Ekmeleddin İhsanoğlu: 2014’te bana teklif MHP’den geldi, ‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir Ekmeleddin İhsanoğlu: 2014’te bana teklif MHP’den geldi, ‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir

Koşan elbet varır, düşen kalkar 
Kara taştan su damla damla akar 
Birikir sonra gümüş bir göl olur
Arayan Hakkı en sonunda bulur .
Tevfik Fikret 
Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş bu dörtlüğü 1969 seçimleri sırasında yaptığı radyo konuşmasında okudu. 
Düştük, kalkacağız, koşmaya devam edeceğiz.
Büyük Atatürk'ün dediği gibi: "Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar." 
Bir gayesi, bir iddiası ve bir hedefi olanlar asla ümitsizliğe düşmezler, Kızılelmaya doğru yürüyüşlerini sürdürürler. 
Onun için şahıslara ve kuruluşlara değil, inandığımız fikirlere, değerlere ve ideallere bağlanalım. O zaman şahısların ve kuruluşların bize ters gelen söylem, eylem, tutum ve davranışları karşısında buhrana, bunalıma ve ümitsizliğe düşmeyiz. Hiçbir şahsi beklenti içinde olmadan, inandığı dava için
çileye ve fedakârlığa talip olarak yola çıkanların yorulmaya, pes etmeye ve ümitsizliğe düşmeye hakkı yoktur.

Dr. Sakin Öner

Editör: Kerim Öztürk