1-18 Ocak 1927'de ABD Senatosu'nda yapılan oylama ile Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması reddedilir.

Peki ama neden?

Yıl 1923. Lozan Konferansı görüşmeleri, İngiltere'nin çıkardığı zorluklar yüzünden tıkanmak üzere iken ABD aniden Türkiye'ye destek verme kararı alır ve

2- İngiliz Hükümeti anlaşmanın altına imzasını koyar. Amerika'nın aniden Türkiye'yi desteklemesinin altından, dönemin bakanlarından Rafet Bey'in ABD yetkilileri ile gizlice imzaladığı Chester

Antlaşması çıkar. Antlaşma TBMM tarafından da onaylanır.

3-Ancak TBMM'de aceleyle onaylanan bu anlaşmadan şüphelenen Atatürk, yaptığı incelemede Chester imtiyaz haklarının Türkiye'nin Aleyhine olduğunu görüp, anlaşmayı yırtıp çöpe atar ve tanımadığını açıklar. Bu olayın ardından ABD de Lozan Anlaşması'nı tanımadığını dünyaya ilan eder!

4-ABD'li Senatör Upshow Anlaşmayı reddetmeleri gerektiğini savunurken adeta kin kusar! Antlaşma, Timurlenk kadar hunhar, Müthiş İvan kadar sefih ve kafatasları piramidi üzerinde oturan Cengiz Han kadar kepaze olan bir diktatörün zekice yürüttüğü politikasının bir toplamıdır der

5-Bu canavar (Atatürk'e diyor!) savaştan bıkmış bir dünyaya, bütün uygar uluslara onursuzluk getiren bir diplomatik antlaşma (Lozan) kabul ettirmiştir. Buna her yerde bir Türk Zaferi dediler.

6-Ve eski dünya parlamentolarını bunu kabule ikna ettikten sonra büyük sermaye grupları, soğukkanlı ticaret erbabı ve giderek güya bazı din temsilcileri bile Türkiye'yi uygar uluslar masasında, Uluslararası bir konuk durumuna yücelterek Amerika'yı yüksek ülkülerinden...

7-... uzaklaştırmada birleştiler... Ermeni lobicisi de olan Upshow'un Timurlenk, Müthiş İvan ve Cengiz Han'a benzeterek canavar dediği lider Atatürk'dür.

8-Amerikalılar Chester İmtiyaz Anlaşması ile sömürüye açacakları Türkiye'nin zeki lideri iğrenç planlarını bozduğu için Atatürk'e diş bilemişlerdir.

9-İlk 1908'de başlayan Chester Projesi, Amerikalı emekli Amiral Colby Chester'in aracılığı ile bir ABD-Kanada ortaklık grubu şirketi tarafından hazırlanan bir projedir ve inşa bölgesinin çevresindeki madenleri işletme imtiyazı karşılığında bazı bölgelerde demiryolu ve liman +++

10-yapımını içeren projeye göre şirket Adana-Yumurtalık, Musul Kerkük ve Samsun bölgelerinde yaklaşık 4400 km'lik bir demiryolu; Yumurtalık ve Trabzon'a birer liman inşa edecek buna karşılık olarak da

11-bu bölgelerin çevresindeki 40 km'lik bir kuşak çevresinde bilinen ve sonradan bulunabilecek petrol ve diğer tüm madenleri 99 yıllığına işletecekti.

Şirket demiryolları ve limanlardan, madenlerin işletiminden elde ettiği kârdan Türk Hükümetine belirli bir pay verecekti.

12-İşte Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin bağımsızlığına ters düşen, hatta Sevr'deki gibi Türkiye'nin parçalanmasına yol açabilecek Doğu'daki bu imtiyazı yırtıp çöpe atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun 18 Ocak 1927'de aldığı karar ise maalesef hala geçerlidir.

13-Yani, ABD Lozan Barış Anlaşmasını hala tanımamaktadır.

Çünkü ABD sömürü ve kapitalizm üzerine tasarlanmış bir devlettir ve ABD'nin dostu yoktur. ABD için ya düşmansınızdır ya da sömürge. Olup olabileceğiniz bundan ibaret.

14-Anlaşmanın kısa özetini okumak isteyenler için link .

https://www.haberturk.com/yazarlar/suat-caglayan/1458678-chester-antlasmasi

15-1908 den beri ülkemizin başına musallat edilen Chester'in Lozan'da ABD'nin ön şart olduğunu görüyoruz!

Lozan'da istediğini alan Atatürk bu Anlaşmayı iptal edince ABD tarafından türlü çeşit tacizlere ve süikastlere uğratılacaktır.

