TSK kanununda yapılması planlanan değişiklikler çarpıcı detaylar içeriyor. TSK'nın görevleri arasındaki 'cumhuriyeti kollamak ve korumak' ifadesinin TSK Kanunu'ndan çıkarılacağı iddia edildi.

Askeri kanunda darbelere ‘dayanak ve gerekçe’ oluşturabilecek muğlak ifade ve tanımlar değişiyor. Askeri kanunda yer alan "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır" cümlesindeki "cumhuriyeti kollamak ve korumak” ifadesinin çıkarılacağı öne sürüldü.

Habertürk gazetesinden alınan bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından açıklanan TSK kanununda yapılacak değişiklik için adımlar titizlikle atılıyor. Sivilleşme konusunda önemli değişiklikler içeren adımlarla askeri yemin de değişecek.

İşte TSK kanununda yapılması planlanan bazı değişiklikler:

TSK İç Hizmet Kanunu Madde 35'te sıralanan "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır" cümlesindeki "cumhuriyeti kollamak ve korumak" ifadesi çıkarılıyor.

TSK İç Hizmetler Yönetmeliği Madde 85 ve 86'da vazifeler sıralanırken kullanılan "içe karşı", "içeriden" ifadeleri kaldırılıyor ve değiştiriliyor.

TSK İç Hizmetler Yönetmeliği Madde 1'deki "Silahlı Kuvvetlerde disiplinin yerleşmesi için, Silâhlı Kuvvetlerin bütün mensuplarını mutlak bir itaate ve vicdan mesuliyeti duyarak doğrulukla vazife görmeye" düzenlemesindeki, "mutlak itaat" ifadesi değiştiriliyor.

İç Hizmet Kanunu Madde 2'de yer alan askerliğin tanımı da yeniden yazılıyor. "Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" olarak tanımlanan askerlikten, "cumhuriyeti korumak" ifadesi çıkarılacak.