Türkçenin doğru kullanımı ve tabelalardaki bozuk Türkçe ve yabancı dil kullanımının düzenlenmesi konusunda verdiğimiz önerge üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle karar aldık. Konuyu ayrıntılı olarak yazan sn Okan Tuna ya ve Bursa Hakimiyet Gazetesine teşekkür ederim. 

Bu durum bir süredir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İhsan Bilgili başkanlığındaki MHP Grubu tarafından dile getiriliyor ve önlem alınması isteniyordu. En sonunda;

"Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu"na getirilen bir önerge, 16 Mart tarihli oturuma getirildi. Önerge;

Büyükşehir Belediyesi'nin "İlan ve Reklam Yönetmeliği"ne bir madde eklenmesini öngörüyordu.

46. madde olarak eklenen bu öneriye göre "Kullanılan ilan ve reklamların, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun olma şartı" getirildi.

Yani;

Yabancı isimli markalar dışında tabelalarda artık yabancı dil kullanılması yasağı getirildi. (ihsan Bilgili)