1923, Cumhuriyet`in ilk kurulduğu yıllardır. Mustafa Kemal Atatürk yurt dışından gelen bir devlet başkanını Türkiye'de ağırlayacaktır.
Resmi törenler için tüm hazırlıklar önceden yapılır. Türkiye'ye gelecek olan konuk devlet başkanının temsili bir flaması vardır. Fakat, T.C. Devleti yeni kurulduğu için, bizde böyle bir sembol henüz yoktu.
Bu durumu fark eden dönemin Türk yetkilileri, konuyu hemen Mustafa Kemal paşa'ya bildirirler, ve ne yapılması gerektiği konusunda Atatürk'ün emrini sorarlar.
Mustafa Kemal Atatürk aynı gün konu ile ilğili bir çalışma yapar. Ortasında güneş ve bu güneşin etrafında 20 yıldız bulunan tasarımı hazırlar. Bir gün sonra da bizzat kendisinin üzerinde çalıştığı ve tasarladığı Cumhurbaşkanlığı flamasının hazırlanması için emir subaylarına talimatını verir.
Mustafa Kemal'in Emir subayları, İstanbul'da bulunan askeri dikim evine müracaat eder. Dönemin askeri dikim evi yetkilileri, Mustafa Kemal'in tasarladığı bu flamayı yani forsu dikebilmeleri için, bunun bir ressam tarafından önceden çizilmesi gerektiğini belirtir. Hemen bir araştırma yapılır ve aranan kişi bulunur.
Arapça, Farsça ve İngilizce bilen, hat ve şiirle ilgilenen, kanun çalan, ney üfleyen, Bahriye Matbaası'nın duayen ressamı Hüseyin Hüsnü Beye müracaat edilir.
1950 yılında ölen ve bugün Kasım paşa kulaksız mezarlığında kabri bulunan soyadı kanunu çıkınca Tengüz (Deniz) soyadını alan Hüseyin Hüsnü Bey, bu çizimi yapabilmesi için yetkililerden ertesi gününe kadar bir gün müsaade ister.
Duayen ressam Hüseyin Hüsnü Bey, söylediği gibi bir gün sonra, ortasında güneş ve bu güneşin etrafında 20 yıldız bulunan tasarımı hazırlar ve dikim evi'ne gönderir.
FORSUN ANLAMI NE ?
Altın sarısı renkteki 20 ışınlı güneş ve bu güneşin çevresindeki 20 yıldızın anlamı şu; 
Armanın ortasında yer alan güneş, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü destekler nitelikte sonsuzluğu ve Türkiye'yi. 20 yıldız ise, tarih boyunca kurulan 20 büyük Türk devletini sembolize eder.
BU DEVLETLERİN ADLARI NELER ?
Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Hazar Kağanlığı, Uygur Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazne Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harezmşahlar Devleti, Altın Orda Devleti, Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Safevi Devleti, Memlük Devleti, Karakoyunlular Devleti, ve Akkoyunlular devleti.
ŞİMDİ DİKKAT !
YILDIZ SAYISI 20'DEN 16'YA DÜŞÜRÜLÜYOR..
Bizzat, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tasarlanan ve Bahriye ressamı Hüsnü Tengüz'ün çizimini yaptığı Cumhurbaşkanılğı flamasında ki güneşten çıkan ışınların ve yıldızların sayısı 1959 yılında, 20 iken, bu sayı ne hikmetse bir anda 16'ya düşürülüyor.
Hemen hatırlatalım; 1959-1960 yılları arasında Adnan Menderes dönemin başbakanı idi. 
Cumhurbaşkanı ise, 1957 yılından 1961 yılına kadar Celal Bayar'dı.
PEKİ NEDEN ?
Bu korkunç gerçeği biraz sonra aşağıda detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Ancak gelin isterseniz bu konuda en yetkin kişi olan, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve aynı zamanda eski MHP Grup Başkan vekili siyasetçi Yusuf Halaçoğlu'na kulak verelim.
TARİHÇİ HALAÇOĞLU,GERÇEĞİ FARK EDİYOR..
Atatürk'ün 1922'de İzmir'e giderken üzerinde 20 yıldız olan Cumhurbaşkanlığı forsunu kullandığını belirten Yusuf Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı iken bu yanlışı fark ediyor. 1959 yılından sonra fors sayısının 20'den 16'ya düşürüldüğünü belirten Halaçoğlu, bunun düzeltilmesi için hemen girişimlere başlıyor.
DEMİREL İLE GÖRÜŞÜYOR..
Halaçoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bu konu ile ilgili özel rapor gönderiyor.
Gönderilen bu raporda, Cumhurbaşkanlığında bulunan forstaki yıldız sayısının 16'dan 20'ye çıkarılması gerektiğini belirtiyor.
Raporda ayrıca, şu devletler temsil ediliyor, şu devletler eksiktir ve şu 4 devletin de forsa girmesi gerektiğinin altına çiziyor.
Ancak, tüm çabalara rağmen Demirel'den ne yazık ki bir yanıt gelmiyor.
BİTMEDİ..
8 Aralık 2014 tarihinde, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Safavi Devleti'nin de Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alması hakkında bir kanun teklifi veriyor.
Bu kanun teklifinden de bir sonuç alınamıyor.
ŞİMDİ SIKI DURUN !
ÇIKARTILAN O DEVLETLER HANGİSİ ?
Peki, en yetkin kurum olan Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Halaçoğlu'nun bahsettiği o Türk devletleri kimler ?
HEMEN SÖYLEYELİM..
