1-Basına deklare edilen, dünya kamuoyuna açıklanan hali ile “Büyük Ortadoğu Projesi”, Ortadoğu ve yakın çevresi coğrafyasında yer alan ülkelerde batılı anlamda demokrasinin sağlanması, terörizmin ortadan kaldırılması, ekonomik ilişkilerin arttırılması ve ekonomik işbirlikleri...

2- sağlanarak bölgenin istikrara kavuşturulmasıdır.

Diğer bir yandan da 1920 de İngiltere tarafından çizilen sınırların yeniden gözden geçirilmesidir.

DEM Partili belediyenin ilk toplantısında İstiklal Marşı krizi! DEM Partili belediyenin ilk toplantısında İstiklal Marşı krizi!

3-ABD’ye göre yanlış çizilen sınırlar yüzünden bölgede terörizm ve istikrarsızlık oluyor, bölge kaynakları yanlış ülkeler tarafından kullanılıyor.

4-Bu noktada ABD 1920’de İngiltere’nin yaptığı gibi bölgede böl ve yönet taktiğini uygulamaya sokmaya çabalıyor ve bunun içinde İsrail’i kullanıyor...

5-BOP’UN ORTAYA ÇIKIŞI

ABD’nin Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Richard Perle ve William Kristol öncülüğünde, 1997’de oluşturduğu ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin(PNAC) bir alt unsuru olan ‘Yeni Dünya Düzeni’ projesidir.

6-Tüm Dünyaca kabul edilen ilk Ortadoğu projesinin babası sayılan ve ABD Kongresinin 1957’de kabul ettiği Ortadoğu’da Barış ve İstikrarı Koruma başlığını taşıyan ve Eisenhower Doktrini olarak anılan kararı bugünkü BOP’tan farklı değildir.

7-Fakat ABD’nin BOP ile ilgili planları 1957’ye değil 1871’e dayanır. Osmanlı bu tarihte Musul ve Kerkük üzerinde petrol çıkarımıyla ilgili Almanlarla görüşmüş ve Musul da bulunan Mandali bataklığına bir rafineri açmıştır.

8-Bunu hazmedemeyen İngilizler 1901 yılında petrol çıkaran Alman Deutsche Bank şirketine dolaylı yoldan ortak olmuş ve petrol çıkarmaya devam edilmiştir.

9-1907 de patlak veren Jön Türk devriminde bütün bu girişimler iptal edilmiş ve işe o zamanların gelişmekte olan ülkesi ABD petrol arama işine girmiştir. İşte ABD’nin BOP projesi bu vasıtayla başlamış oldu.

10-KISA ORTADOĞU TARİHİ 

Orta Doğu, güney batı Asya’da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin oluşturduğu bir bölgedir. Arap ülkeleriyle Arap olmayan üç ülkenin (Türkiye, İran ve İsrail) oluşturduğu alandır. Bazen Yakın Doğu olarak da adlandırılır.

11-Bu tanıma göre Orta Doğu ülkeleri Azerbaycan, Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, İsrail, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen’dir.

12- 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan bölgenin İngiltere ve Fransa arasında 16 Mayıs 1916 tarihinde yapılan Sykes-Picot Antlaşması ile iki ülke arasında paylaşılmasını öngörülmüştür.

13-Bölgenin idaresi savaş sonunda 25 Nisan 1920’de alınan BM kararıyla, manda hakimiyeti ile yönetimi İngiltere’ye verilmiştir.

14-ORTADOĞU VE KÜRESEL ENERJİ

·Dünyanın kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 34’ü de Ortadoğu’dadır.

· Petrol tüketimi 2003’te günde 66 milyon varilken, 2020’de 119 milyon varil olacaktır.

· Ortadoğu petrolünün kalitesi bir hayli yüksek ve maliyeti de ucuzdur.

15 · Ortadoğu dünya petrol rezervlerinin yüzde 65.4 üne sahiptir. Bu rezerv 1.047 milyar varildir. Mısır, Cezayir, Libya ve Tunus rezervleri de eklenince toplam, rezerv dünya rezervlerinin yüzde 69.6 sına ulaşmaktadır.

16 · Ortadoğu’nun potansiyel rezervleri ise 252.5 milyar varildir.

· 2002 Yılında Ortadoğu küresel petrol ihtiyacının yüzde 41.4 ünü karşılamıştır.

