaz sokak sonu kan barut ve gözyaşına boğuldu.

Açılımın iki tarafı buradan siyaseten beslendi. Bu iştahla BOP projesi olarak Türkiye’ye has geliştirilen bu yöntem Soroz aklıdır.

Graham Füller ve benzeri etnik fitneciler şehir devleti peşinde koşan emperyalist katillerin aklı ile onların değirmenine su taşımaktır. Evet Türk milleti bir bütündür.

Bugün Kürtçülere yol verenler yarın Romana Çerkez’e Arnavut’a vb ne kadar etnik farklılık varsa kaşımak İçin servis edecekler Türkiye etnik mozaik değil.

Türk milleti tüm zengin insani birikimi ile ırk ötesi mermerin tüm renk ve tonları gibi bir bütündür. Din kardeşliği diyerek etnik siyaset yapmak yol vermek bindiğimiz dalı kesmektir kimi kimden ayırıyorsunuz.

Kokmuş açılımı koktuğu çöplükten geri dönüşümle servis etmek siyasi ve toplumsal intihardır.

Bu ülkenin insanları bir millettir İsrail ve küresel çetelere piyon yapılmak istenen insanlarımız bu adi iğrenç oyunu bozmazsa bugünleri birlikte ararız.

İktidarda biraz daha kalmak için açılım vb. tavizler ülkeyi ateşe atmaktır.

Her iktidar geçicidir ama Türk milleti bu topraklarda ebedidir.

Türk birliğin kardeşliğin milyonlarca şehit ve gaziler verilerek ebedi var olmanın yegane çıkış yoludur.

”Ne mutlu Türküm diyene”

Sabri ŞENEL