Geniş detay eklendi. http://gercekbandirma.com/ataturk-donemi

16-ATATÜRK'TEN SONRAKİ YILLARDA ABD  İLE YAPILAN İKİLİ  ANTLAŞMALARA KISACA GÖZ ATALIM ABD ile yapılan ilk ikili anlaşma, 23 Şubat 1945 tarihinde imzalandı. Borç alma ve kiralamalarla ilgili olan bu anlaşma TBMM'de 4780 sayıyla yasalaştı.

17-Anlaşmanın temel özelliği, adının Karşılıklı Yardım Anlaşması olmasına karşın, ABD isteklerinin Türkiye tarafından kabul edilmesi ve Türkiye'yi ağır yükümlülükler altına sokmasıydı...

18- Anlaşmada, 'Koruyucu Hükümler' olarak yer alan maddelerle, Türkiye'nin değil ABD'nin 'haklan' korunuyordu!  Anlaşmanın II. maddesi şöyleydi: TC hükümeti, sağlamakla görevli olduğu hizmetleri, kolaylıkları ya da bilgileri ABD'ye teslim edecektir.'

19-Böyle bir maddenin bağımsız iki ülke arasında yapılan bir anlaşmada yer alması, örneği olan bir uygulama değildir. TC hükümeti, ABD'ye hizmet sunmakla görevli olacak ve bu görevin sınırı da belli olmayacaktı!!!

20-ABD ile yapılan 2. anlaşma,

27. 2. 1946 gün/4882 sayılı yasayla kabul edilen kredi anlaşmasıdır. Özü, dünyanın değişik yerlerinde ABD'nin elinde kalan ve ülkesine geri götürmesi pahalı olan eskimiş savaş artığı malzemeleri satın alması koşuluyla Türkiye'ye borç verilmesiydi!

21-Türkiye, 1950'ye dek ABD ile 7 Mayıs 1946 tarihli Borçların Tasfiyesi ile İlgili Anlaşma, 6 Aralık 1946 tarihli Kahire Anlaşmasına Ek Anlaşma, 12 Temmuz 1947 tarihli Askeri Yardım Anlaşması ve 27 Aralık 1949 tarihli bir başka Askeri Yardım Anlaşmasını imzaladı.

22-Demokrat Parti döneminde, 1954'de Ulslarası petrol şirketlerinin adamı Max Bell'in hazırladığı ve Atatürk'ün çok önem verdiği petroldeki devlet tekelini kaldıran Petrol Yasası çıkarıldı! Bu yasanın 136. maddesi şöyleydi: Bu yasa yabancı şirketlerin izni olmadan değiştirilemez!

23-Atatürk'ün ölümüyle başlayan ve 1963 yılında AB ile imzalanan Ankara Anlaşması'na dek geçen 25 yıllık geri dönüş süreci içinde, yapılan uygulamalar ve bu uygulamaların Türkiye'yi getirdiği mali ve siyasi durumu ekli kitaptan okuyabilirsiniz.

24-David Rockefeller; “Atatürk yüzünden, planlarımızı  yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık.” demişti. (Bknz: Şeref Mercan, “İlluminati-Piramitte Sona Doğru” 2005). E. Hava Pilot Albay Osman Başıbüyük'ün ikili anlaşmalar hakkındaki analizi de ektedir.

https://www.odatv4.com/analiz/erdogan-menderesin-dustugu-tuzaga-dusmemeli-26121832-152905

25-Chester İmtiyazı 13 Temmuz 1923 tarihindedir; "Amerika’ya olan inanç ve güvenimizin somut bir delilini, Chester İmtiyazını vermek suretiyle gösterdik" bu imtiyazdan 11 gün sonra Lozan imzalanmıştır. Bu Türk-Amerikan Barış V Ticaret Antlaşması değildir!

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/yazi-arsivi-359214h.htm

26-Atatürk, Nutuk'ta, Lozan için şöyle demiştir; "Bu anlaşma, Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Serv anlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zaferdir."

Türkler Ve Latin Alfabesi... Türkler Ve Latin Alfabesi...

27-DÜN CHESTER BUGÜN BOP! Atatürk'ün diplomatik dehası. Abd'yi Chester Anlaşmasıyla yemlemis, ABD'yi yanına almış ve İngiltere Lozanı imzalamak zorunda kalmıştır. Daha sonrasa Chester anlaşmasını TBMM kararıyla çöpe atmıştır. ABDliler bu sebeple sinirden deliye dönmüştür.

28-Diplomatik zeka ve dış politika budur. Dönemin ABD'li Senatörü Upshow, 'Chester Anlaşması'yla Atatürk, bizi (ABD-İNGİLTERE), kandırıp Lozan'ı imzalattı, sonrada vazgeçti deyip ateş püskürüyorken, ağzına geleni sayıyorken, içimizdeki  abuklar ise ...

Editör: Kerim Öztürk