BARBAR TÜRKLER ! Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY -kitap özeti- Metali eriterek demir işlemişler, Demire su vererek ÇELİK haline getirmişler, Kendilerine özgü milli KÖK TÜRK ALFABESİ,ni icat ederek yüzlerce taşyazıt/ kitabe ortaya koymuşlar, Tekerleği ve arabayı icat ederek...

1-konar-göçer hayatı kolaylaştırmışlar, Keçe evlerde (yurtlarda) yaşayarak aile hayatlarını güçlendirmişler, Atın etini yiyip, sütünü içerek sağlıklı bir hayat sürdürmüşler, Demir ve toprak eşyalar ureterek hayat tarzlarını geliştirmişler, Tezgahlarda HALI, KİLİM,KUMAŞ dokuyarak

2-giyinmiş ve kuşanmışlar, İlk defa hareketli hurufat sistemi ile kitaplar basmışlar, Barutu icat ederek şenliklerde havai fişek atmışlar, Bugun İngilizceden alıntı(futbol) adı verilen ayaktopu oyununa TEPİK adını vererek bu oyunu oynamışlar,

3- Ata bindikleri için UM adını verdikleri uzun paçalı giyecekler (pantolon) giyerek bacaklarını korumuşlar, Yıkanmak için HAMAMLAR yapmışlar, seyyar hamamları arabalar uzerinde taşımışlar,

4-Bütün halklara insanlığı öğretmişler, Yoksulun ve bilim adamlarının yanında olmuşlar, M.Ö.4500 yılından beri Dünya üzerinde çeşitli devletler kurarak TÜRK adını yaşatmışlardı. Peki o çağlarda Avrupa,da yaşayan ve Ari ırktan beyaz tenli, mavi gözlü, sarışın; .

5- Hint-Avrupa dil ailesi içinde de birbirleriyle akraba (!) beyaz adamlar,ın ataları olan Gotlar Vizigotlar Ostrogotlar Vandallar Vikingler Danlar Britonlar ve başka kavimlerin medeniyetleri nasıldı? Nerelerde nasıl yatıp kalkıyorlar, nasıl evleniyorlar, ne işler yapıyorlardı?

6- Evlenen genç kızların gerdek gecelerine giren 'lordlar', 'krallar' o beyazlar değilmiydi? ''Yüzyıl savaşları''nda birbirlerini boğazlayan; ''Haçlı seferleri'' adı altında düzenledikleri seferlerle Avrupa,dan Kudüs,e ''Frengi'' ,"Kara veba" ve çiçek gibi hastalıkları taşıyan,

7- binlerce Türk ve Muslüman Arabı kesip biçerek öldüren beyazlar kimlerdi? Amerikanın keşfinden sonra gemilerle o yeni topraklara giderek MAYA, AZTEK ve İNKA gibi olağanüstü medeniyetleri yakıp yıkan, insanların etlerini kızartıp yiyenler o beyezlar değilmiydi???

8- Günümüzden ikiyüzyıl öncesine kadar Amerika topraklarında yaşayan binlerce Kızılderili yerli halkı öldurenler, yerlerinden sürenler, içki ve fuhuşa sürükleyenler, çiçek ve frengi hastalıgını onlarada bulaştıranlar, sonrada Kuzey ve Güney' de yaşayanları birbirlerine kırdırıp;

9- " İç savaşla kıtayı kana bulayanlar o beyazlar değilmiydi? Bugünkü Amerikan halkı nereden geldi biliyor musunuz? Onların ataları, Avrupa'nın her ülkesinden sürgüne gönderilen azılı katiller, cahiller, hırsızlar ve fahişeleriydi.

10- Fransa'dan sürülenler'de "Bastil" zindanlarından çıkarılıp gemilere doldurulan en azılı erkek ve kadınlardı. 1789 Fransız ihtilalinde birbirlerini boğazlayan, o da yetmeyince Asya ve Afrika'daki sömürgelerindeki insanlara soykırımı uygulayanlar; Çin insanını afyonla uyuşturup

11- öldürenler, Japonyanın tepesine iki atom bombası atarak bir nesili yok edenler o beyazlar değilmiydi? İşte o beyaz adam şimdi Afganistan'da, Orta Asya'da, Irak'ta, Kafkasya' daki halklara ve Anadolu' nun güneyinde yaşayan TÜRK halkına kan kusturuyor.

12- O beyaz adam ne dedelerinin, ne de kendi çocuklarının yaptıklarının hesabını verebilecek durumda degildir. Ama bir gün o "beyaz adam" ve ona hizmet edenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir...

13- Türk tarihi bu kadarla bitmemektedir. Tanrı ömür verdigi surece nice bilgileri gençlerimize anlatabilmek, onları aydınlatabilmek dilegi ile. Prof. Dr. Tuncer Gulensoy -BARBAR TÜRKLER kitabından alıntıdır.