Araştırmacı yazar İbrahim Okur yeni kitabı “Judeo - Hristiyan Fundamentalizmi”nde, terör örgütleri listesinde adı yazmayan ama listedekilerden kat kat fazla terör estirebilen vandal gücü deşifre ediyor. İbrahim Okur’un mercek altına aldığı bu örgüt diğerlerine göre kat kat güçlüdür ve tahrip gücü çok yüksektir. Çünkü aynı zamanda hem silah endüstrisini hem sermayeyi hem de medyayı kontrol ediyor. Hepsinden önemlisi bu örgüt arsız bir yalancı. Çünkü dünya kamuoyunun doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırmasını engellemek için ne mümkünse yapıyor. Dünyada gelişen olaylara farklı bir bakış açısı getiren kitaptaki konu başlıklarından bazıları şöyle:

• Fırat ırmağı Tevrat’a nasıl sokuşturuldu?

• Arkeoloji Yahudi iddialarını yalanlıyor.

• Seçilmiş halk kuruntusu nereden kaynaklanıyor?

• Başka kavimlere zalim davranmak emri nereden geliyor?

• İsrail lobisi ABD'yi resmen güdüyor.

•Hamas İsrail tarafından sahneye nasıl sürüldü?

• Protestanlığı Yahudi şirketine dönüştürenler Evanjelizm ve Siyonist Hristiyanlık

•Yalan makinası Tevrat ve Vadedilmiş Topraklar masalı

•Kitab-ı mukaddes'in yazarları kimler?

•Hobbes ve Spinoza Tevrat’taki yalanları nasıl dile getirdi?

•Tevrat'taki son kitap tesniye kitabı siyonizmin sermayesidir.

•Musa'dan sonraki ikinci yasa koyucu dedikleri Ezra kimdir?

•Hahamların Yahudiler üzerinde kurduğu sömürge düzeni

•Siyonistler etnik temizlik planladı ve uyguluyor

• Siyonistlerin dünyanın gözü önündeki terör eylemleri

• Helen-Hristiyan kültürü nasıl biçimlendi?

*Papalık sahte evrak düzenleye düzenleye nasil yapılandı?

• Papalığın yüz kızartıcı gelir yöntemleri

• Fundamentalizm örneği olarak kalvinizim

•Martin Luther Türk düşmanlığını nasıl tırmandırdı?

Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş… Türkün Bozkurtu Nelere Kadirmiş…

•Tek dünya devleti projesinin borazanı olan moonculuk

• Diyalog olmayan diyalog nasıl bir oyun?

•Nuhilik, Arusilik, Bahailik, Kadıyanilik vs nasıl sivrildi?

Okursoy Kitapları - Tel:(0532) 584 54 04

Editör: Kerim Öztürk