· Geleceğin küresel petrol ihtiyacını karşılayabilecek ve bu maksatla üretimi artırabilecek bölge Ortadoğu’dur.

17-Kuzey Amerika’nın 2025’e dek Ortadoğu’dan alacağı petrol yüzde 85 artacak, bunun büyük bir kısmı ABD’de tüketilecektir.

18 ·2025’e kadar Avrupa’nın Ortadoğu’dan petrol alımı yüzde 57, Japonya’nın yüzde 50, Pasifik’teki gelişmekte olan ülkelerin yüzde 100 ve Çin’in ise yüzde 500 artacaktır.

· Rakamlar doğrultusunda ABD gelecekte gücünü korumak istiyorsa BOP’u gerçekleştirmekten başka çaresi yoktur.

19-BOP İLE ABD’NİN AMACI 

Bill Clinton Mayıs 1997’de “Yeni bir Yüzyıl için Ulusal Güvenlik Stratejisi ” adı verilen belgeyi imzalamıştır. Belgenin özü ”ABD çıkarlarına dayanan ekonomik milliyetçiliğin”, gerekirse silah gücüyle dünyaya egemen kılınması üzerine bina edilmiştir.

20-Aynı belgede şu cümleler yer almaktadır; 200 milyon varillik petrol rezerviyle Hazar Denizi bölgesi (Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kafkasya, İran, Kuzey Irak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) dünyanın artan enerji talebini karşılamada önemli bir rol oynamaya adaydır…

21-Kendi petrol kaynaklarımız tükeneceğinden bu bölgedeki kaynaklara ulaşmak, ABD’nin yaşamsal çıkarlarından biridir.

Peki projenin tek sebebi bölgedeki yeraltı ve yerüstü kaynaklar mı?

22- HAYIR!

• Kendine rakip olabilecek muhtemel gücün oluşmasını engellemek

• Petrol, doğalgaz, bor ve toryum gibi değerli kaynaklar üzerinde denetimi sağlamak

• İsrail’i emniyet altına almak

• AB, Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkeleri bu kaynaklardan uzak tutmak

23- • Dört din için kutsal sayılan yerlerde Müslüman nüfusunu yok etmek. Bunun adını da onlara göre var olan (kendi yarattıkları örgütlerle) İslami Terör diye adlandırılan terörü bitirmek ile son bulması...

24-İSRAİLİN BOP’U DESTEKLEMESİNİN NEDENİ

·Tevrat’ta bahsedilen vaat edilmiş topraklara sahip olmaktır.

· Bunun için Türkiye için önemli olan GAP projesini engellemek istemesi.

25-ABD’nin eski başkanlarından Reagan, Siyonizm’in armagedon diye adlandırdığı büyük kıyamet savaşına işaret ederek “İsa ile Deccal arasında, Kudüs civarında vuku bulacak savaşı muhtemelen bizim nesil görecek.” diyordu.

26-İslam Peygamberi, Deccal denilen büyük fitneden bahsederken, kendisinden önceki bütün peygamberlerin ümmetlerine bundan bahsettiğini bildirmişti. Deccal dünyaya şerri hakim kılmak için savaşacak ve “Rablık” iddiasında bulunacaktır...

27-İnanışa göre; İslam kaynakları 70.000 Yahudinin ona tabi olacağını yazar. Hz. İsa ikinci defa avdet edecek ve deccalle savaşarak onu yenecektir. Siyonist evangelist ittifakının armagedon dediği bu savaşa bizim kaynaklarımızda Melhame-i Kübra adı verilmektedir.

28-Bu savaşın gerçekleşeceği yer ise “atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği” haber verilen Amik Ovasıdır. Amik Ovası Konya’nın güneydoğusunda ve Torosların eteklerinde yer almaktadır.

29-İsrail-ABD ikilisinin Konya’mızda yıllardır tatbikat yapma heveslerinin ve son zamanlarda gündeme taşınan Kıbrıs’ın kuzeyinde üs kurma ihtiyacı duymalarının nedeni de budur.

30-ABD’NİN AFGANİSTAN VE IRAK İŞGALLERİ 

11 Eylül 2001 saldırılarından sonra yıllardır aradığı fırsatı eline geçiren ABD barış demokrasi ve terör naraları atarak ilk önce Afganistan’a daha sonra ise Irak’a girmiştir ve buralarda BOP politikasını uygulamaya koymuştur.

Editör: Kerim Öztürk