Birinci dünya savaşında İngilizlerin başını çektiği Haçlı ittifakı Mondros mütarekesinin dikte ettiği; Sevr'in dayattığı Kürdistan'ı kurma isteğini, Türk milleti Atatürk'ün önderliğinde yırtıp tarihin çöp sepetine attı.

Bugün o İngiltere İsrail'in Truva atı taşeronu ABD ve işbirlikçileri terör örgütleri, maşa, manivela... ne kadar alçak varsa onlarla karşımızdadır.

Her türlü siyasi, etnik ve mezhepsel farklılığın müşterek hedefi gizli açık Türkiye'dir ve bölgenin dizayn edilmesi için seferber olmuşlardır.

Türkiye birlikte yaşamanın emsalsiz tarihi referans sahnesidir. Bu tarihi, kültürel ve diplomatik mirasa sahip ülke, farklılıkların İslam dünyasında Haçlılarla tarafı olmamalıydı. Bu farklılıklardan tarih boyunca huzur ve zenginlik üreten Türkiye oyuna gelmeden bölgeyi ve dünya dengelerinin imkanları, kudreti ve avantajlarını iyi okuyup yönetebilmelidir. Bu da tarihi milli hafıza, ortak akıl, siyaset ve siyaset bilimi İle olur.

Türkiye diplomatik ve psikolojik mücadeleyi tüm boyutları İle sürdürecek seferberlik başlatarak zaman kazanmalı ve bu oyunu mutlaka bozmalıdır.

Bölgeyi ateşe atan kan ve göz yaşının mimarlarına geri adım attıracak avantajları oluşturabilir. Kürtler İle uzaktan yakından ilgisi olmayan; beraberinde büyük Ermenistan ve Pontus iddialarını gündeme getirecek bu küresel 2.İsrail oyunu bozulabilir. Bu yapılmazsa;  adı Arap baharı olan ve sonuçları çöl rüzgarı ile Sam yeli ile her canlıyı yakan, yıkan, yok eden felaket, mutlaka kapımızdadır.

Gerçek Kuran ve sünnet baharı İle Barış dini gerçek İslamın her inanışın Milletin dinin huzur içinde barış ve kardeşlik içinde yaşadığı yeni bir dönemin referansı yüzlerce yıllık medeniyet ve devlet referanslarımızdır. bBunu ancak Türk milleti başarır bu tevhid misyonu Türk milletine yakışır. Tarihimiz en büyük ispatıdır.

Bu mücadeleye fikir, düşünce ve emek koymak; dua etmek, ceddimize tarihe ve geleceğe borcumuzdur.

Evet 2.İsrail'i de kurdurmayacağız!

Suriye'de 3,5 milyon Türkmen nereye gitti sesleri niçin kesildi? Suriye konferansına niçin çağrılmıyorlar? Türkiye ne yapıyor

Suriye göçmenleri İle aşımızı ekmeğimizi paylaşmak onların yurtlarını pkk(pyd) ABD İsrail'e terke çanak tutma anlamına gelmemeli! Savaş bitti Suriye göçmenleri geri dönmeli; aksi takdirde İsrail, ABD Truva'sı Pkk(pyd), komşumuz Esad'ın eli içimizde...

Herkesin sahibi var bir tek sahipsiz Türkler! Suriye Türkmenlerinin akıbeti nedir? Sanki bir el onları göz önünden sürdü attı mı?

İsrail laboratuvarlarında IŞİD ve her türlü vekalet savaşçısı geni üreterek bir taşla iki kuş vuranlar, hem İslama iftira etti hem de Sevr'in intikamına sarıldı!

Türkiye Suriye göçmenleri İle ilgili psikolojik harbi yönetemezse, Pkk(pyd)den sonra göçmenler Pakistan gibi elinde patlar!

Milli meseleler milli mutakabat ve ortak akılla en doğru savunulur. Ben bildim demek, hep yanıldık, aldatıldık, kandırıldık demektir!

Türkiye Suriye göçmenlerini yurtlarına döndürmek için çok büyük mitingler, gösteriler uluslararası diplomatik ataklar başlatmalıdır.

Bir gün ABD  bir gün Rus yanında; yarın bir başkasının...Türkiye kimsenin yanında olmadan, Türkiye merkezli milli duruş sergilemelidir!

Türkiye meselelerini tarihi milli hafızası ışığında yaşanan tecrübelerin kılavuzluğunda ortak akıl süzgecinden geçirerek; yönetim biliminin gereklerini yerine getirerek, ancak doğru şekilde çözebilir.

Ülkenin daha fazla yanılma, aldanma ve aldatılma lüksü kalmamıştır. Zira fatura kabardıkça kabarıyor... çember daralıyor. Giderek bölgede ve dünyada yalnızlaşan her türlü komploya açık bir ülke haline geldik.

Binlerce yıllık devlet gelenekleri olan ders tecrübe alınacak sayısız hatıraları olan bir ülke, bu kadar keyfi şekilde yönetilmemelidir. Kim olursa olsun; bize bakışı bellidir. Önyargılar çok yüksektir. Adeta hedefteki ülkeyiz. Dost düşman rollerinin bu kadar iç içe girdiği; at izinin it izine karıştığı süreçler iyi yönetilemezse, ülkeyi daha kötü günler bekliyor.

Buna hiç kimsenin hakkı kalmamıştır. Artık bütün gelecek senaryosu Milletin karar süreçlerinin temel dinamiği olmadan kurgulanırsa, ortaya çıkacak hatalı sonuçların telafisi çok zordur.

Sseçim kazanmak üzerine bina edilen milli irade rüzgarları, hiç kimseyi suni abartılı zafer sarhoşluğuna itmeden, şapkalar öne koyulup, çok iyi öz eleştiriler yapılmalıdır. Aksi takdirde sözün bittiği noktaya gelmek zorunda kalırız.

Evet durum vahim ve kara bulutlar üzerimizde... tedbir teyakkuz ve uyanık olma zamanıdır!

Özetle parçaları hazırlanan büyük Kürdistan, 2.İsrail ve büyük Ermenistan'ın Truva atıdır. Bu gayri meşru yapı doğmamalı; kıyamete kadar bölge huzur içinde yaşamalıdır.

Sabri Şenel