Şah İsmail'in başında olduğu, tarihte ilk Kızılbaş-Alevi devleti olan Safevi Devleti. Ve Şah İsmail'in akrabaları olan Memlük, Karakoyunlular ile Uzun Hasan'ın başında olduğu Akkoyunlular.
Bunların dördü de tarihte ilk Türk- Alevi- Kızılbaş- devletleridir.
Şimdi anladınız mı? 1959 yılında, neden bu 4 Alevi-Kızılbaş-Türk devletinin Cumhurbaşkanlığı flamasından çıkarıldığını...
BU TARİHİ BİR KATLİAMDIR...
Yöneticisinden komutanına, askerinden ahalisine kadar soyu, sopu Türk olan Safeviler ve diğer 3 devlet ne yazık ki sırf -Alevi -Şii – Kızılbaş olduklarından dolayı Türk tarihindeki haklı yerlerinden çıkartılıyor.
Dahada ileri gidersek, bu devletler yok sayılmakla beraber, Cumhurbaşkanlığı Forsunu meydana getiren 16 yıldızdan biri olmayı dahi layık görülmüyor.
DİLLERİ TÜRKÇE...
Safevilerde resmi yazışmalarda dil Türkçedir. Safevi sarayının Türk kenti Tebriz’den, Fars kenti İsfahan’a taşınmasından sonra dahi resmi dili Türkçedir.
Farslaşmış, Fars-İran-Arap kültürünün ve dillerinin Türk Kültüründen daha çok yer aldığı büyük selçuklu yer alırken, halkı Hindu olan babürler yer alırken, halkı Türk, ordusu Türk, töresi Türk ve öz be öz Türk olan Safavi ve diğer devletler, sırf Alevi inancında oldukları için, 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı forsundan ne yazık ki çıkartılıyor.
Bu göz göre göre tarihi bir katliamdır.
ŞAH İSMAİL'İ KISACA TANIYALIM
Şah İsmail, Türk tarihinin yetiştirdiği en önemli hükümdarlardan biridir. Şah İsmail, Safevî Taɾikatı'nın lideɾi ve Safevi Devleti'nin kuɾucusu ve ilk hükümdaɾıdır.
Azeɾbaycan Tüɾkçesi ilk defa devlet dili olaɾak Şah İsmail'in kuɾduğu Safevî Devletinde kullanılmıştıɾ.
Şah İsmail, 17 Temmuz 1487 taɾihinde Eɾdebil şehɾinde Safevî Taɾikatı'nın şeyh ailesinin çocuğu olaɾak dünyaya geldi. İsmail'in babası Şeyh Haydaɾ, dedesi ise Şeyh Cüneyd'diɾ. İsmail'in annesi Alemşah Halime Begüm, Akkoyunlu hükümdaɾı Uzun Hasan'nın kızıdıɾ.
Şah İsmail, (Hatai) mahlasıyla birçok şiirler yazdı. Sanatçı kişiliği ςok zor koşullar altında geςen çocukluğu sırasında oluştu. Aruz ve heceyle yazdığı şiirler Azerbaycan edebiyatının Nesimi ve Fuzuli arasındaki döneminin en güςlü temsilcisidir.
Özellikle heceyle yazdığı şiirler Anadolu'da gelişen tekke edebiyatını büyük ölςüde etkilemiş, Alevi-Bektaşi edebiyatının en güzel örneklerini sunar.
Türkiye'de ve dünya'da Şah İsmail'i seven milyonlarca insan var. Safavi Devletini Cumhurbaşkanlığı forsundan kaldırsalar da, bizim gönlümüzde Şah İsmail'in her zaman ayrı bir yeri vardır. Bu sevgi, dünya var oldukça devam edecektir.
BAYRAĞI'DA VARDI..
Öz be öz Türk olan Şah İsmail'in kurduğu bu devletin o tarihte kendine ait bir bayrağı da vardı.
Bilmeyenler için yazıyorum. Büyük bir gururla 10 yıldır kullandığım, benim şuan ki facebook'da bulunan kapak resmi atalarımın yani, Safavi Devletinin bayrağıdır. 
Selam olsun, o güzel Şah'a... selam olsun onu seven milyonlarca yürekli, cesur ve yiğit insanlara..
SON SÖZ :
Ulu önderimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisinin hazırladığı ve 1959 yılında bayraktan çıkartılan, 20 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı forsunun eski haline dönmesini arzu ediyor, son sözü ben değil, ulu pirimiz Şah İsmail (HATAYİ) ye bırakıyorum.
Sufi mezhebimin nesin sorarsın
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Gözlüye gizli yok ya sen ne dersin
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

Eğnimize kırmızılar giyeriz
Halimizce her manadan duyarız
Katarda İmam Cafer'e uyarız
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

Her kimin ki çerağını Hak yakar
Mümin olanları katara çeker
Aslımız On İki İmama çıkar
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

MHP’nin AKP raporu ortaya çıktı! MHP’nin AKP raporu ortaya çıktı!

Biz tüccar değiliz alıp satmayız
Erkan gözetiriz yoldan sapmayız
Gönlümüz ganidir kibir tutmayız
Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

Muhammed Ali'dir kırkların başı
Uralım Yezid'e laneti taşı
Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir eşi
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

Baharda açılır gonca gülümüz
Ol dergaha doğru gider yolumuz
On İki İmam ismin okur dilimiz
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz

Şah Hatayi'm eydür Muhammed Ali
Onlardan öğrendik erkanı yolu
Ali Muhammed'dir Muhammed Ali
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz
Şah İsmail (Şah Hatayi )

Araştırma ve inceleme : Aliseydi KARAGÖZ / ANTALYA

Editör: Kerim Öztürk